Show simple item record

Competition of cells within the population of yeast colony
Kompetice buněk v populacích kolonií kvasinek
dc.contributor.advisorVáchová, Libuše
dc.creatorOčková, Veronika
dc.date.accessioned2017-05-27T07:00:40Z
dc.date.available2017-05-27T07:00:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68532
dc.description.abstractKompetícia je veľmi významný prírodný jav, pri ktorom dochádza k súpereniu organizmov v prípadoch, ako je obmedzenie priestoru či nedostatok živín. Nastáva hlavne v prípadoch keď organizmy, vrátane mikroorganizmov žijú v početných populáciách. K takýmto populáciám sa radia aj mnohobunkové kvasinkové kolónie, ktoré vytvára Saccharomyces cerevisiae. V okamihu, keď populácia kvasinkových buniek vyčerpá živiny z okolia, sú bunky v kolóniách schopné reagovať na tieto zmeny produkciou signálnych molekúl amoniaku. Vďaka jeho produkcii sú bunky schopné zmeniť svoju morfológiu a metabolizmus a v závislosti na umiestnení v kolónii vytvoriť subpopuláciu buniek so špecifickými vlastnosťami a rozdielnou funkciou. Je pravdepodobné, že v prípade zmiešaných kolónií tvorených dvoma kmeňmi, môže medzi bunkami týchto kmeňov dochádzať ku kompetičnej rivalite, a tým môže dôjsť k zmene pomeru buniek oboch kmeňov v populácii kolónie, takže nakoniec počet buniek jedného kmeňa preváži nad druhým. V tejto práci som porovnávala rast a vývoj gigantických kolónií a kompetíciu medzi bunkami vybraných dvojíc kmeňov tvoriacich takúto zmiešanú kolóniu. Vychádzala som z rodičovského kmeňa kvasinky S. cerevisiae BY a jeho variant značených fluorescenčnými proteínmi. Pre štúdium kompetície medzi rodičovským kmeňom a kmeňom neschopným...cs_CZ
dc.description.abstractCompetition is a very important natural phenomenon, which causes the rivalry of organisms, in cases such as space limitation or lack of nutrients. It occurs mainly in situations where organisms, including microorganisms live in large populations. Multicellular yeast colonies represent an example of such a population. After the population of yeast cells spends nutrients from the environment, the cells in colonies are able to respond to these changes by production of ammonia functioning as a signaling molecule. Subsequently, the cells are able to change their morphology and metabolism and, dependently on their location within the colony, to create a subpopulation of cells with specific characteristics and functions. It is likely that in the case of mixed colonies formed by the two different strains, a competition between the cells of these two strains could exist. Such rivalry can result in changes in the ratio of cells of the two strains within the colony population, so that the cells of one strain outweigh the other. In this diploma thesis, I compared the growth and development of giant colonies and competition between the cells of selected pairs of strains forming mixed colonies. I focused on the parental strain Saccharomyces cerevisiae BY and its variants labeled with fluorescent proteins. For...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaecs_CZ
dc.subjectkvasinková kolóniacs_CZ
dc.subjectsignalizácia amoniakomcs_CZ
dc.subjectdiferenciácia a kompetícia buniek v kolóniics_CZ
dc.subjectrastcs_CZ
dc.subjectfluorescenčný proteíncs_CZ
dc.subjectrezistencia k antibiotikámcs_CZ
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaeen_US
dc.subjecta yeast colonyen_US
dc.subjectammonia signalingen_US
dc.subjectcell differentiation and competition in the colonyen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectfluorescent proteinen_US
dc.subjectantibiotic resistanceen_US
dc.titleKompetícia buniek v populáciách kvasinkových kolóniísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-16
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId131052
dc.title.translatedCompetition of cells within the population of yeast colonyen_US
dc.title.translatedKompetice buněk v populacích kolonií kvasinekcs_CZ
dc.contributor.refereeGášková, Dana
dc.identifier.aleph001857031
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMikrobiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineMicrobiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMicrobiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csKompetícia je veľmi významný prírodný jav, pri ktorom dochádza k súpereniu organizmov v prípadoch, ako je obmedzenie priestoru či nedostatok živín. Nastáva hlavne v prípadoch keď organizmy, vrátane mikroorganizmov žijú v početných populáciách. K takýmto populáciám sa radia aj mnohobunkové kvasinkové kolónie, ktoré vytvára Saccharomyces cerevisiae. V okamihu, keď populácia kvasinkových buniek vyčerpá živiny z okolia, sú bunky v kolóniách schopné reagovať na tieto zmeny produkciou signálnych molekúl amoniaku. Vďaka jeho produkcii sú bunky schopné zmeniť svoju morfológiu a metabolizmus a v závislosti na umiestnení v kolónii vytvoriť subpopuláciu buniek so špecifickými vlastnosťami a rozdielnou funkciou. Je pravdepodobné, že v prípade zmiešaných kolónií tvorených dvoma kmeňmi, môže medzi bunkami týchto kmeňov dochádzať ku kompetičnej rivalite, a tým môže dôjsť k zmene pomeru buniek oboch kmeňov v populácii kolónie, takže nakoniec počet buniek jedného kmeňa preváži nad druhým. V tejto práci som porovnávala rast a vývoj gigantických kolónií a kompetíciu medzi bunkami vybraných dvojíc kmeňov tvoriacich takúto zmiešanú kolóniu. Vychádzala som z rodičovského kmeňa kvasinky S. cerevisiae BY a jeho variant značených fluorescenčnými proteínmi. Pre štúdium kompetície medzi rodičovským kmeňom a kmeňom neschopným...cs_CZ
uk.abstract.enCompetition is a very important natural phenomenon, which causes the rivalry of organisms, in cases such as space limitation or lack of nutrients. It occurs mainly in situations where organisms, including microorganisms live in large populations. Multicellular yeast colonies represent an example of such a population. After the population of yeast cells spends nutrients from the environment, the cells in colonies are able to respond to these changes by production of ammonia functioning as a signaling molecule. Subsequently, the cells are able to change their morphology and metabolism and, dependently on their location within the colony, to create a subpopulation of cells with specific characteristics and functions. It is likely that in the case of mixed colonies formed by the two different strains, a competition between the cells of these two strains could exist. Such rivalry can result in changes in the ratio of cells of the two strains within the colony population, so that the cells of one strain outweigh the other. In this diploma thesis, I compared the growth and development of giant colonies and competition between the cells of selected pairs of strains forming mixed colonies. I focused on the parental strain Saccharomyces cerevisiae BY and its variants labeled with fluorescent proteins. For...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV