Show simple item record

The notary and civil procedure
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorŠtibingerová, Radka
dc.date.accessioned2017-05-27T10:04:59Z
dc.date.available2017-05-27T10:04:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69480
dc.description.abstractRESUMÉ Cílem práce je podrobněji zmapovat činnost notářů v právním prostředí v České republice, která je veřejností pokládána za velmi specifickou. Práce se zaměřuje na vztah notáře a civilního procesu. Zabývá se tím, jakou roli notář v civilním procesu zastává. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. První z nich se věnuje stručnému vylíčení historie a vyjasňuje předpoklady pro výkon notářské činnosti a k jejímu zahájení. Část této kapitoly se zabývá základními rysy notářské profese, jakými jsou nestrannost a nezávislost notářů, principy, kterými je notářství ovládáno, a notářskou kariérou. V druhé kapitole se práce zaměřuje na vztah mezi notářem a civilním procesem, který je možno definovat jako postup soudu a účastníků směřující k poskytnutí ochrany subjektivním právům a povinnostem. Jednou z oblastí, ve které se projevuje role notáře v civilním procesu, je právní pomoc. Kapitola třetí se věnuje poskytování právní pomoci notářem. Notář tedy může vystupovat jako zástupce strany a má v ní postavení advokáta. Pod pojmem právní pomoc rozumíme zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udílení právních porad, sepisování listin a zpracování právních rozborů. Kapitola čtvrtá analyzuje notářské zápisy o právním jednání, na jejichž základě může být přímo nařízeno a provedeno exekuční řízení. Jsou zde...cs_CZ
dc.description.abstractThe title: The notary and civil procedure The aim of the thesis is to map the activity of notaries in the legal order of the Czech Republic, which is considered to be very specific by public. The thesis focuses on the relationship of the notary and the civil procedure. It deals with the role of the notary in the civil procedure. The thesis is divided into six chapters. The first one describes the history of a notary public and the assumptions for notarial activity and for its commencement are also clarified. Part of this chapter deals with the basic features of the notarial profession, such as the impartiality and independence of notaries, the principles of which notary public is controlled, and notarial career. The second chapter of the thesis focuses on the relation between a notary and civil procedure, which can be defined as process of the court and the participants in order to provide the protection of subjective rights and obligations. One of the areas, where the role of the notary is reflected is legal assistance. The third chapter concerns with the provision of the legal assistance by the notary. The notary may act as a representative of the party and then has the status of a lawyer. The term legal assistance refers to representation in the proceedings before courts and other authorities,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnotářcs_CZ
dc.subjectcivilní procescs_CZ
dc.subjectprávní pomocs_CZ
dc.subjectsoudní komisařcs_CZ
dc.subjectnotaryen_US
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.subjectlegal assistanceen_US
dc.subjectcourt commissioneren_US
dc.titleNotář a civilní procescs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-22
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129943
dc.title.translatedThe notary and civil procedureen_US
dc.contributor.refereePohl, Tomáš
dc.identifier.aleph001855062
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRESUMÉ Cílem práce je podrobněji zmapovat činnost notářů v právním prostředí v České republice, která je veřejností pokládána za velmi specifickou. Práce se zaměřuje na vztah notáře a civilního procesu. Zabývá se tím, jakou roli notář v civilním procesu zastává. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. První z nich se věnuje stručnému vylíčení historie a vyjasňuje předpoklady pro výkon notářské činnosti a k jejímu zahájení. Část této kapitoly se zabývá základními rysy notářské profese, jakými jsou nestrannost a nezávislost notářů, principy, kterými je notářství ovládáno, a notářskou kariérou. V druhé kapitole se práce zaměřuje na vztah mezi notářem a civilním procesem, který je možno definovat jako postup soudu a účastníků směřující k poskytnutí ochrany subjektivním právům a povinnostem. Jednou z oblastí, ve které se projevuje role notáře v civilním procesu, je právní pomoc. Kapitola třetí se věnuje poskytování právní pomoci notářem. Notář tedy může vystupovat jako zástupce strany a má v ní postavení advokáta. Pod pojmem právní pomoc rozumíme zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udílení právních porad, sepisování listin a zpracování právních rozborů. Kapitola čtvrtá analyzuje notářské zápisy o právním jednání, na jejichž základě může být přímo nařízeno a provedeno exekuční řízení. Jsou zde...cs_CZ
uk.abstract.enThe title: The notary and civil procedure The aim of the thesis is to map the activity of notaries in the legal order of the Czech Republic, which is considered to be very specific by public. The thesis focuses on the relationship of the notary and the civil procedure. It deals with the role of the notary in the civil procedure. The thesis is divided into six chapters. The first one describes the history of a notary public and the assumptions for notarial activity and for its commencement are also clarified. Part of this chapter deals with the basic features of the notarial profession, such as the impartiality and independence of notaries, the principles of which notary public is controlled, and notarial career. The second chapter of the thesis focuses on the relation between a notary and civil procedure, which can be defined as process of the court and the participants in order to provide the protection of subjective rights and obligations. One of the areas, where the role of the notary is reflected is legal assistance. The third chapter concerns with the provision of the legal assistance by the notary. The notary may act as a representative of the party and then has the status of a lawyer. The term legal assistance refers to representation in the proceedings before courts and other authorities,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018550620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV