Show simple item record

The issue of insolvency petition
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorKrumlová, Vendula
dc.date.accessioned2017-05-27T16:04:11Z
dc.date.available2017-05-27T16:04:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71396
dc.description.abstractZpůsobilý insolvenční návrh je jedinou možností, jak lze zahájit insolvenční řízení a tím i dosáhnout, co nejvyššího a zpravidla poměrného uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka. Kvalita podávaných insolvenčních návrhů dle dosavadních statistik zřejmě neodpovídá požadavkům stanovených insolvenčním zákonem a rozhodovací praxi soudů. Z tohoto důvodu je cílem mé práce poukázat na opakující se chyby, které činí insolvenční navrhovatelé při podávání insolvenčních návrhů, vymezit náležitosti takového návrhu a poskytnout návod, jak podat způsobilý návrh k projednání. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, během nichž dochází k postupnému upřesňování požadavků kladených na insolvenční návrh. První kapitola obsahuje základní definici úpadku a hrozícího úpadku, kdy tyto instituty jsou podmínkou zahájení insolvenčního řízení a insolvenční navrhovatel ve svém návrhu musí tvrdit, že se dlužník v úpadku nachází, nebo že mu hrozí. Druhá kapitola vymezuje možnosti rozhodnutí o insolvenčním návrhu, aby bylo patrné, jak insolvenční soud může na takový návrh reagovat, je zde také vymezena odpovědnost insolvenčního navrhovatele za podání neprojednatelného návrhu. V třetí kapitole se již zabývám samotným insolvenčním návrhem, jeho obecnými a formálními náležitostmi a zčásti také obsahovými náležitostmi, které...cs_CZ
dc.description.abstractEligible insolvency petition is the only way how to initiate insolvency proceedings and therefore to achieve the highest and usually proportional satisfaction of creditors claims of the debtor. The quality of administered insolvency petitions according to actual statistics may not match the requirements set out by the Insolvency Act and the decision-making practice of the courts. Because of this fact, my goal was mainly to point out the repetitive mistakes, which are made by insolvency petitors in administation, to define the particulars of such petitions, and to provide the instruction how to give the eligible petition for consideration. My diploma thesis is divided into five chapters, where there is a gradual refinement of the requirements for insolvency petition. The first part includes basic definition of decline and impending bankruptcy when these institutions are a precondition for the commencement of insolvency proceedings and insolvency petitioner in its proposal must say that the debtor is insolvent, or that it may threaten him. The second chapter defines the decision of insolvency petition to be sure how the insolvency court may respond to such petitions, there is also a defined responsibility of insolvency petitioner for submission of undiscussed petition. The third chapter refers to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInsolvencecs_CZ
dc.subjectInsolvenční návrhcs_CZ
dc.subjectInsolvencyen_US
dc.subjectInsolvency petitionen_US
dc.titleProblematika insolvenčního návrhucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-29
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId142672
dc.title.translatedThe issue of insolvency petitionen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph001779177
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZpůsobilý insolvenční návrh je jedinou možností, jak lze zahájit insolvenční řízení a tím i dosáhnout, co nejvyššího a zpravidla poměrného uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka. Kvalita podávaných insolvenčních návrhů dle dosavadních statistik zřejmě neodpovídá požadavkům stanovených insolvenčním zákonem a rozhodovací praxi soudů. Z tohoto důvodu je cílem mé práce poukázat na opakující se chyby, které činí insolvenční navrhovatelé při podávání insolvenčních návrhů, vymezit náležitosti takového návrhu a poskytnout návod, jak podat způsobilý návrh k projednání. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, během nichž dochází k postupnému upřesňování požadavků kladených na insolvenční návrh. První kapitola obsahuje základní definici úpadku a hrozícího úpadku, kdy tyto instituty jsou podmínkou zahájení insolvenčního řízení a insolvenční navrhovatel ve svém návrhu musí tvrdit, že se dlužník v úpadku nachází, nebo že mu hrozí. Druhá kapitola vymezuje možnosti rozhodnutí o insolvenčním návrhu, aby bylo patrné, jak insolvenční soud může na takový návrh reagovat, je zde také vymezena odpovědnost insolvenčního navrhovatele za podání neprojednatelného návrhu. V třetí kapitole se již zabývám samotným insolvenčním návrhem, jeho obecnými a formálními náležitostmi a zčásti také obsahovými náležitostmi, které...cs_CZ
uk.abstract.enEligible insolvency petition is the only way how to initiate insolvency proceedings and therefore to achieve the highest and usually proportional satisfaction of creditors claims of the debtor. The quality of administered insolvency petitions according to actual statistics may not match the requirements set out by the Insolvency Act and the decision-making practice of the courts. Because of this fact, my goal was mainly to point out the repetitive mistakes, which are made by insolvency petitors in administation, to define the particulars of such petitions, and to provide the instruction how to give the eligible petition for consideration. My diploma thesis is divided into five chapters, where there is a gradual refinement of the requirements for insolvency petition. The first part includes basic definition of decline and impending bankruptcy when these institutions are a precondition for the commencement of insolvency proceedings and insolvency petitioner in its proposal must say that the debtor is insolvent, or that it may threaten him. The second chapter defines the decision of insolvency petition to be sure how the insolvency court may respond to such petitions, there is also a defined responsibility of insolvency petitioner for submission of undiscussed petition. The third chapter refers to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990017791770106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV