Show simple item record

Fractions - Some Difficulties of Pupils and Teaching Approaches of Teachers
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorVejmelková, Eliška
dc.date.accessioned2017-05-27T16:12:50Z
dc.date.available2017-05-27T16:12:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71444
dc.description.abstract(česky) Zlomky představují jedno z kritických míst matematiky základní školy. Cílem této diplomové práce je a) popsat didaktické praktiky používané při výuce zlomků (zaměřené zejména na aditivní operace se zlomky), b) zjistit, jaké strategie používají žáci u vybraných úloh zaměřených na zlomky, jaké obtíže jsou překážkou v jejich úspěšném řešení a jakou mají žáci o zlomcích představu. Teoretická část obsahuje úvahy o vyučování a učení se matematice, průřez historického vývoje pojmu zlomek a početních operací se zlomky a také vybrané výzkumy týkající se zlomků. Praktická část začíná analýzou učebnic, kde jsou identifikovány sémantické a strukturální modely používané u zlomků a způsoby vyučování operací se zlomky. Vlastní výzkum sestává z polostrukturovaných rozhovorů na téma výuka zlomků a obtíže žáků se zlomky s pěti zkušenými učiteli (z nichž jeden není aprobovaný) a z klinických rozhovorů se třemi žáky z různých základních škol. Rozhovory se žáky byly zaměřeny na řešení diagnostických úloh z oblasti zlomků. Přepisy obou typů rozhovorů byly analyzovány technikami založenými na zakotvené teorii. Bylo zjištěno, že učitelé využívají nejen běžných praktik, které navrhují učebnice, ale že si vytvářejí také vlastní metodické pomůcky a postupy. Tyto praktiky a postupy jsou jedním z výsledků práce. Dále...cs_CZ
dc.description.abstract(anglicky) Fractions are one of the critical areas of mathematics at the primary school. The aim of this diploma thesis is to describe didactic practices used when teaching fractions (focusing in particular on additive operations with fractions) and find out what strategies are used by pupils at selected tasks focusing on fractions, what difficulties are an obstacle in their successful solutions and what images of fractions the pupils have. The theoretical part contains considerations about the teaching and learning of mathematics, the overview of the historical development of the concept of fraction and operations with fractions and also selected research related to fractions. The practical part begins with the analysis of the textbooks where their semantic and structural models used for fractions are identified as well as ways of teaching operations with fractions. My own research consists of semi-structured interviews with five experienced teachers (one of whom is not qualified) on the topic of teaching fractions, the difficulties of pupils with fractions and of clinical interviews with three pupils from different primary schools. Interviews with the pupils were focused on the solution of the diagnostic tasks in the field of fractions. Transcripts of both interviews were analyzed by techniques...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectzlomkycs_CZ
dc.subjectmodelycs_CZ
dc.subjectobtíže žákůcs_CZ
dc.subjectchybycs_CZ
dc.subjectvýukové přístupycs_CZ
dc.subjectfractionsen_US
dc.subjectmodelsen_US
dc.subjectpupils' problemsen_US
dc.subjectmistakesen_US
dc.subjectteaching approachesen_US
dc.titleZlomky - některé obtíže žáků a didaktické přístupy učitelůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-19
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId101285
dc.title.translatedFractions - Some Difficulties of Pupils and Teaching Approaches of Teachersen_US
dc.contributor.refereeNovotná, Jarmila
dc.identifier.aleph001776979
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs(česky) Zlomky představují jedno z kritických míst matematiky základní školy. Cílem této diplomové práce je a) popsat didaktické praktiky používané při výuce zlomků (zaměřené zejména na aditivní operace se zlomky), b) zjistit, jaké strategie používají žáci u vybraných úloh zaměřených na zlomky, jaké obtíže jsou překážkou v jejich úspěšném řešení a jakou mají žáci o zlomcích představu. Teoretická část obsahuje úvahy o vyučování a učení se matematice, průřez historického vývoje pojmu zlomek a početních operací se zlomky a také vybrané výzkumy týkající se zlomků. Praktická část začíná analýzou učebnic, kde jsou identifikovány sémantické a strukturální modely používané u zlomků a způsoby vyučování operací se zlomky. Vlastní výzkum sestává z polostrukturovaných rozhovorů na téma výuka zlomků a obtíže žáků se zlomky s pěti zkušenými učiteli (z nichž jeden není aprobovaný) a z klinických rozhovorů se třemi žáky z různých základních škol. Rozhovory se žáky byly zaměřeny na řešení diagnostických úloh z oblasti zlomků. Přepisy obou typů rozhovorů byly analyzovány technikami založenými na zakotvené teorii. Bylo zjištěno, že učitelé využívají nejen běžných praktik, které navrhují učebnice, ale že si vytvářejí také vlastní metodické pomůcky a postupy. Tyto praktiky a postupy jsou jedním z výsledků práce. Dále...cs_CZ
uk.abstract.en(anglicky) Fractions are one of the critical areas of mathematics at the primary school. The aim of this diploma thesis is to describe didactic practices used when teaching fractions (focusing in particular on additive operations with fractions) and find out what strategies are used by pupils at selected tasks focusing on fractions, what difficulties are an obstacle in their successful solutions and what images of fractions the pupils have. The theoretical part contains considerations about the teaching and learning of mathematics, the overview of the historical development of the concept of fraction and operations with fractions and also selected research related to fractions. The practical part begins with the analysis of the textbooks where their semantic and structural models used for fractions are identified as well as ways of teaching operations with fractions. My own research consists of semi-structured interviews with five experienced teachers (one of whom is not qualified) on the topic of teaching fractions, the difficulties of pupils with fractions and of clinical interviews with three pupils from different primary schools. Interviews with the pupils were focused on the solution of the diagnostic tasks in the field of fractions. Transcripts of both interviews were analyzed by techniques...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV