Show simple item record

Spiritual Needs in People with Cerebral Palsy and Their Saturation in Social Care
dc.contributor.advisorKřížová, Eva
dc.creatorRohlenová, Alžběta
dc.date.accessioned2017-05-27T09:58:49Z
dc.date.available2017-05-27T09:58:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69446
dc.description.abstractDiplomová práce Spirituální potřeby lidí s DMO a jejich naplňování v sociální péči se zabývá vyjadřováním spirituality u lidí s dětskou mozkovou obrnou a zkoumá, jaké mohou být spirituální potřeby a zda osobní asistent může přispět k naplňování spirituálních potřeb klienta. Teoretická část vymezuje problematiku dětské mozkové obrny a pohled na člověka s tímto postižením s důrazem na možnosti jeho participace na životě společnosti. Věnuje se tématu spirituality a spirituální dimenzi člověka jako jednomu z rozměrů lidské osobnosti. Po představení několika důležitých teorií potřeb vymezuje roli osobního asistenta, jeho vztah s klientem a v něm prostor otevírající se pro duchovní sdílení. Praktická část vychází z kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu; z dotazníku zkoumajícího vyjadřování spirituality a její sdílení s osobním asistentem a rozhovorů se sedmi lidmi s DMO zjišťující jejich spirituální potřeby a možnosti jejich naplňování osobním asistentem. Výsledky poukazují na konkrétnější a silnější vztah k transcendenci u lidí s dětskou mozkovou obrnou než u většinové populace a na to, že spirituální potřeby vycházejí z jejich životní situace. Kromě spirituálních zdrojů a sil, které umožňují, aby si člověk s DMO pomohl v naplňování potřeb sám, jsou bohatým zdrojem duchovní opory také osobní...cs_CZ
dc.description.abstractMaster's thesis called Spiritual needs in people with cerebral palsy and their saturation in social care focuses on expressing spirituality in people with cerebral palsy (CP) and studies what the spiritual needs may be and if personal care assistants (PCAs) can help to fulfil clients' spiritual needs. The theoretical part shows the issues of CP and the view to people with this disability, with the emphasis to the options of their participation for life in society. It deals with the topic of spirituality and spiritual dimension as one of many dimensions of human personality. After presenting several important theories of needs it continuous with the role of PCAs and their role in fulfilling the clients' spiritual needs. The practical part proceeds from the combination of quantitative and qualitative research; from a questionnaire inquiring the expressiveness of the spirituality and its sharing with PCAs, and interviews seven people with CP inquiring their spiritual needs and possibilities of their fulfilling by PCAs. The results show concrete and stronger spirituality expressing in people with CP than in major population and that the spiritual needs come out from their live situation. Besides spiritual needs and forces that allow them to fulfil their needs on their own. The PCAs are also a rich...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectDětská mozková obrna (DMO)cs_CZ
dc.subjectkřesťanská spiritualita,nenáboženská spiritualita,spirituální dimenzecs_CZ
dc.subjectspirituální potřeby a jejich naplňovánícs_CZ
dc.subjectosobní asistencecs_CZ
dc.subjectvztah klient- asistentcs_CZ
dc.subjectspirituální síly a zdrojecs_CZ
dc.subjectCerebral palsy (CP)en_US
dc.subjectChristian spiritualityen_US
dc.subjectsecular spiritualityen_US
dc.subjectspiritual dimensionen_US
dc.subjectspiritual needs and their fulfillingen_US
dc.subjectpersonal care assistantsen_US
dc.subjectclient - assistant relationen_US
dc.subjectspiritual forces and sourcesen_US
dc.titleSpirituální potřeby lidí s DMO a jejich naplňování v sociální péčics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-16
dc.description.departmentDepartment of Pastoral and Social Worken_US
dc.description.departmentKatedra pastorační a sociální prácecs_CZ
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId143625
dc.title.translatedSpiritual Needs in People with Cerebral Palsy and Their Saturation in Social Careen_US
dc.contributor.refereeJanečková, Hana
dc.identifier.aleph001853637
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKřesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikacs_CZ
thesis.degree.disciplineChristian Social Practiceen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKřesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikacs_CZ
uk.degree-discipline.enChristian Social Practiceen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce Spirituální potřeby lidí s DMO a jejich naplňování v sociální péči se zabývá vyjadřováním spirituality u lidí s dětskou mozkovou obrnou a zkoumá, jaké mohou být spirituální potřeby a zda osobní asistent může přispět k naplňování spirituálních potřeb klienta. Teoretická část vymezuje problematiku dětské mozkové obrny a pohled na člověka s tímto postižením s důrazem na možnosti jeho participace na životě společnosti. Věnuje se tématu spirituality a spirituální dimenzi člověka jako jednomu z rozměrů lidské osobnosti. Po představení několika důležitých teorií potřeb vymezuje roli osobního asistenta, jeho vztah s klientem a v něm prostor otevírající se pro duchovní sdílení. Praktická část vychází z kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu; z dotazníku zkoumajícího vyjadřování spirituality a její sdílení s osobním asistentem a rozhovorů se sedmi lidmi s DMO zjišťující jejich spirituální potřeby a možnosti jejich naplňování osobním asistentem. Výsledky poukazují na konkrétnější a silnější vztah k transcendenci u lidí s dětskou mozkovou obrnou než u většinové populace a na to, že spirituální potřeby vycházejí z jejich životní situace. Kromě spirituálních zdrojů a sil, které umožňují, aby si člověk s DMO pomohl v naplňování potřeb sám, jsou bohatým zdrojem duchovní opory také osobní...cs_CZ
uk.abstract.enMaster's thesis called Spiritual needs in people with cerebral palsy and their saturation in social care focuses on expressing spirituality in people with cerebral palsy (CP) and studies what the spiritual needs may be and if personal care assistants (PCAs) can help to fulfil clients' spiritual needs. The theoretical part shows the issues of CP and the view to people with this disability, with the emphasis to the options of their participation for life in society. It deals with the topic of spirituality and spiritual dimension as one of many dimensions of human personality. After presenting several important theories of needs it continuous with the role of PCAs and their role in fulfilling the clients' spiritual needs. The practical part proceeds from the combination of quantitative and qualitative research; from a questionnaire inquiring the expressiveness of the spirituality and its sharing with PCAs, and interviews seven people with CP inquiring their spiritual needs and possibilities of their fulfilling by PCAs. The results show concrete and stronger spirituality expressing in people with CP than in major population and that the spiritual needs come out from their live situation. Besides spiritual needs and forces that allow them to fulfil their needs on their own. The PCAs are also a rich...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a sociální prácecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV