Show simple item record

Efficiency of economic management of a municipality depending on its size as governed by the law
dc.contributor.advisorBoháč, Radim
dc.creatorPanáčková, Romana
dc.date.accessioned2017-05-27T16:11:57Z
dc.date.available2017-05-27T16:11:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71439
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá financováním systému obecních rozpočtů, a to zejména v souvislosti s velikostními kategoriemi obcí. Cílem práce je analyzovat stávající právní úpravu v této oblasti a předložit vlastní návrhy změn, které by zlepšily její současný stav. První kapitola poskytuje teoretický základ pro následnou analýzu a návrhy obsažené v dalších kapitolách. Jsou zde vymezeny pojmy důležité pro obecní zřízení, samostatná a přenesená působnost obcí a uvedeny základní uznávané zásady pro financování obcí. Předmětem druhé kapitoly je úprava příjmů obecních rozpočtů v České republice. Jedná se především o úpravu obsaženou v zákoně o rozpočtovém určení daní, úpravu místních poplatků, daně z nemovitých věcí a dotací. Tato kapitola obsahuje charakteristiku každého jednotlivého příjmu, kritické zhodnocení jeho hlavních výhod a nevýhod ve vztahu k financování obcí a krátké shrnutí dané problematiky. Třetí kapitola vychází z předchozích částí práce a obsahuje analýzu vybraných obcí z různých velikostních kategorií. Analýza završuje celou diplomovou práci, neboť jejím smyslem je zejména v praxi nahlédnout do fungování příjmové stránky místních rozpočtů a zkoumat existující rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a jejich vývoj v čase.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the concept of financial systems of municipal budgets, especially in relation to different categories of municipalities and its size. The aim is to analyze the current legal regulation in this field and suggest legislative changes that could improve its existent state. The first chapter provides the theoretical basis for the subsequent analysis as well as for the recommendations presented in further chapters. Basic terms important to municipally policy, independent competence of municipalities and delegated powers of municipalities are defined here together with the basic principles of municipality finance system. The second chapter deals with the regulation of main sources of income of municipally budgets in the Czech Republic. The content of this chapter is concerned to legislation in Act on Budgetary Allocation of Taxes, Act on Local Fees, Act on Property Tax and legal regulation of subsidies. This chapter contains the characteristics of each individual income, presents a critical evaluation of its main advantages and disadvantages in relation to municipalities finance and a short summary of the issue. The third chapter outlines from the previous parts of the thesis and presents an analysis of selected municipalities of different categories and size. Analysis completes the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvelikostní kategorie obcícs_CZ
dc.subjectfinanční systém obcícs_CZ
dc.subjectfinanční autonomie obcícs_CZ
dc.subjectrozpočtové určení danícs_CZ
dc.subjectmístní poplatkycs_CZ
dc.subjectdotacecs_CZ
dc.subjectsize categories of municipalitiesen_US
dc.subjectfinancial system of municipalitiesen_US
dc.subjectfinancial autonomy of municipalitiesen_US
dc.subjectbudgetary allocation of taxesen_US
dc.subjectlocal feesen_US
dc.subjectsubsidyen_US
dc.titleEfektivnost hospodaření obce v závislosti na její velikosti v právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-26
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId131856
dc.title.translatedEfficiency of economic management of a municipality depending on its size as governed by the lawen_US
dc.contributor.refereeMarková, Hana
dc.identifier.aleph001778231
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá financováním systému obecních rozpočtů, a to zejména v souvislosti s velikostními kategoriemi obcí. Cílem práce je analyzovat stávající právní úpravu v této oblasti a předložit vlastní návrhy změn, které by zlepšily její současný stav. První kapitola poskytuje teoretický základ pro následnou analýzu a návrhy obsažené v dalších kapitolách. Jsou zde vymezeny pojmy důležité pro obecní zřízení, samostatná a přenesená působnost obcí a uvedeny základní uznávané zásady pro financování obcí. Předmětem druhé kapitoly je úprava příjmů obecních rozpočtů v České republice. Jedná se především o úpravu obsaženou v zákoně o rozpočtovém určení daní, úpravu místních poplatků, daně z nemovitých věcí a dotací. Tato kapitola obsahuje charakteristiku každého jednotlivého příjmu, kritické zhodnocení jeho hlavních výhod a nevýhod ve vztahu k financování obcí a krátké shrnutí dané problematiky. Třetí kapitola vychází z předchozích částí práce a obsahuje analýzu vybraných obcí z různých velikostních kategorií. Analýza završuje celou diplomovou práci, neboť jejím smyslem je zejména v praxi nahlédnout do fungování příjmové stránky místních rozpočtů a zkoumat existující rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a jejich vývoj v čase.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the concept of financial systems of municipal budgets, especially in relation to different categories of municipalities and its size. The aim is to analyze the current legal regulation in this field and suggest legislative changes that could improve its existent state. The first chapter provides the theoretical basis for the subsequent analysis as well as for the recommendations presented in further chapters. Basic terms important to municipally policy, independent competence of municipalities and delegated powers of municipalities are defined here together with the basic principles of municipality finance system. The second chapter deals with the regulation of main sources of income of municipally budgets in the Czech Republic. The content of this chapter is concerned to legislation in Act on Budgetary Allocation of Taxes, Act on Local Fees, Act on Property Tax and legal regulation of subsidies. This chapter contains the characteristics of each individual income, presents a critical evaluation of its main advantages and disadvantages in relation to municipalities finance and a short summary of the issue. The third chapter outlines from the previous parts of the thesis and presents an analysis of selected municipalities of different categories and size. Analysis completes the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.identifier.lisID990017782310106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV