Show simple item record

Comparation of methods of granulometrical analysis of coarse fluvial sediments
dc.contributor.advisorHartvich, Filip
dc.creatorBakešová, Veronika
dc.date.accessioned2017-05-27T15:26:45Z
dc.date.available2017-05-27T15:26:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71193
dc.description.abstractPráce se zabývá granulometrickou analýzou hrubě klastických sedimentů. Granulometrická analýza je zrnitostní rozbor, kterým se stanoví procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Zrnitost je základem pro klasifikaci klastických sedimentárních hornin, což jsou sedimentární horniny složené z úlomků předchozích hornin transportovaných na místo sedimentace v pevném stavu. Hrubě klastické sedimenty jsou horniny, ve kterých převažují částice o velikosti větší než 2 mm. Teoretická část práce obsahuje fyzicko-geografickou charakteristiku zájmového území a metody používané k výzkumu zrnitosti fluviálních materiálů, zejména hrubě klastických. Experimentální část práce popisuje metodu povrchového odběru vzorků - digitální snímkování a zpracování snímků v softwaru Sedimetrics Digital Gravelometer. Oba zkoumané toky mají podobnou zrnitost. Většina částic v tocích spadá do zrnitostní kategorie 2 - 10 mm. Toky se liší pouze mírně odlišným rozložením zrn jemnozemě a střednozrnného štěrku.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the granulometrical analysis of coarse fluvial sediments. A granulometrical analysis is analytical study for finding the percentual representation of each fraction. Granularity is the basis for classification of clastic sediments. Clastic sediments are sedimentary rocks consisting of the rock fragments transported to the place of sedimentation in the solid state. Coarse clastic sediments are rocks in which predominate particle size greater than 2 mm. The theoretical part of this work contains the physico-geographical characteristic of the studied area and the methods used to research grain size of fluvial materials, especially coarse clastic. The experimental part of this work describes the surface sampling method - the digital photography and image processing in the Digital Sedimetrics Gravelometer software. Both investigated streams have similar granularity. The most of the particles from streams falls into the category of grain size 2 - 10 mm. Flows differ only slightly different distribution of fine- grains and medium-sized gravel.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjecthrubě klastický sedimentcs_CZ
dc.subjectSedimetrics Digital Gravelometercs_CZ
dc.subjectvzorkování objemucs_CZ
dc.subjectvzorkování povrchucs_CZ
dc.subjectzrnitostcs_CZ
dc.subjectzrnitostní rozborcs_CZ
dc.subjectcoarse fluvial sedimenten_US
dc.subjectgranularityen_US
dc.subjectgranulometrical analysisen_US
dc.subjectSedimetrics Digital Gravelometeren_US
dc.subjectsurface samplingen_US
dc.subjectvolumetric samplingen_US
dc.titleGranulometrická analýza hrubě klastických sedimentů - metody a jejich porovnánícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-16
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId132184
dc.title.translatedComparation of methods of granulometrical analysis of coarse fluvial sedimentsen_US
dc.contributor.refereeBernsteinová, Jana
dc.identifier.aleph001783654
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeografie a kartografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeography and Cartographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeografie a kartografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeography and Cartographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá granulometrickou analýzou hrubě klastických sedimentů. Granulometrická analýza je zrnitostní rozbor, kterým se stanoví procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Zrnitost je základem pro klasifikaci klastických sedimentárních hornin, což jsou sedimentární horniny složené z úlomků předchozích hornin transportovaných na místo sedimentace v pevném stavu. Hrubě klastické sedimenty jsou horniny, ve kterých převažují částice o velikosti větší než 2 mm. Teoretická část práce obsahuje fyzicko-geografickou charakteristiku zájmového území a metody používané k výzkumu zrnitosti fluviálních materiálů, zejména hrubě klastických. Experimentální část práce popisuje metodu povrchového odběru vzorků - digitální snímkování a zpracování snímků v softwaru Sedimetrics Digital Gravelometer. Oba zkoumané toky mají podobnou zrnitost. Většina částic v tocích spadá do zrnitostní kategorie 2 - 10 mm. Toky se liší pouze mírně odlišným rozložením zrn jemnozemě a střednozrnného štěrku.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with the granulometrical analysis of coarse fluvial sediments. A granulometrical analysis is analytical study for finding the percentual representation of each fraction. Granularity is the basis for classification of clastic sediments. Clastic sediments are sedimentary rocks consisting of the rock fragments transported to the place of sedimentation in the solid state. Coarse clastic sediments are rocks in which predominate particle size greater than 2 mm. The theoretical part of this work contains the physico-geographical characteristic of the studied area and the methods used to research grain size of fluvial materials, especially coarse clastic. The experimental part of this work describes the surface sampling method - the digital photography and image processing in the Digital Sedimetrics Gravelometer software. Both investigated streams have similar granularity. The most of the particles from streams falls into the category of grain size 2 - 10 mm. Flows differ only slightly different distribution of fine- grains and medium-sized gravel.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990017836540106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV