Show simple item record

Anthropomorphization in Communication with Nonhuman Entities
dc.contributor.advisorStella, Marco
dc.creatorUhlíř, Vilém
dc.date.accessioned2020-08-26T08:58:24Z
dc.date.available2020-08-26T08:58:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71091
dc.description.abstractIn this thesis I pursue a critical summary of the so-called "talking animals" projects, wherein the researchers tried to train their animal subjects to perform "linguistic" feats. Considering both the fundamental dissilimarity of the projects and the uniformity of their results, I am lead to conclude that the shortcoming was that of the students - the animals, and not that of the teachers. Failure of the animal projects points mainly to the fact, that a core feature of language is missing in the pseudolinguistic feats of the animals that which is missing is the hierarchical recursive syntax. I conclude that no animal has had likely adopted the open, unbounded, hierarchically recursive system that allows us, quite literally, to express anything. Linguistic data that I considered indicates that language is most likely an inborn neural specialization of H. spaiens. All the available facts considered manage to show that the pseudolinguistic feats of the "talking" animals are most likely caused by a great plasticity of general cognition. General cognition has the capacity to virtually simulate (although imperfectly) certain aspects of human neural linguistic specialization. Neural linguistic specialization in H. sapiens is an evolutionary discontinuity, whereas the general cognition plasticity is...en_US
dc.description.abstractVe své práci provádím kritickou re er i p ípad tzv. mluvících zví at, která se výzkumníci pokou eli nau it podávat lingvistické výkony. Po uvá ení fundamentální odli nosti experiment , a naprosto stejnými výsledky v ech subjekt , dospívám k záv ru, e chyba byla s nejv t í pravd podobností v ácích, nikoli u itelích tedy ve zví atech. Nezdar experiment se zví aty ale odhalil to, co se zdá být skute n jádrem schopnosti lidského jazyka vyjád it doslova cokoliv hierarchická rekurzivní syntax. ádné zví e si neosvojilo otev ený, neomezený, hierarchicky rekurzivní systém, který umo uje flexibiln vyjád it cokoliv. V e nasv d uje tomu, e lidský jazyk je vrozenou neuronální specializací. V echna zvá ená dostupná data sv d í o tom, e pseudolingvistické výkony mluvících cvi ených zví at je nejp esn j í p ipsat velké plasticit obecných kognitivních schopností. Obecné kognitivní schopnosti doká ou nedokonale virtuáln simulovat prvky neuronální lidské specializace na jazyk. Lidská neuronální specializace na jazyk je evolu ní diskontinuita, zatímco obecné kognitivní schopnosti, jsou, jak se zdá, kontinuitní. Lidé nesprávn interpretují pseudolingvistické výkony cvi ených mluvících zví at jako lingvistické, a to kv li p irozenému antropomorfismu. Antropomorfismus v komunikaci s mimolidskými entitami je zp soben...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.titleAntropomorfizace v komunikaci s mimolidskými entitamics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-02-02
dc.description.departmentKatedra obecné antropologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of General Anthropologyen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId126027
dc.title.translatedAnthropomorphization in Communication with Nonhuman Entitiesen_US
dc.contributor.refereeMarkoš, Anton
dc.identifier.aleph001935893
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Anthropologyen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra obecné antropologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of General Anthropologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Anthropologyen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVe své práci provádím kritickou re er i p ípad tzv. mluvících zví at, která se výzkumníci pokou eli nau it podávat lingvistické výkony. Po uvá ení fundamentální odli nosti experiment , a naprosto stejnými výsledky v ech subjekt , dospívám k záv ru, e chyba byla s nejv t í pravd podobností v ácích, nikoli u itelích tedy ve zví atech. Nezdar experiment se zví aty ale odhalil to, co se zdá být skute n jádrem schopnosti lidského jazyka vyjád it doslova cokoliv hierarchická rekurzivní syntax. ádné zví e si neosvojilo otev ený, neomezený, hierarchicky rekurzivní systém, který umo uje flexibiln vyjád it cokoliv. V e nasv d uje tomu, e lidský jazyk je vrozenou neuronální specializací. V echna zvá ená dostupná data sv d í o tom, e pseudolingvistické výkony mluvících cvi ených zví at je nejp esn j í p ipsat velké plasticit obecných kognitivních schopností. Obecné kognitivní schopnosti doká ou nedokonale virtuáln simulovat prvky neuronální lidské specializace na jazyk. Lidská neuronální specializace na jazyk je evolu ní diskontinuita, zatímco obecné kognitivní schopnosti, jsou, jak se zdá, kontinuitní. Lidé nesprávn interpretují pseudolingvistické výkony cvi ených mluvících zví at jako lingvistické, a to kv li p irozenému antropomorfismu. Antropomorfismus v komunikaci s mimolidskými entitami je zp soben...cs_CZ
uk.abstract.enIn this thesis I pursue a critical summary of the so-called "talking animals" projects, wherein the researchers tried to train their animal subjects to perform "linguistic" feats. Considering both the fundamental dissilimarity of the projects and the uniformity of their results, I am lead to conclude that the shortcoming was that of the students - the animals, and not that of the teachers. Failure of the animal projects points mainly to the fact, that a core feature of language is missing in the pseudolinguistic feats of the animals that which is missing is the hierarchical recursive syntax. I conclude that no animal has had likely adopted the open, unbounded, hierarchically recursive system that allows us, quite literally, to express anything. Linguistic data that I considered indicates that language is most likely an inborn neural specialization of H. spaiens. All the available facts considered manage to show that the pseudolinguistic feats of the "talking" animals are most likely caused by a great plasticity of general cognition. General cognition has the capacity to virtually simulate (although imperfectly) certain aspects of human neural linguistic specialization. Neural linguistic specialization in H. sapiens is an evolutionary discontinuity, whereas the general cognition plasticity is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV