Show simple item record

New German Borrowings in the Czech Language
dc.contributor.advisorJanovec, Ladislav
dc.creatorNeprašová, Renáta
dc.date.accessioned2017-05-27T09:59:41Z
dc.date.available2017-05-27T09:59:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69451
dc.description.abstractCílem diplomové práce Nové německé výpůjčky v češtině je potvrzení důležitosti jazykových kontaktů českého a německého jazyka. Práce prokazuje, že přejímání německých lexikálních jednotek do češtiny je produktivním způsobem obohacování slovní zásoby. Užívání německých výpůjček v různých druzích komunikátů a analýza jejich frekvence dokládají, že mluvčí jazyka začínají na postavení germanismů v češtině pohlížet neutrálně, tedy ne negativně, jako tomu bývalo v minulosti. Zabývám se analýzou cizojazyčných lexikálních jednotek z hlediska integračně- adaptačního, sémantického a frekvenčního. Metodou mého výzkumu je cílená excerpce denního tisku, během které lze sledovat, jak se nové německé výpůjčky prosazují v současné české slovní zásobě. Zaměřuji se na produktivitu užití jednotlivých přejímaných slovních druhů. Kromě jednotlivých slovních druhů charakterizuji také hybridní složeniny a depropriální výrazy. Množství nových německých výpůjček, které jsou zachycovány v neologické excerpční databázi, dokládá, že přejímání německých slov a slovotvorných prvků je významným a produktivním jazykovým procesem vzniku neologismů.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis New German Borrowings in the Czech Language is a confirmation of the importance of language contacts in Czech and German. The work demonstrates that acceptance of German lexical units into Czech language is a productive way of enriching its vocabulary. The use of German borrowings in different kinds of utterances and their frequency analysis show that language speakers are starting to see the position of germanisms in Czech in a neutral way, thus not negatively, as was the case in the past. I deal with the analysis of foreign language lexical units from the integral-adaptation, semantic and frequency point of view. The method of my research is targeted excerption of newspapers, where you can see how the new German borrowings are used more and more in contemporary Czech vocabulary. I focus on productivity of use of different borrowed parts of speech. In addition to the various parts of speech I also describe hybrid composites and deproprial expressions. The amount of the new German borrowings, which are collected in neologism exceptions database, demonstrates that acceptance of German words and word formation elements is an important and productive linguistic process of creating of neologisms.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectgermanismycs_CZ
dc.subjectneologismycs_CZ
dc.subjectvýpůjčkycs_CZ
dc.subjectpřejímkycs_CZ
dc.subjectintegrace přejímekcs_CZ
dc.subjectadaptace přejímekcs_CZ
dc.subjectfrekvence přejímekcs_CZ
dc.subjectpřejímání cizích lexikálních jednotekcs_CZ
dc.subjectgermanismsen_US
dc.subjectneologismsen_US
dc.subjectborrowingsen_US
dc.subjectacceptanceen_US
dc.subjectintegration of borrowingen_US
dc.subjectadaptation of borrowing ,borrowing of foreign language lexical unitsen_US
dc.titleNové německé výpůjčky v češtiněcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-04
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId132665
dc.title.translatedNew German Borrowings in the Czech Languageen_US
dc.contributor.refereeOpavská, Zdena
dc.identifier.aleph001847839
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - German languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - German languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce Nové německé výpůjčky v češtině je potvrzení důležitosti jazykových kontaktů českého a německého jazyka. Práce prokazuje, že přejímání německých lexikálních jednotek do češtiny je produktivním způsobem obohacování slovní zásoby. Užívání německých výpůjček v různých druzích komunikátů a analýza jejich frekvence dokládají, že mluvčí jazyka začínají na postavení germanismů v češtině pohlížet neutrálně, tedy ne negativně, jako tomu bývalo v minulosti. Zabývám se analýzou cizojazyčných lexikálních jednotek z hlediska integračně- adaptačního, sémantického a frekvenčního. Metodou mého výzkumu je cílená excerpce denního tisku, během které lze sledovat, jak se nové německé výpůjčky prosazují v současné české slovní zásobě. Zaměřuji se na produktivitu užití jednotlivých přejímaných slovních druhů. Kromě jednotlivých slovních druhů charakterizuji také hybridní složeniny a depropriální výrazy. Množství nových německých výpůjček, které jsou zachycovány v neologické excerpční databázi, dokládá, že přejímání německých slov a slovotvorných prvků je významným a produktivním jazykovým procesem vzniku neologismů.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis New German Borrowings in the Czech Language is a confirmation of the importance of language contacts in Czech and German. The work demonstrates that acceptance of German lexical units into Czech language is a productive way of enriching its vocabulary. The use of German borrowings in different kinds of utterances and their frequency analysis show that language speakers are starting to see the position of germanisms in Czech in a neutral way, thus not negatively, as was the case in the past. I deal with the analysis of foreign language lexical units from the integral-adaptation, semantic and frequency point of view. The method of my research is targeted excerption of newspapers, where you can see how the new German borrowings are used more and more in contemporary Czech vocabulary. I focus on productivity of use of different borrowed parts of speech. In addition to the various parts of speech I also describe hybrid composites and deproprial expressions. The amount of the new German borrowings, which are collected in neologism exceptions database, demonstrates that acceptance of German words and word formation elements is an important and productive linguistic process of creating of neologisms.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ
dc.identifier.lisID990018478390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV