Show simple item record

Constitutional guarantees of Impartiality of Judges and its Social connotations
dc.contributor.advisorSuchánek, Radovan
dc.creatorŽižko, Igor
dc.date.accessioned2017-05-27T10:07:51Z
dc.date.available2017-05-27T10:07:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69495
dc.description.abstractModerní společnost je založena na úctě k jedinci a zároveň s tím si vytvořila institut soudnictví, v jehož rámci by strany měly v zájmu zachování sociální soudržnosti řešit své spory prostřednictvím systému uplatňování práv. Úkolem soudnictví je tedy být nestranným arbitrem, což je bezpodmínečnou podmínkou pro akceptaci autoritativnosti tohoto orgánu, resp. pro funkčnost i smysl tohoto institutu v rámci společenské smlouvy. Pouze nezaujatý soudce je jedinou zárukou zachování zásady nemo iudex in causa sua. Evropská úmluva ukládá státům - členům Rady Evropy vytvořit takové právní podmínky, které každému zaručují právo na projednání jeho záležitosti spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění vznesenému proti němu. Ústavní řád ČR zaručuje každému právo na spravedlivý soudní proces vedený v souladu se zákonem před nezávislým a nestranným soudcem. Ústavní záruky zákonného spravedlivého řízení před nestranným soudcem se doplňují právními normami podústavního práva. Přitom právě požadavek nestrannosti soudců chrání důvěru, kterou by měly soudy v demokratické společnosti vzbuzovat, jak u veřejnosti, tak u účastníků řízení. Nestrannost soudce je subjektivní...cs_CZ
dc.description.abstractModern society is based on respect for the individual and at the same time it has created the institute of justice under which parties, in the interest of maintaining social cohesion, should resolve their disputes using the system of applying rights. The task of the judiciary is therefore to be an impartial arbiter, which is an absolute criterion for the acceptance of authoritativeness of this body, or more precisely the functionality and signification of this institute within the social contract. Only an unbiased judge can be the only guarantee for the nemo iudex in causa sua principles to be observed. The European Convention imposes on the states - members of the Council of Europe such legal conditions which guarantee every country the right for their affairs to be discussed fairly, in public and in a reasonable time limit by an independent and impartial court established by law which will decide about their civil rights and obligations or of any criminal charges raised against them. The Constitutional Order of the Czech Republic guarantees everybody the right to a fair trial conducted in accordance with the law before an impartial judge. Constitutional guarantees of fair legal proceedings before an impartial judge are supplemented with legal rules of the sub constitutional law. Yet, it is the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNestrannostcs_CZ
dc.subjectsoudcecs_CZ
dc.subjectÚstavacs_CZ
dc.subjectImpartialityen_US
dc.subjectJudgeen_US
dc.subjectConstitutionen_US
dc.titleÚstavní záruky nestrannosti soudců a její sociální konotacecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-17
dc.description.departmentDepartment of Constitutional Lawen_US
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId135806
dc.title.translatedConstitutional guarantees of Impartiality of Judges and its Social connotationsen_US
dc.contributor.refereeJanstová, Kateřina
dc.identifier.aleph001853977
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra ústavního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Constitutional Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csModerní společnost je založena na úctě k jedinci a zároveň s tím si vytvořila institut soudnictví, v jehož rámci by strany měly v zájmu zachování sociální soudržnosti řešit své spory prostřednictvím systému uplatňování práv. Úkolem soudnictví je tedy být nestranným arbitrem, což je bezpodmínečnou podmínkou pro akceptaci autoritativnosti tohoto orgánu, resp. pro funkčnost i smysl tohoto institutu v rámci společenské smlouvy. Pouze nezaujatý soudce je jedinou zárukou zachování zásady nemo iudex in causa sua. Evropská úmluva ukládá státům - členům Rady Evropy vytvořit takové právní podmínky, které každému zaručují právo na projednání jeho záležitosti spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění vznesenému proti němu. Ústavní řád ČR zaručuje každému právo na spravedlivý soudní proces vedený v souladu se zákonem před nezávislým a nestranným soudcem. Ústavní záruky zákonného spravedlivého řízení před nestranným soudcem se doplňují právními normami podústavního práva. Přitom právě požadavek nestrannosti soudců chrání důvěru, kterou by měly soudy v demokratické společnosti vzbuzovat, jak u veřejnosti, tak u účastníků řízení. Nestrannost soudce je subjektivní...cs_CZ
uk.abstract.enModern society is based on respect for the individual and at the same time it has created the institute of justice under which parties, in the interest of maintaining social cohesion, should resolve their disputes using the system of applying rights. The task of the judiciary is therefore to be an impartial arbiter, which is an absolute criterion for the acceptance of authoritativeness of this body, or more precisely the functionality and signification of this institute within the social contract. Only an unbiased judge can be the only guarantee for the nemo iudex in causa sua principles to be observed. The European Convention imposes on the states - members of the Council of Europe such legal conditions which guarantee every country the right for their affairs to be discussed fairly, in public and in a reasonable time limit by an independent and impartial court established by law which will decide about their civil rights and obligations or of any criminal charges raised against them. The Constitutional Order of the Czech Republic guarantees everybody the right to a fair trial conducted in accordance with the law before an impartial judge. Constitutional guarantees of fair legal proceedings before an impartial judge are supplemented with legal rules of the sub constitutional law. Yet, it is the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV