Show simple item record

Encouraging boys to read
dc.contributor.advisorHausenblas, Ondřej
dc.creatorNováková, Jolana
dc.date.accessioned2017-05-27T15:57:43Z
dc.date.available2017-05-27T15:57:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71361
dc.description.abstractv českém jazyce Diplomová práce se zabývá problematikou chlapeckého čtenářství. Specifikuje potřeby dětí v četbě, zejména pak potřeby chlapců. Charakterizuje dispozice čtenáře a vlivy, které na ně působí. Krátce shrnuje současnou situaci čtení dětí u nás i v zahraničí. Zmiňuje důvody, proč se zaměřit právě na čtenářství chlapců. Jmenuje aspekty, které jsou pro chlapce v četbě důležité a blíže je specifikuje. Podává doporučení, jak nejlépe v hodinách s chlapci a s textem pracovat. Na základě výzkumu v MK v PRAZE a rozhovorů s chlapci uvádí tituly knih ze současného knižního trhu, které splňují kritéria chlapců pro výběr četby. Tyto tituly pak blíže specifikuje z hlediska poutavosti pro chlapce a didaktického potenciálu. Předkládá ukázku hodiny literární výchovy, která je následně ověřena v praxi. Porovnává zájmy dívek a chlapců v četbě, jejich postřehy a reakce při práci v hodině. Shrnuje poznatky získané z rozhovorů s dětmi a pozorování dětí při práci.cs_CZ
dc.description.abstractin English Diploma thesis deals with the reading of boys. Specifies the needs of children in reading, especially the needs of boys. It characterizes dispositions of the reader and the influences that act on them. It summarizes the current situation of children's reading at home and abroad. Thesis mentions the reasons why focus just on reading of boys. It shows aspects that are important for boys in reading and further specifies them. Thesis recommends on how best work with boys and the texts in lessons. Based on research in MK in PRAGUE and interviews with boys lists the titles of the current book market, which meet the criterias of boys for their selection of reading. Then specifies these titles in terms of catchiness for boys and didactic potential. Presents an example of literary lesson which is then verified in practice. It compares the interests of girls and boys in reading, their perceptions and reactions during work in the lesson. It summarizes the knowledge gained from the interviews with children and observation of children during their work. Klíčová slova chlapci, dívky, četba, potřeby, zájmy, motivace, texty, knížky, akce, dobrodružství, učitelé Keywords boys, girls, reading, needs, interests, motivation, texts, books, action, adventure, teachersen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectchlapcics_CZ
dc.subjectdívkycs_CZ
dc.subjectčetbacs_CZ
dc.subjectpotřebycs_CZ
dc.subjectzájmycs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjecttextycs_CZ
dc.subjectknížkycs_CZ
dc.subjectakcecs_CZ
dc.subjectdobrodružstvícs_CZ
dc.subjectučitelécs_CZ
dc.subjectboysen_US
dc.subjectgirlsen_US
dc.subjectreadingen_US
dc.subjectneedsen_US
dc.subjectinterestsen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjecttextsen_US
dc.subjectbooksen_US
dc.subjectactionen_US
dc.subjectadventureen_US
dc.subjectteachersen_US
dc.titlePodpora čtenářství u chlapcůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-03
dc.description.departmentKatedra české literaturycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId119423
dc.title.translatedEncouraging boys to readen_US
dc.contributor.refereeHník, Ondřej
dc.identifier.aleph001851682
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csv českém jazyce Diplomová práce se zabývá problematikou chlapeckého čtenářství. Specifikuje potřeby dětí v četbě, zejména pak potřeby chlapců. Charakterizuje dispozice čtenáře a vlivy, které na ně působí. Krátce shrnuje současnou situaci čtení dětí u nás i v zahraničí. Zmiňuje důvody, proč se zaměřit právě na čtenářství chlapců. Jmenuje aspekty, které jsou pro chlapce v četbě důležité a blíže je specifikuje. Podává doporučení, jak nejlépe v hodinách s chlapci a s textem pracovat. Na základě výzkumu v MK v PRAZE a rozhovorů s chlapci uvádí tituly knih ze současného knižního trhu, které splňují kritéria chlapců pro výběr četby. Tyto tituly pak blíže specifikuje z hlediska poutavosti pro chlapce a didaktického potenciálu. Předkládá ukázku hodiny literární výchovy, která je následně ověřena v praxi. Porovnává zájmy dívek a chlapců v četbě, jejich postřehy a reakce při práci v hodině. Shrnuje poznatky získané z rozhovorů s dětmi a pozorování dětí při práci.cs_CZ
uk.abstract.enin English Diploma thesis deals with the reading of boys. Specifies the needs of children in reading, especially the needs of boys. It characterizes dispositions of the reader and the influences that act on them. It summarizes the current situation of children's reading at home and abroad. Thesis mentions the reasons why focus just on reading of boys. It shows aspects that are important for boys in reading and further specifies them. Thesis recommends on how best work with boys and the texts in lessons. Based on research in MK in PRAGUE and interviews with boys lists the titles of the current book market, which meet the criterias of boys for their selection of reading. Then specifies these titles in terms of catchiness for boys and didactic potential. Presents an example of literary lesson which is then verified in practice. It compares the interests of girls and boys in reading, their perceptions and reactions during work in the lesson. It summarizes the knowledge gained from the interviews with children and observation of children during their work. Klíčová slova chlapci, dívky, četba, potřeby, zájmy, motivace, texty, knížky, akce, dobrodružství, učitelé Keywords boys, girls, reading, needs, interests, motivation, texts, books, action, adventure, teachersen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV