Show simple item record

An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice
dc.contributor.advisorČech, Petr
dc.creatorKříž, Josef
dc.date.accessioned2017-05-27T08:56:10Z
dc.date.available2017-05-27T08:56:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69106
dc.description.abstractDIPLOMOVÉ PRÁCE Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi Řešitel: Josef Kříž Vedoucí: JUDr. Petr Čech, LL.M, Ph.D. Ústav: Katedra obchodního práva Hlavním smyslem této práce je pojednat o významné změně v pojetí kapitálové obchodní korporace, a to staronové koncepci členů statutárního orgánu jako zástupců této společnosti. Nicméně práci jsem pojal obecněji jako zamyšlení se nad otázkou, zda je kapitálová obchodní společnost podle úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích osobou svéprávnou či nikoliv. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole se snažím rekonstruovat prvorepublikové právní myšlení v této otázce, neboť se k jejímu odkazu nový občanský zákoník hlásí. Třebaže názory na postavení orgánů právnické osoby a svéprávnost právnické osoby byly rozdílné, docházím k závěru, že víceméně panovala shoda na tom, že i tyto osoby jsou zástupci právnické osoby. Ohledně svéprávnosti právnické osoby pak lze uzavřít, že prvorepubliková doktrína docházela k závěrům, že právnické osoba je osobou nesvéprávnou, případně že o svéprávnosti právnické osoby nelze pojmově hovořit. V třetí kapitole se zabývám otázkou, jak nový občanský zákoník definuje svéprávnost a zda podle této definice jsou kapitálové...cs_CZ
dc.description.abstractOF DIPLOMA THESIS An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice Author: Josef Kříž Supervisor: JUDr. Petr Čech, LL.M, Ph.D. Department: Department of Commercial Law The main purpose of my thesis was to analyse the significant change in the concept of limited company, i.e. old-new concept of the members of statutory body as agents of the company. However, I conceived a thesis more generally as analysis of the question of whether the New Civil Code and the Business Corporations Act incapacitated limited company or not. The thesis is divided into five main chapters, including an introduction and a conclusion. In the second chapter I try to reconstruct legal thinking of First Czechoslovak Republic on this issue, because its reference by the New Civil Code. Although views on the status of a statutory body of legal persons and the legal capacity of a legal person were different, I came to the conclusion that there was more or less consensus that members of statutory body are agents of legal persons. Regarding the legal capacity of a legal person, then it can be concluded that the doctrine of the First Czechoslovak Republic concluded either that the legal person is a person incompetent, or that the legal capacity is not by definition characteristic of legal person. In the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSvéprávnostcs_CZ
dc.subjectstatutární orgáncs_CZ
dc.subjectzastoupenícs_CZ
dc.subjectstřet zájmůcs_CZ
dc.subjectdobrá víracs_CZ
dc.subjectsubstitucecs_CZ
dc.subjectA capacity to acten_US
dc.subjectstatutory bodyen_US
dc.subjectagencyen_US
dc.subjectconflict of interestsen_US
dc.subjectgood faithen_US
dc.subjectsubstitutionen_US
dc.titleDopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143242
dc.title.translatedAn impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practiceen_US
dc.contributor.refereePelikán, Robert
dc.identifier.aleph001854612
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDIPLOMOVÉ PRÁCE Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi Řešitel: Josef Kříž Vedoucí: JUDr. Petr Čech, LL.M, Ph.D. Ústav: Katedra obchodního práva Hlavním smyslem této práce je pojednat o významné změně v pojetí kapitálové obchodní korporace, a to staronové koncepci členů statutárního orgánu jako zástupců této společnosti. Nicméně práci jsem pojal obecněji jako zamyšlení se nad otázkou, zda je kapitálová obchodní společnost podle úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích osobou svéprávnou či nikoliv. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole se snažím rekonstruovat prvorepublikové právní myšlení v této otázce, neboť se k jejímu odkazu nový občanský zákoník hlásí. Třebaže názory na postavení orgánů právnické osoby a svéprávnost právnické osoby byly rozdílné, docházím k závěru, že víceméně panovala shoda na tom, že i tyto osoby jsou zástupci právnické osoby. Ohledně svéprávnosti právnické osoby pak lze uzavřít, že prvorepubliková doktrína docházela k závěrům, že právnické osoba je osobou nesvéprávnou, případně že o svéprávnosti právnické osoby nelze pojmově hovořit. V třetí kapitole se zabývám otázkou, jak nový občanský zákoník definuje svéprávnost a zda podle této definice jsou kapitálové...cs_CZ
uk.abstract.enOF DIPLOMA THESIS An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice Author: Josef Kříž Supervisor: JUDr. Petr Čech, LL.M, Ph.D. Department: Department of Commercial Law The main purpose of my thesis was to analyse the significant change in the concept of limited company, i.e. old-new concept of the members of statutory body as agents of the company. However, I conceived a thesis more generally as analysis of the question of whether the New Civil Code and the Business Corporations Act incapacitated limited company or not. The thesis is divided into five main chapters, including an introduction and a conclusion. In the second chapter I try to reconstruct legal thinking of First Czechoslovak Republic on this issue, because its reference by the New Civil Code. Although views on the status of a statutory body of legal persons and the legal capacity of a legal person were different, I came to the conclusion that there was more or less consensus that members of statutory body are agents of legal persons. Regarding the legal capacity of a legal person, then it can be concluded that the doctrine of the First Czechoslovak Republic concluded either that the legal person is a person incompetent, or that the legal capacity is not by definition characteristic of legal person. In the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018546120106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV