Show simple item record

Domestic violence and its prevention
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorPolenová, Jaroslava
dc.date.accessioned2017-05-27T15:01:10Z
dc.date.available2017-05-27T15:01:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71052
dc.description.abstractNázev práce: Domácí násilí a jeho prevence Resumé Cílem této práce je vymezit problematiku domácího násilí, nastínit základní charakteristiku jeho podstatných aspektů a přiblížit preventivní opatření ochrany proti domácímu násilí, zejména platnou právní úpravu České republiky. Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje charakteristiku domácího násilí jako kriminologického pojmu. Zprvu je zde vymezen fenomén násilí jako úmyslné jednání, spočívající v ubližování a napadání. Druhá podkapitola se již věnuje samotnému domácímu násilí, které je charakterizováno prostřednictvím popisu jeho znaků, druhů a forem, jeho průběhu, metodou zjišťování a vymezení příčin vzniku. Konec kapitoly uzavírá část týkající se mýtů o domácím násilí, které panují ve společnosti. Následující kapitola se zaměřuje na násilné osoby a osoby ohrožené domácím násilím. Jejím cílem je přiblížit profil obou aktérů bez ohledu na genderová očekávání. Podkapitola týkající se ohrožených osob obsahuje vymezení pojmu oběť a dále se věnuje psychickým následkům dlouhodobého týrání a specifickým skupinám ohrožených osob. Třetí kapitola se zabývá současnou právní úpravou, jejímž cílem je ochrana proti domácímu násilí. Právní úprava domácího násilí je rozsáhlým tématem, které by postačovalo na obsah celé další práce, a proto se tato...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Domestic violence and its prevention Abstract The purpose of my thesis is to analyze the issues of domestic violence, outline the basic characteristics of its essential aspects and focus on preventive measures of protection against domestic violence, especially the applicable legislation of the Czech Republic. The paper is divided into four chapters. The first chapter contains the characteristics of domestic violence as a criminological concept. At first there is a definition of the phenomenon of violence as the intentional act involved in the maltreatment and abuse. The second subchapter presents actual domestic violence which is explained by a description of its elements, types and forms, its process, method of identifying and documenting its causes. Chapter One concludes with a part regarding myths prevailing in the society about domestic violence. The following chapter focuses on violent persons and endangered individuals by domestic violence. The aim of this chapter is to describe the profile of both actors regardless of the gender expectations. Subchapter relating to endangered individuals includes the definition of victim and further discusses long term psychological consequences of abuse and specific groups of endangered individuals. The third chapter deals with the current legislation which...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdomácí násilícs_CZ
dc.subjectosoby ohrožené domácím násilímcs_CZ
dc.subjecttýrání osoby žijící ve společném obydlícs_CZ
dc.subjectprevence domácího násilícs_CZ
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectdomestic violence victims and endangered individualsen_US
dc.subjectmaltreatment of person living in the common dwellingen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.titleDomácí násilí a jeho prevencecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-27
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId117899
dc.title.translatedDomestic violence and its preventionen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001779173
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev práce: Domácí násilí a jeho prevence Resumé Cílem této práce je vymezit problematiku domácího násilí, nastínit základní charakteristiku jeho podstatných aspektů a přiblížit preventivní opatření ochrany proti domácímu násilí, zejména platnou právní úpravu České republiky. Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje charakteristiku domácího násilí jako kriminologického pojmu. Zprvu je zde vymezen fenomén násilí jako úmyslné jednání, spočívající v ubližování a napadání. Druhá podkapitola se již věnuje samotnému domácímu násilí, které je charakterizováno prostřednictvím popisu jeho znaků, druhů a forem, jeho průběhu, metodou zjišťování a vymezení příčin vzniku. Konec kapitoly uzavírá část týkající se mýtů o domácím násilí, které panují ve společnosti. Následující kapitola se zaměřuje na násilné osoby a osoby ohrožené domácím násilím. Jejím cílem je přiblížit profil obou aktérů bez ohledu na genderová očekávání. Podkapitola týkající se ohrožených osob obsahuje vymezení pojmu oběť a dále se věnuje psychickým následkům dlouhodobého týrání a specifickým skupinám ohrožených osob. Třetí kapitola se zabývá současnou právní úpravou, jejímž cílem je ochrana proti domácímu násilí. Právní úprava domácího násilí je rozsáhlým tématem, které by postačovalo na obsah celé další práce, a proto se tato...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Domestic violence and its prevention Abstract The purpose of my thesis is to analyze the issues of domestic violence, outline the basic characteristics of its essential aspects and focus on preventive measures of protection against domestic violence, especially the applicable legislation of the Czech Republic. The paper is divided into four chapters. The first chapter contains the characteristics of domestic violence as a criminological concept. At first there is a definition of the phenomenon of violence as the intentional act involved in the maltreatment and abuse. The second subchapter presents actual domestic violence which is explained by a description of its elements, types and forms, its process, method of identifying and documenting its causes. Chapter One concludes with a part regarding myths prevailing in the society about domestic violence. The following chapter focuses on violent persons and endangered individuals by domestic violence. The aim of this chapter is to describe the profile of both actors regardless of the gender expectations. Subchapter relating to endangered individuals includes the definition of victim and further discusses long term psychological consequences of abuse and specific groups of endangered individuals. The third chapter deals with the current legislation which...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV