Show simple item record

Playing as a tool to motivate pupils in musical and educational classwork in elementary school. Games with music theory in classes with extended teaching of music lessons
dc.contributor.advisorVáňová, Hana
dc.creatorDvorníková, Lenka
dc.date.accessioned2017-05-27T13:18:33Z
dc.date.available2017-05-27T13:18:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/70497
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problémem využití hudebně didaktických her ve výuce hudební teorie. Teoretická část objasňuje některé obecné pojmy, jako je hra, aktivizace, či osobnost dítěte. Vychází z dějin pedagogiky, seznamuje s názory významných filozofů, lékařů, pedagogů, psychologů a dalších myslitelů na dětskou hru i na osobnost dítěte. Tato část dále představuje způsoby práce s hudební hrou v pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činnostech, podle některých současných hudebních pedagogů. Empirická část práce se zaměřuje na experimentální vyučování s uplatněním vlastních her s hudební teorií. Předmětem výzkumu je žák a jeho zapojení do činnosti, jejíž pomocí se s hudební teorií seznamuje. Výzkum si stanovuje některé dílčí cíle. Pozorovat vliv didaktické hry na aktivizaci žáka, na jeho chuť účastnit se experimentální výuky hudební výchovy. Sledovat prožitek při hře a zároveň ověřit zapamatování učiva. Zjistit, do jaké míry může didaktická hra ovlivnit chuť žáka učit se hudební teorii a zmírnit tak obavu ze špatně pochopitelné učební látky. Práce verifikuje stanovené hypotézy. Výsledky výzkumu sice nepotvrzují všechny hypotézy, podstatné je však zjištění, že hudebně didaktické hry pozitivně ovlivňují postoje žáka k výuce hudební teorie. Součástí příloh jsou mimo jiné i...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the use of musical educational games in teaching music theory. The theoretical part explains some general concepts such as game, activation, or the child's personality. Text is based on the history of education, highlighting the views of famous philosophers, doctors, teachers, psychologists and other thinkers, who focused on child's play and the personality of the child. This part of the thesis also presents ways how to work with music playing in the singing, listening, instrumental and musical movement activities, according to some contemporary music teachers. The research focuses on experimental teaching with application of games with music theory, which were specially developed by the author. The research subject is the student and his involvement in activities that help with music theory teaching. The study identified some sub-goals: Discover the impact of educational games for pupil's activation and their participation in experimental teaching music education. Discover pupil's experiences from the game and checking the effectivity of the learning. Determine to what extent the didactic game affect the student's interests to learn music theory to alleviate the fear of poorly understood subject matter. The research verifies the set hypothesis. Although the research results...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecthracs_CZ
dc.subjectaktivizacecs_CZ
dc.subjectdítěcs_CZ
dc.subjecthudební výchovacs_CZ
dc.subjecthudební teoriecs_CZ
dc.subjectgameen_US
dc.subjectactivationen_US
dc.subjectchilden_US
dc.subjectmusic educationen_US
dc.subjectmusic theoryen_US
dc.titleHra jako prostředek žákovy aktivizace v hudebně výchovné práci na 1. stupni ZŠ. Hry s hudební teorií ve třídách s rozšířenou výukou HVcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-21
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId149410
dc.title.translatedPlaying as a tool to motivate pupils in musical and educational classwork in elementary school. Games with music theory in classes with extended teaching of music lessonsen_US
dc.contributor.refereeHurníková, Kateřina
dc.identifier.aleph002001574
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problémem využití hudebně didaktických her ve výuce hudební teorie. Teoretická část objasňuje některé obecné pojmy, jako je hra, aktivizace, či osobnost dítěte. Vychází z dějin pedagogiky, seznamuje s názory významných filozofů, lékařů, pedagogů, psychologů a dalších myslitelů na dětskou hru i na osobnost dítěte. Tato část dále představuje způsoby práce s hudební hrou v pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činnostech, podle některých současných hudebních pedagogů. Empirická část práce se zaměřuje na experimentální vyučování s uplatněním vlastních her s hudební teorií. Předmětem výzkumu je žák a jeho zapojení do činnosti, jejíž pomocí se s hudební teorií seznamuje. Výzkum si stanovuje některé dílčí cíle. Pozorovat vliv didaktické hry na aktivizaci žáka, na jeho chuť účastnit se experimentální výuky hudební výchovy. Sledovat prožitek při hře a zároveň ověřit zapamatování učiva. Zjistit, do jaké míry může didaktická hra ovlivnit chuť žáka učit se hudební teorii a zmírnit tak obavu ze špatně pochopitelné učební látky. Práce verifikuje stanovené hypotézy. Výsledky výzkumu sice nepotvrzují všechny hypotézy, podstatné je však zjištění, že hudebně didaktické hry pozitivně ovlivňují postoje žáka k výuce hudební teorie. Součástí příloh jsou mimo jiné i...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the use of musical educational games in teaching music theory. The theoretical part explains some general concepts such as game, activation, or the child's personality. Text is based on the history of education, highlighting the views of famous philosophers, doctors, teachers, psychologists and other thinkers, who focused on child's play and the personality of the child. This part of the thesis also presents ways how to work with music playing in the singing, listening, instrumental and musical movement activities, according to some contemporary music teachers. The research focuses on experimental teaching with application of games with music theory, which were specially developed by the author. The research subject is the student and his involvement in activities that help with music theory teaching. The study identified some sub-goals: Discover the impact of educational games for pupil's activation and their participation in experimental teaching music education. Discover pupil's experiences from the game and checking the effectivity of the learning. Determine to what extent the didactic game affect the student's interests to learn music theory to alleviate the fear of poorly understood subject matter. The research verifies the set hypothesis. Although the research results...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV