Show simple item record

Trust under Common Law versus the institute of "Svěřenský fond" under the new Czech Civil Code
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorHorn, Kryštof
dc.date.accessioned2017-05-27T09:53:09Z
dc.date.available2017-05-27T09:53:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69414
dc.description.abstractShrnutí Cílem této práce je popsat fungování trustu v jurisdikcích common law a jeho expanzi do zemí kontinentálního práva. Práce se rovněž zaměřuje na nový institut "svěřenského fondu" podle Nového občanského zákoníku a klade si za úkol rozebrat jeho povahu ve vztahu k trustu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, z nichž každá se zabývá jiným okruhem "trustových" témat. První část je popisná. Zabývá se historií fiduciárních vztahů v římském právu, českém středověkém právu, právu rakousko-uherském i československém, stejně jako současnou českou úpravou správy cizího majetku a svěřenského fondu. Poukazuje rovněž na některé rozpory, které nedávná rekodifikace vyvolala. Druhá část je srovnávací. První podkapitola obsahuje úvodní poznámky týkající se srovnávání právních úprav. Druhá podkapitola popisuje povahu a funkci trustu v jurisdikcích common law a vysvětluje rozdělení trustů do jednotlivých kategorií. Třetí a čtvrtá podkapitola pak nabízejí přehled několika smíšených jurisdikcí a jurisdikcí kontinentálních a mapuje jejich přístup k trustům. Třetí část je aplikační. Nejdříve rozebírá teoretický nesoulad mezi kontinentálním pojetím vlastnictví a jeho pojetím podle common law, stejně jako další "překážky kompatibility" trustu v kontinentálním právním systému. Dále analyzuje, zda je svěřenský fond...cs_CZ
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to describe the functioning of trust in the common law jurisdictions and its expansion to the civil law countries. It also focuses on the brand new Czech institute "Svěřenský fond" (trust fund) introduced by the new Czech Civil Code and aims to analyse its nature in regard to its trust context. The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with different set of "trust" issues. Chapter One is descriptive. It deals with the history of fiduciary relationships in the Roman, medieval, Austro-Hungarian and Czechoslovak law as well as the current statutory provisions governing administration of property of others and trust funds in the Czech Republic. It also addresses a number of current ambiguities that have arisen from the recent re-codification. The Second chapter is comparative. Part One includes introductory remarks concerning comparative law issues. Part Two describes the nature and functions of trust in the common law jurisdictions and explains the trust taxonomy. Parts Three and Four provide an outline of several mixed jurisdictions as well as civil law jurisdictions and maps their approach to trusts. Chapter Three is analytical. First part examines the theoretical discrepancies in the civil law and common law notions of property along with other...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsvěřenský fondcs_CZ
dc.subjecttrustcs_CZ
dc.subjectfiduciecs_CZ
dc.subjecttrust funden_US
dc.subjecttrusten_US
dc.subjectfiducieen_US
dc.titleTrust podle Common Law a institut svěřenského fondu v novém občanském zákoníkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-25
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129527
dc.title.translatedTrust under Common Law versus the institute of "Svěřenský fond" under the new Czech Civil Codeen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.identifier.aleph001856124
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Cílem této práce je popsat fungování trustu v jurisdikcích common law a jeho expanzi do zemí kontinentálního práva. Práce se rovněž zaměřuje na nový institut "svěřenského fondu" podle Nového občanského zákoníku a klade si za úkol rozebrat jeho povahu ve vztahu k trustu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, z nichž každá se zabývá jiným okruhem "trustových" témat. První část je popisná. Zabývá se historií fiduciárních vztahů v římském právu, českém středověkém právu, právu rakousko-uherském i československém, stejně jako současnou českou úpravou správy cizího majetku a svěřenského fondu. Poukazuje rovněž na některé rozpory, které nedávná rekodifikace vyvolala. Druhá část je srovnávací. První podkapitola obsahuje úvodní poznámky týkající se srovnávání právních úprav. Druhá podkapitola popisuje povahu a funkci trustu v jurisdikcích common law a vysvětluje rozdělení trustů do jednotlivých kategorií. Třetí a čtvrtá podkapitola pak nabízejí přehled několika smíšených jurisdikcí a jurisdikcí kontinentálních a mapuje jejich přístup k trustům. Třetí část je aplikační. Nejdříve rozebírá teoretický nesoulad mezi kontinentálním pojetím vlastnictví a jeho pojetím podle common law, stejně jako další "překážky kompatibility" trustu v kontinentálním právním systému. Dále analyzuje, zda je svěřenský fond...cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this thesis is to describe the functioning of trust in the common law jurisdictions and its expansion to the civil law countries. It also focuses on the brand new Czech institute "Svěřenský fond" (trust fund) introduced by the new Czech Civil Code and aims to analyse its nature in regard to its trust context. The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with different set of "trust" issues. Chapter One is descriptive. It deals with the history of fiduciary relationships in the Roman, medieval, Austro-Hungarian and Czechoslovak law as well as the current statutory provisions governing administration of property of others and trust funds in the Czech Republic. It also addresses a number of current ambiguities that have arisen from the recent re-codification. The Second chapter is comparative. Part One includes introductory remarks concerning comparative law issues. Part Two describes the nature and functions of trust in the common law jurisdictions and explains the trust taxonomy. Parts Three and Four provide an outline of several mixed jurisdictions as well as civil law jurisdictions and maps their approach to trusts. Chapter Three is analytical. First part examines the theoretical discrepancies in the civil law and common law notions of property along with other...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV