Show simple item record

Impacts of cultural events as a specific form of tourism (Case study: music festivals in Czechia)
dc.contributor.advisorVágner, Jiří
dc.creatorKarhan, Roman
dc.date.accessioned2017-05-27T15:32:58Z
dc.date.available2017-05-27T15:32:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71225
dc.description.abstractPráce mapuje a popisuje dopady masově navštěvovaných hudebních festivalů na města, ve kterých se pořádají. Hlavním cílem práce je vyhodnocení dopadů masově navštěvovaných kulturních akcí na lokality, v nichž jsou pořádány. Jako nejvhodnější případová studie byly vybrány hudební festivaly v České republice. Hudební festivaly svými značnými dopady široce přesahují hranice areálů, v nichž jsou pořádány a přímo zasahují do běžného života obcí, v jejichž katastrech se nacházejí. Teoretická část se zaměřuje na popsání základních pojmů práce převážně pomocí odborné literatury. Vysvětleno je v ní mimo jiné propojení cestovního ruchu, kultury a s tím související udržitelné kapacity území. Dále uvádí specifika hudebních festivalů v České republice a ekonomické, sociálně-kulturní a ekologické dopady kulturních akcí na širší oblast obklopující areál, ve kterém jsou pořádány. Právě poslední část teoretického zarámování práce je nosným tématem pro praktickou část, ve které jsou za pomoci provedených průzkumů mezi návštěvníky kulturních akcí a obyvateli zmapovány dopady sociálně-kulturních a ekologických vlivů. Na ekonomické dopady byl zaměřen průzkum provedený převážně mezi podnikatelskými subjekty působícími v konkrétních dotčených obcích. V závěru jsou hodnoceny výsledky dosažené pomocí uskutečněných průzkumů...cs_CZ
dc.description.abstractThe main objective of the thesis is to evaluate the impact of mass-attended cultural events in the localities where they are organized. As a best practice case studies were selected music festivals in the Czech Republic. Music festivals of its significant implications far wider than the premises, which are organized and directly interfere with the normal life of communities in whose territories are located. The theoretical part focuses on describing the basic concepts work mainly through the literature. Explained in it, among other things linking tourism, culture and related sustainable capacity of the area, as well as the specifics of music festivals in the Czech Republic and at the end of the economic, socio-cultural and environmental impacts of cultural events in the wider area surrounding the area in which they are organized. The last part of the theoretical framing is a key issue for the practical part. In it are carried out with the help of surveys among visitors and residents cultural events mapped the effects of socio-cultural and environmental impacts. The economic effects were mainly focused survey conducted between business entities operating in specific affected communities. Conclusion evaluates the results achieved by the underlying surveys and compares them with pre-defined objectives.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectcestovní ruchcs_CZ
dc.subjecttrvale udržitelný rozvojcs_CZ
dc.subjectkulturní cestovní ruchcs_CZ
dc.subjecthudební festivalycs_CZ
dc.subjecttourismen_US
dc.subjectsustainable developmenten_US
dc.subjectcultural tourismen_US
dc.subjectmusic festivalsen_US
dc.titleDopady kulturních akcí jako specifické formy cestovního ruchu (na příkladu hudebních festivalů v Česku)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-18
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId119832
dc.title.translatedImpacts of cultural events as a specific form of tourism (Case study: music festivals in Czechia)en_US
dc.contributor.refereeSchwartzhoffová, Eva
dc.identifier.aleph001862752
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csPráce mapuje a popisuje dopady masově navštěvovaných hudebních festivalů na města, ve kterých se pořádají. Hlavním cílem práce je vyhodnocení dopadů masově navštěvovaných kulturních akcí na lokality, v nichž jsou pořádány. Jako nejvhodnější případová studie byly vybrány hudební festivaly v České republice. Hudební festivaly svými značnými dopady široce přesahují hranice areálů, v nichž jsou pořádány a přímo zasahují do běžného života obcí, v jejichž katastrech se nacházejí. Teoretická část se zaměřuje na popsání základních pojmů práce převážně pomocí odborné literatury. Vysvětleno je v ní mimo jiné propojení cestovního ruchu, kultury a s tím související udržitelné kapacity území. Dále uvádí specifika hudebních festivalů v České republice a ekonomické, sociálně-kulturní a ekologické dopady kulturních akcí na širší oblast obklopující areál, ve kterém jsou pořádány. Právě poslední část teoretického zarámování práce je nosným tématem pro praktickou část, ve které jsou za pomoci provedených průzkumů mezi návštěvníky kulturních akcí a obyvateli zmapovány dopady sociálně-kulturních a ekologických vlivů. Na ekonomické dopady byl zaměřen průzkum provedený převážně mezi podnikatelskými subjekty působícími v konkrétních dotčených obcích. V závěru jsou hodnoceny výsledky dosažené pomocí uskutečněných průzkumů...cs_CZ
uk.abstract.enThe main objective of the thesis is to evaluate the impact of mass-attended cultural events in the localities where they are organized. As a best practice case studies were selected music festivals in the Czech Republic. Music festivals of its significant implications far wider than the premises, which are organized and directly interfere with the normal life of communities in whose territories are located. The theoretical part focuses on describing the basic concepts work mainly through the literature. Explained in it, among other things linking tourism, culture and related sustainable capacity of the area, as well as the specifics of music festivals in the Czech Republic and at the end of the economic, socio-cultural and environmental impacts of cultural events in the wider area surrounding the area in which they are organized. The last part of the theoretical framing is a key issue for the practical part. In it are carried out with the help of surveys among visitors and residents cultural events mapped the effects of socio-cultural and environmental impacts. The economic effects were mainly focused survey conducted between business entities operating in specific affected communities. Conclusion evaluates the results achieved by the underlying surveys and compares them with pre-defined objectives.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV