Show simple item record

The Delimitation of a racism as a policy problem in governmental documents: Analysis of discourse since 1989 to 2014
dc.contributor.advisorHejzlarová, Eva
dc.creatorHon, Matěj
dc.date.accessioned2020-08-25T09:25:59Z
dc.date.available2020-08-25T09:25:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/70378
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl vysvětlit, jakým způsobem je ve vládních dokumentech používán pojem rasismus. Autor přistupuje k problematice ze sociálněkonstruktivistických pozic, usiluje tedy o pochopení, jak je pojem rasismus konstruován tvůrci příslušných politik. Cíle práce jsou v rovině deskriptivní (popis samotného diskursu o rasismu ve vládních dokumentech a popis širšího kontextu, v němž dochází k vývoji představ o obsahu pojmu rasismus) a v rovině explanatorní (vysvětlení vzájemného působení diskursu a diskursivního prostředí). Onen širší kontext autor odhaluje pomocí analýzy událostí a analýzy aktérů podílejících se na vymezení problému. Vlastní analýza diskursu se opírá o texty vybraných vládních dokumentů. Ze zjištění provedených analýz vyplývá, že rasismus je chápán klíčovými aktéry jako velmi komplexní problém zahrnující i širší okruh společenských jevů souvisejících se znevýhodněným postavením menšin. Přesto můžeme identifikovat několik konkurenčních přístupů k vymezení problému. Dva z nich kladou rasismus do souvislosti se širokou škálou sociálních problémů, ale liší se v chápání příčinné souvislosti rasismu a sociálního vyloučení. Další dva spojují rasismus s bezpečnostní politikou a liší se v důrazu na preventivní a represivní opatření.cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis is mainly focused on term racism, especially how the term racism is used in government documents. The author's point of view is based on social constructivism. Author focuses on way of understanding constructions of the term racism made by relevant policy- makers. The goals of this thesis are descriptive (the description of a discourse in government documents and its broader context) and explanatory (an explanation of an interaction of the discourse and its context). The broader context is found by the event history analysis and by an analysis of stakeholders. The discourse analysis is based on texts found in government documents. The results of these analyses show racism as a complex problem including a wider category of social phenomena related to the disadvantaged situation of ethnic minority groups. Nevertheless we are able to identify several competing approaches to this problem delimitation. Two of them consider racism in context of various social problems having different views on causality between these two levels. Two other approaches link racism with security policy and differ with emphasis on preventive and repressive tools.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectRomovécs_CZ
dc.subjectsociální vyloučenícs_CZ
dc.subjectrasismuscs_CZ
dc.subjectextremismuscs_CZ
dc.subjectdiskriminacecs_CZ
dc.subjectvládní dokumentycs_CZ
dc.subjectdiskurzivní analýzacs_CZ
dc.subjectRomaen_US
dc.subjectsocial exclusionen_US
dc.subjectracismen_US
dc.subjectextremismen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.subjectgovernmental documentsen_US
dc.subjectdiscourse analysisen_US
dc.titleVymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech: Analýza diskursu z let 1989 - 2014cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-22
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId151375
dc.title.translatedThe Delimitation of a racism as a policy problem in governmental documents: Analysis of discourse since 1989 to 2014en_US
dc.contributor.refereeDrhová, Zuzana
dc.identifier.aleph002011147
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce má za cíl vysvětlit, jakým způsobem je ve vládních dokumentech používán pojem rasismus. Autor přistupuje k problematice ze sociálněkonstruktivistických pozic, usiluje tedy o pochopení, jak je pojem rasismus konstruován tvůrci příslušných politik. Cíle práce jsou v rovině deskriptivní (popis samotného diskursu o rasismu ve vládních dokumentech a popis širšího kontextu, v němž dochází k vývoji představ o obsahu pojmu rasismus) a v rovině explanatorní (vysvětlení vzájemného působení diskursu a diskursivního prostředí). Onen širší kontext autor odhaluje pomocí analýzy událostí a analýzy aktérů podílejících se na vymezení problému. Vlastní analýza diskursu se opírá o texty vybraných vládních dokumentů. Ze zjištění provedených analýz vyplývá, že rasismus je chápán klíčovými aktéry jako velmi komplexní problém zahrnující i širší okruh společenských jevů souvisejících se znevýhodněným postavením menšin. Přesto můžeme identifikovat několik konkurenčních přístupů k vymezení problému. Dva z nich kladou rasismus do souvislosti se širokou škálou sociálních problémů, ale liší se v chápání příčinné souvislosti rasismu a sociálního vyloučení. Další dva spojují rasismus s bezpečnostní politikou a liší se v důrazu na preventivní a represivní opatření.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis is mainly focused on term racism, especially how the term racism is used in government documents. The author's point of view is based on social constructivism. Author focuses on way of understanding constructions of the term racism made by relevant policy- makers. The goals of this thesis are descriptive (the description of a discourse in government documents and its broader context) and explanatory (an explanation of an interaction of the discourse and its context). The broader context is found by the event history analysis and by an analysis of stakeholders. The discourse analysis is based on texts found in government documents. The results of these analyses show racism as a complex problem including a wider category of social phenomena related to the disadvantaged situation of ethnic minority groups. Nevertheless we are able to identify several competing approaches to this problem delimitation. Two of them consider racism in context of various social problems having different views on causality between these two levels. Two other approaches link racism with security policy and differ with emphasis on preventive and repressive tools.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990020111470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV