Show simple item record

Real property taxes after recodification of private law
dc.contributor.advisorBoháč, Radim
dc.creatorPuzyrevská, Tereza
dc.date.accessioned2017-05-27T16:11:08Z
dc.date.available2017-05-27T16:11:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71435
dc.description.abstractCílem mé práce je představit právní úpravu daně z nemovitých věcí v České republice, nabídnout její kritické zhodnocení a návrhy na její úpravu. Práce je rozdělena do 2 částí, části obecné, teoretické, která zahrnuje 4 kapitoly a části zvláštní, sestávající se z 6 kapitol. Obecná část práce je věnována procesu rekodifikace soukromého práva v České republice. Zasazuje rekodifikaci do širších souvislostí, definuje vybrané právní instituty s daní z nemovitých věcí související a shrnuje některé terminologické změny. Dále je shrnut obecný teoretický úvod daní s důrazem na daně majetkové a stručně popsány prvky daňové konstrukce. Od páté kapitoly se práce věnuje konkrétně dani z nemovitých věcí. Nejprve je daň popsána v obecné rovině, jsou shrnuty směny přinesené novelou a je představena systematika zákona. Šestá kapitola přináší kompletní rozbor daně z pozemků, kapitola sedmá daně ze staveb a jednotek. V obou kapitolách se práce shodně zabývá všemi prvky daní. V osmé kapitole jsou představena společná ustanovení zákona a v kapitole následující problematika správy daně. Závěrečná desátá kapitola obsahuje mé návrhy de lege ferenda. Následující závěr shrnuje výsledky mého bádání.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to introduce the legislation related to real estate tax in the Czech Republic, to offer its critical evaluation and suggestions for its modification in the future. The work is divided into two parts, a theoretical part, which includes four chapters and a practical part, consisting of six chapters. The general part is devoted to the process of recodification of private law in the Czech Republic. It describes recodification in a broader context, it identifies legal institutes connected to real property tax and summarizes selected changes in terminology. In the next chapter is summarizes general theoretical introduction of taxes, with an emphasis on property taxes and briefly described elements of the tax structure. Fifth chapter and the next ones deals specifically with the real estate tax. First, the tax is described in general terms, then the amended changes are summarized and the scheme of the Act is introduced. The sixth chapter provides a complete analysis of the land tax, seventh chapter the tax of buildings and units. In both chapters the thesis consistently addresses all elements of aforesaid taxes. The eighth chapter presents provisions of the Act that are common to both taxes and in the following chapter the issue of tax administration is addressed. The final chapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectRekodifikace soukromého právacs_CZ
dc.subjectmajetkové daněcs_CZ
dc.subjectdaň z nemovitých věcícs_CZ
dc.subjectThe process of recodification of the private lawen_US
dc.subjectproperty lawen_US
dc.subjectreal estate lawen_US
dc.titleDaň z nemovitých věcí po rekodifikaci soukromého právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-26
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId146126
dc.title.translatedReal property taxes after recodification of private lawen_US
dc.contributor.refereeKarfíková, Marie
dc.identifier.aleph001778230
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem mé práce je představit právní úpravu daně z nemovitých věcí v České republice, nabídnout její kritické zhodnocení a návrhy na její úpravu. Práce je rozdělena do 2 částí, části obecné, teoretické, která zahrnuje 4 kapitoly a části zvláštní, sestávající se z 6 kapitol. Obecná část práce je věnována procesu rekodifikace soukromého práva v České republice. Zasazuje rekodifikaci do širších souvislostí, definuje vybrané právní instituty s daní z nemovitých věcí související a shrnuje některé terminologické změny. Dále je shrnut obecný teoretický úvod daní s důrazem na daně majetkové a stručně popsány prvky daňové konstrukce. Od páté kapitoly se práce věnuje konkrétně dani z nemovitých věcí. Nejprve je daň popsána v obecné rovině, jsou shrnuty směny přinesené novelou a je představena systematika zákona. Šestá kapitola přináší kompletní rozbor daně z pozemků, kapitola sedmá daně ze staveb a jednotek. V obou kapitolách se práce shodně zabývá všemi prvky daní. V osmé kapitole jsou představena společná ustanovení zákona a v kapitole následující problematika správy daně. Závěrečná desátá kapitola obsahuje mé návrhy de lege ferenda. Následující závěr shrnuje výsledky mého bádání.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of my thesis is to introduce the legislation related to real estate tax in the Czech Republic, to offer its critical evaluation and suggestions for its modification in the future. The work is divided into two parts, a theoretical part, which includes four chapters and a practical part, consisting of six chapters. The general part is devoted to the process of recodification of private law in the Czech Republic. It describes recodification in a broader context, it identifies legal institutes connected to real property tax and summarizes selected changes in terminology. In the next chapter is summarizes general theoretical introduction of taxes, with an emphasis on property taxes and briefly described elements of the tax structure. Fifth chapter and the next ones deals specifically with the real estate tax. First, the tax is described in general terms, then the amended changes are summarized and the scheme of the Act is introduced. The sixth chapter provides a complete analysis of the land tax, seventh chapter the tax of buildings and units. In both chapters the thesis consistently addresses all elements of aforesaid taxes. The eighth chapter presents provisions of the Act that are common to both taxes and in the following chapter the issue of tax administration is addressed. The final chapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.identifier.lisID990017782300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV