Show simple item record

Bezpilotní letecké prostředky v národní bezpečnostní politice USA. Nová tvář války proti terorismu
dc.contributor.advisorRaška, Francis
dc.creatorMatějka, Stanislav
dc.date.accessioned2020-08-25T13:24:36Z
dc.date.available2020-08-25T13:24:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69599
dc.description.abstractPráca sa zaoberá využitím bezpilotných lietadiel v rámci Americkej bezpečnostnej politky. Skúma históriu bezpilotného letectva, ich vojenské využitie, efektívnosť v porovnaní s nákladmi na ich výskum a výrobu. Ďalej sa zaoberá hlavnými prekážkami a problémami, s ktorými sa ich zavedenie do štruktúry národnej bezpečnosti táto technológia stretáva a bude stretávať v budúcnosti, až sa vyvinie vyššia úroveň ich autonómie. Medzi tieto problémy práca zahrňuje právne otázky, medzinárodné ako aj domáce americké právo, otázku civilných obetí, rolu médií a prieskumy verejnej mienky. Nakoniec sa kapitola o problémoch sústredí na technické, strategické a operačné otázky. V tejto časti prichádza k prvým záverom, kde tvrdí, že zavádzanie stále autonómnejších systémov do vojny radikálne zmení jej štruktúru a následne aj štandardné postupy a stratégie. Prípadové štúdie sú v práci pre ilustráciu ako úspešné sú bezpilotné lietadlá v stratégii uplatnenej v piatich krajinách, kde Spojené štáty vedú vojnu proti teroru. Práca využitím teórie o revolúcii vo vojenských záležitostiach dochádza k záverom, že tieto bezpilotné lietadlá predstavujú najväčšiu revolúciu v dejinách a zmeny, ktoré spôsobuje siahajú ďalej ako len po vojenské záležitosti. Ovplyvňuje totiž základné princípy pochopenia vojny v súvislosti s konceptami...cs_CZ
dc.description.abstractThe paper deals with the use of unmanned aircraft of the American national security policy. It examines the history of unmanned aviation, its military use, and cost- efficiency. It then examines the main obstacles and problems with their use in national security that this technology meets and will meet in the future after a higher level of autonomy is developed. These problems involve legal issues, international and domestic American law, the issue of civilian casualties, the role of the media, and public opinion. The final chapter focuses on the problems of technical, strategic and operational issues. In this section the research paper comes to the first conclusion which claims that the introduction of more autonomous systems to war will radically change its structure and, consequently, standard procedures and strategies. Case studies are included to illustrate how successful the drone strategy is applied in the five countries where the United States leads a war on terror. The research using the theory of the revolution in military affairs concludes that these UAVs pose the greatest challenge in history and it goes well beyond military matters. UAVs in national security affect the understanding of the basic principles of war in relation to the concepts of warrior ethos and just war.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectNational Securityen_US
dc.subjectUnmanned Aerial Vehicleen_US
dc.subjectTargeted killingen_US
dc.subjectSignature strikeen_US
dc.subjectcollateral damageen_US
dc.subjectcost-efficiency analysisen_US
dc.subjectHumanitarian Lawen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectAfghanistanen_US
dc.subjectPakistanen_US
dc.subjectYemenen_US
dc.subjectIraqen_US
dc.subjectSomaliaen_US
dc.subjectcounterinsurgencyen_US
dc.subjectcounterterrorismen_US
dc.subjectWar on Terroren_US
dc.subjectCIAen_US
dc.subjectJust Waren_US
dc.subjectWarrior Ethosen_US
dc.subjectRevolution in Military Affairsen_US
dc.subjectGeorge W Bushen_US
dc.subjectBarrack H. Obamaen_US
dc.subjectNárodná bezpečnosťcs_CZ
dc.subjectBezpilotné lietadlács_CZ
dc.subjectcielené zabíjaniecs_CZ
dc.subjectvedľajšie škodycs_CZ
dc.subjectanalýza nákladov a efektívnostics_CZ
dc.subjecthumanitárne právocs_CZ
dc.subjectUSAcs_CZ
dc.subjectAfganistancs_CZ
dc.subjectJemencs_CZ
dc.subjectPakistancs_CZ
dc.subjectSomálskocs_CZ
dc.subjectIrakcs_CZ
dc.subjectprotipovstalecké stratégiecs_CZ
dc.subjectprotiteroristické stratégiecs_CZ
dc.subjectVojna proti terorucs_CZ
dc.subjectCIAcs_CZ
dc.subjectspravodlivá vojnacs_CZ
dc.subjectétos bojovníkacs_CZ
dc.subjectrevolúcia vo vojenských záležitostiachcs_CZ
dc.subjectGeorge W Bushcs_CZ
dc.subjectBarrack H. Obamacs_CZ
dc.titleUnmanned Aerial Vehicles in US National Security Policy. New Face of War of Terroren_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-24
dc.description.departmentKatedra severoamerických studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of North American Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId141595
dc.title.translatedBezpilotní letecké prostředky v národní bezpečnostní politice USA. Nová tvář války proti terorismucs_CZ
dc.contributor.refereeAnděl, Petr
dc.identifier.aleph001786728
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAmerická studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineAmerican Studiesen_US
thesis.degree.programMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
thesis.degree.programInternational Area Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra severoamerických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of North American Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csAmerická studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enAmerican Studiesen_US
uk.degree-program.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-program.enInternational Area Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráca sa zaoberá využitím bezpilotných lietadiel v rámci Americkej bezpečnostnej politky. Skúma históriu bezpilotného letectva, ich vojenské využitie, efektívnosť v porovnaní s nákladmi na ich výskum a výrobu. Ďalej sa zaoberá hlavnými prekážkami a problémami, s ktorými sa ich zavedenie do štruktúry národnej bezpečnosti táto technológia stretáva a bude stretávať v budúcnosti, až sa vyvinie vyššia úroveň ich autonómie. Medzi tieto problémy práca zahrňuje právne otázky, medzinárodné ako aj domáce americké právo, otázku civilných obetí, rolu médií a prieskumy verejnej mienky. Nakoniec sa kapitola o problémoch sústredí na technické, strategické a operačné otázky. V tejto časti prichádza k prvým záverom, kde tvrdí, že zavádzanie stále autonómnejších systémov do vojny radikálne zmení jej štruktúru a následne aj štandardné postupy a stratégie. Prípadové štúdie sú v práci pre ilustráciu ako úspešné sú bezpilotné lietadlá v stratégii uplatnenej v piatich krajinách, kde Spojené štáty vedú vojnu proti teroru. Práca využitím teórie o revolúcii vo vojenských záležitostiach dochádza k záverom, že tieto bezpilotné lietadlá predstavujú najväčšiu revolúciu v dejinách a zmeny, ktoré spôsobuje siahajú ďalej ako len po vojenské záležitosti. Ovplyvňuje totiž základné princípy pochopenia vojny v súvislosti s konceptami...cs_CZ
uk.abstract.enThe paper deals with the use of unmanned aircraft of the American national security policy. It examines the history of unmanned aviation, its military use, and cost- efficiency. It then examines the main obstacles and problems with their use in national security that this technology meets and will meet in the future after a higher level of autonomy is developed. These problems involve legal issues, international and domestic American law, the issue of civilian casualties, the role of the media, and public opinion. The final chapter focuses on the problems of technical, strategic and operational issues. In this section the research paper comes to the first conclusion which claims that the introduction of more autonomous systems to war will radically change its structure and, consequently, standard procedures and strategies. Case studies are included to illustrate how successful the drone strategy is applied in the five countries where the United States leads a war on terror. The research using the theory of the revolution in military affairs concludes that these UAVs pose the greatest challenge in history and it goes well beyond military matters. UAVs in national security affect the understanding of the basic principles of war in relation to the concepts of warrior ethos and just war.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra severoamerických studiícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV