Show simple item record

Discrimination of employees in labour-law relationships - current issues
dc.contributor.advisorŠtangová, Věra
dc.creatorBulová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-27T14:06:41Z
dc.date.available2017-05-27T14:06:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/70752
dc.description.abstractMá diplomová práce se zabývá problematikou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích s ohledem na co největší aktuálnost rozebírané materie. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů, a to nejen pro zajímavost této problematiky, ale též z důvodu, že diskriminace v přístupu k zaměstnání a pracovněprávních vztazích je celospolečenským problémem, se kterým se setkává ve svém osobním i profesním životě velká část populace. Ve své práci zhodnocuji vývoj právní úpravy, současný stav právní úpravy a dle zjištěného nastiňuji vlastní úvahy o možném budoucím vývoji, vše samozřejmě v souvislosti se zadaným tématem. Dále se pokouším upozornit na skutečnosti, které ztěžují možnost uplatňování antidiskriminačních norem pro jedince, kteří jsou nerovným zacházením postiženi. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a subkapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický výklad pracovního práva obecně a jeho postavení v českém vnitrostátním právním řádu, jeho základních zásad a jeho vztahu s občanským zákoníkem. Druhá kapitola se zabývá definováním jednotlivých institutů zadaného tématu, jakými jsou například přímá a nepřímá diskriminace, institucionální diskriminace, mobbing, bossing, obtěžování, sexuální obtěžování nebo pronásledování. Závěr...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis analyses the issue of equal treatment and the prohibition of discrimination in labor relations with respect to the actuality of the discussed matter. I have chosen this topic for several reasons. One of them is that it is really interesting issue, but mainly because of the fact that discrimination in labor law field is a problem affecting the personal and professional life of a large part of our society. The work handles with the development of legal regulation, the current state legislation and according to the data detected, it outlines my own reflections on possible future development taking into consideration the context of the given topic. It also tries to highlight the causes of making it difficult to implement the anti-discrimination norms for the individuals who are affected by unequal treatment the most. The thesis is divided into four chapters which are further subdivided into sections and subchapters. The first chapter deals with the theoretical interpretation of labor law in general, and its position in the Czech legal system, its basic principles and its relationship to the Civil Code. The second chapter deals with the definition of the various institutes connected to the given topic, such as direct and indirect discrimination, institutional discrimination, mobbing, bossing,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpracovní právocs_CZ
dc.subjectpracovněprávní vztahycs_CZ
dc.subjectdiskriminacecs_CZ
dc.subjectlabor lawen_US
dc.subjectlabor relationsen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.titleDiskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích - aktuální otázkycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-01-29
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId138375
dc.title.translatedDiscrimination of employees in labour-law relationships - current issuesen_US
dc.contributor.refereeVysokajová, Margerita
dc.identifier.aleph001928482
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csMá diplomová práce se zabývá problematikou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích s ohledem na co největší aktuálnost rozebírané materie. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů, a to nejen pro zajímavost této problematiky, ale též z důvodu, že diskriminace v přístupu k zaměstnání a pracovněprávních vztazích je celospolečenským problémem, se kterým se setkává ve svém osobním i profesním životě velká část populace. Ve své práci zhodnocuji vývoj právní úpravy, současný stav právní úpravy a dle zjištěného nastiňuji vlastní úvahy o možném budoucím vývoji, vše samozřejmě v souvislosti se zadaným tématem. Dále se pokouším upozornit na skutečnosti, které ztěžují možnost uplatňování antidiskriminačních norem pro jedince, kteří jsou nerovným zacházením postiženi. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a subkapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický výklad pracovního práva obecně a jeho postavení v českém vnitrostátním právním řádu, jeho základních zásad a jeho vztahu s občanským zákoníkem. Druhá kapitola se zabývá definováním jednotlivých institutů zadaného tématu, jakými jsou například přímá a nepřímá diskriminace, institucionální diskriminace, mobbing, bossing, obtěžování, sexuální obtěžování nebo pronásledování. Závěr...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis analyses the issue of equal treatment and the prohibition of discrimination in labor relations with respect to the actuality of the discussed matter. I have chosen this topic for several reasons. One of them is that it is really interesting issue, but mainly because of the fact that discrimination in labor law field is a problem affecting the personal and professional life of a large part of our society. The work handles with the development of legal regulation, the current state legislation and according to the data detected, it outlines my own reflections on possible future development taking into consideration the context of the given topic. It also tries to highlight the causes of making it difficult to implement the anti-discrimination norms for the individuals who are affected by unequal treatment the most. The thesis is divided into four chapters which are further subdivided into sections and subchapters. The first chapter deals with the theoretical interpretation of labor law in general, and its position in the Czech legal system, its basic principles and its relationship to the Civil Code. The second chapter deals with the definition of the various institutes connected to the given topic, such as direct and indirect discrimination, institutional discrimination, mobbing, bossing,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV