Show simple item record

Trends in sulphur and nitrogen occult deposition across the Northern Hemisphere
dc.contributor.advisorHůnová, Iva
dc.creatorŠvorc, Daniel
dc.date.accessioned2017-05-27T11:13:01Z
dc.date.available2017-05-27T11:13:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69858
dc.description.abstractCieľom mojej bakalárskej práce je zozbierať dáta koncentrácií a depozícií síry a dusíku z horizontálnych zrážok, pomocou rešerše dostupných odborných publikácií. Atmosférickou depozíciou sa znečisťujúce látky dostávajú z ovzdušia do ostatných sfér životného prostredia. Má dve hlavné zložky: suchú (kde prebieha depozícia hlavne gravitačnými procesmi a prebieha neustále) a mokrú (ktorá prebieha za prítomnosti zrážok). Mokrá zložka pozostáva z vertikálnej a horizontálnej časti, reprezentujúce dané druhy zrážok. Stanovenie celkovej mokrej depozície tak naráža na problém, v súvislosti so stanovením horizontálnej depozície. Tam je problém hlavne stanovenie depozičného toku, pre ktoré je potrebné zistiť radu parametrov. Značná časť štúdií teda neskúma túto vlastnú depozíciu, pre zložitosť jej stanovenia, ale skúma chemické zloženie hmly, nízkych oblakov či námrazy, ktoré priamo úmerne súvisí s hodnotami horizontálnej depozície. Väčšina štúdií skúmala z horizontálnych zrážok hmlu, a to hlavne vo vyšších nadmorských výškach, kde sa z dôvodu častejšieho výskytu významnou mierou podieľa na celkovej mokrej atmosférickej depozícii. Horizontálne zrážky sú v dlhšom kontakte s vegetáciou, a na rozdiel od zrážok vertikálnych, obmývajú celý list, či ihličie vegetácie. Takisto majú nižší obsah vody, a s tým súvisiace...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is to collect data of concentrations and depositions of sulfur and nitrogen from occult precipitation, using the research of available scientific publications. Through atmospheric deposition are pollutants from air transported into other environmental spheres. It has two main components: dry (which takes place mainly by gravitational processes and its ongoing) and wet (which takes place in the presence of precipitations). Wet component consist of vertical and occult parts, representing the types of precipitations. Establishing total wet deposition encounter a problem in establishing a occult deposition. Problem is, in particular, setting of deposition flux, for which it is necessary to determinate a number of parameters. A considerable part of studies, therefore, do not examine the deposition itself, because of complexity of assessment, but examines chemical composition of fog, low clouds and rime, which is proportionally related to values of occult deposition. Most studies were examining from occult precipitation a fog, especially at higher altitudes, where due to the more frequent occurrence, significant contribute to the total atmospheric wet deposition. Occult precipitations are in longer contact with vegetation, and unlike the rainfall, are surrounded whole leaf,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectdepozice horizontálnícs_CZ
dc.subjectsíracs_CZ
dc.subjectdusíkcs_CZ
dc.subjectoccult depositionen_US
dc.subjectsulphuren_US
dc.subjectnitrogenen_US
dc.titleTrendy horizontální depozice síry a dusíku na Severní polokoulics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-01
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId133066
dc.title.translatedTrends in sulphur and nitrogen occult deposition across the Northern Hemisphereen_US
dc.contributor.refereeStráník, Vojtěch
dc.identifier.aleph001862719
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav pro životní prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute for Environmental Studiesen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csCieľom mojej bakalárskej práce je zozbierať dáta koncentrácií a depozícií síry a dusíku z horizontálnych zrážok, pomocou rešerše dostupných odborných publikácií. Atmosférickou depozíciou sa znečisťujúce látky dostávajú z ovzdušia do ostatných sfér životného prostredia. Má dve hlavné zložky: suchú (kde prebieha depozícia hlavne gravitačnými procesmi a prebieha neustále) a mokrú (ktorá prebieha za prítomnosti zrážok). Mokrá zložka pozostáva z vertikálnej a horizontálnej časti, reprezentujúce dané druhy zrážok. Stanovenie celkovej mokrej depozície tak naráža na problém, v súvislosti so stanovením horizontálnej depozície. Tam je problém hlavne stanovenie depozičného toku, pre ktoré je potrebné zistiť radu parametrov. Značná časť štúdií teda neskúma túto vlastnú depozíciu, pre zložitosť jej stanovenia, ale skúma chemické zloženie hmly, nízkych oblakov či námrazy, ktoré priamo úmerne súvisí s hodnotami horizontálnej depozície. Väčšina štúdií skúmala z horizontálnych zrážok hmlu, a to hlavne vo vyšších nadmorských výškach, kde sa z dôvodu častejšieho výskytu významnou mierou podieľa na celkovej mokrej atmosférickej depozícii. Horizontálne zrážky sú v dlhšom kontakte s vegetáciou, a na rozdiel od zrážok vertikálnych, obmývajú celý list, či ihličie vegetácie. Takisto majú nižší obsah vody, a s tým súvisiace...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of my bachelor thesis is to collect data of concentrations and depositions of sulfur and nitrogen from occult precipitation, using the research of available scientific publications. Through atmospheric deposition are pollutants from air transported into other environmental spheres. It has two main components: dry (which takes place mainly by gravitational processes and its ongoing) and wet (which takes place in the presence of precipitations). Wet component consist of vertical and occult parts, representing the types of precipitations. Establishing total wet deposition encounter a problem in establishing a occult deposition. Problem is, in particular, setting of deposition flux, for which it is necessary to determinate a number of parameters. A considerable part of studies, therefore, do not examine the deposition itself, because of complexity of assessment, but examines chemical composition of fog, low clouds and rime, which is proportionally related to values of occult deposition. Most studies were examining from occult precipitation a fog, especially at higher altitudes, where due to the more frequent occurrence, significant contribute to the total atmospheric wet deposition. Occult precipitations are in longer contact with vegetation, and unlike the rainfall, are surrounded whole leaf,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
dc.identifier.lisID990018627190106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV