Show simple item record

Mediation as a method of alternative dispute resolution
dc.contributor.advisorSmolík, Petr
dc.creatorSixtová, Lenka
dc.date.accessioned2017-05-27T16:05:27Z
dc.date.available2017-05-27T16:05:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71403
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je představit mediaci jako jednu z metod alternativního řešení sporů (ADR). Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu byla aktuálnost problematiky, neboť právě v posledních letech se mediace začíná na našem území rozvíjet. K tomuto rozvoji přispělo také relativně nedávné přijetí zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů, který je účinný od 1. září 2012. Diplomová práce zahrnuje sedm kapitol, které jsou dále členěny. V první kapitole jsou shrnuty základní informace týkající se alternativního řešení sporů. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky ADR a podrobněji rozebrány jednotlivé metody ADR. Druhá kapitola je věnovaná základní charakteristice mediace, jako jedné z metod ADR. Tato kapitola je rozdělená do čtyř podkapitol, které detailněji rozebírají historický vývoj mediace, základní charakteristické rysy mediace, základní principy mediace a konečně také výhody a nevýhody mediace. Postavení mediátora se věnuje kapitola třetí této diplomové práce. Je zde zaměřena pozornost především na otázku nestrannosti a nezávislosti mediátora, stejně jako jeho povinnost mlčenlivosti. Kapitola čtvrtá obsahuje základní informace k postavení účastníků konfliktu, neboť to jsou ti, kdo mají hlavní vliv na průběh a podobu mediace. Postup při mediaci je rozdělen do určitých...cs_CZ
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to introduce the mediation as one of the methods of Alternative Dispute Resolution (ADR). The main reason for choosing this topic was topicality of issues because in the last years the mediation has been developing in our country. A relatively recent adoption of The Mediation Act No. 202/2012 Sb., which is effective since 1st September 2012, contributed to this development. The thesis involves seven chapters that are further subdivided. In the Chapter One, basic information relating to an alternative dispute resolution are summarized. Characteristic features are shown there and there are more details of each method of ADR. Chapter Two examines basic characteristic of the mediation as a method of ADR. This chapter consists of four subchapters that analyze in more detail historical development of the mediation, basic characteristic features of the mediation, basic principles of the mediation and finally also advantages and disadvantages of the mediation. The status of the mediator is discussed in the Chapter Three of this thesis. The main focus is on the question of impartiality and independence of the mediator, as well as its duty of confidentiality. Chapter Four includes basic information about the status of parties to the conflict because they are the ones who have...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subject1. ADR 2. Mediace 3. Mediátorcs_CZ
dc.subject1. ADR 2. Mediation 3. Mediatoren_US
dc.titleMediace jako metoda alternativního řešení sporůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-13
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId144236
dc.title.translatedMediation as a method of alternative dispute resolutionen_US
dc.contributor.refereeWinterová, Alena
dc.identifier.aleph001778552
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je představit mediaci jako jednu z metod alternativního řešení sporů (ADR). Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu byla aktuálnost problematiky, neboť právě v posledních letech se mediace začíná na našem území rozvíjet. K tomuto rozvoji přispělo také relativně nedávné přijetí zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů, který je účinný od 1. září 2012. Diplomová práce zahrnuje sedm kapitol, které jsou dále členěny. V první kapitole jsou shrnuty základní informace týkající se alternativního řešení sporů. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky ADR a podrobněji rozebrány jednotlivé metody ADR. Druhá kapitola je věnovaná základní charakteristice mediace, jako jedné z metod ADR. Tato kapitola je rozdělená do čtyř podkapitol, které detailněji rozebírají historický vývoj mediace, základní charakteristické rysy mediace, základní principy mediace a konečně také výhody a nevýhody mediace. Postavení mediátora se věnuje kapitola třetí této diplomové práce. Je zde zaměřena pozornost především na otázku nestrannosti a nezávislosti mediátora, stejně jako jeho povinnost mlčenlivosti. Kapitola čtvrtá obsahuje základní informace k postavení účastníků konfliktu, neboť to jsou ti, kdo mají hlavní vliv na průběh a podobu mediace. Postup při mediaci je rozdělen do určitých...cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this thesis is to introduce the mediation as one of the methods of Alternative Dispute Resolution (ADR). The main reason for choosing this topic was topicality of issues because in the last years the mediation has been developing in our country. A relatively recent adoption of The Mediation Act No. 202/2012 Sb., which is effective since 1st September 2012, contributed to this development. The thesis involves seven chapters that are further subdivided. In the Chapter One, basic information relating to an alternative dispute resolution are summarized. Characteristic features are shown there and there are more details of each method of ADR. Chapter Two examines basic characteristic of the mediation as a method of ADR. This chapter consists of four subchapters that analyze in more detail historical development of the mediation, basic characteristic features of the mediation, basic principles of the mediation and finally also advantages and disadvantages of the mediation. The status of the mediator is discussed in the Chapter Three of this thesis. The main focus is on the question of impartiality and independence of the mediator, as well as its duty of confidentiality. Chapter Four includes basic information about the status of parties to the conflict because they are the ones who have...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV