Show simple item record

Collective rights under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
dc.contributor.advisorScheu, Harald Christian
dc.creatorHalušková, Gabriela
dc.date.accessioned2017-05-27T06:57:06Z
dc.date.available2017-05-27T06:57:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68514
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na kolektivní dimenzi lidských práv. Těžištěm výkladu je analýza judikatury Evropské komise pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva. Práce se soustředí na tři práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Těmito právy jsou svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, upravená v čl. 9 EÚLP a svoboda shromažďovací a sdružovací, zakotvená v čl. 11. Úvodní část práce stručně popisuje vývoj konceptu lidských práv. Více se pak věnuje dvěma zdrojům, které měly velký vliv na spíše individualistickou koncepci lidských práv. Jedná se o reformaci a osvícenství. Popisuje také dokumenty, ve kterých poprvé došlo k zakotvení lidských práv. Těmi jsou americké Prohlášení nezávislosti USA, Virginské Prohlášení práv, Listina práv a francouzská Deklarace práv člověka a občana. Dále se soustředí na přijetí prvních mezinárodněprávních dokumentů obsahujících úpravu lidských práv a na to, zda jsou v těchto úmluvách či deklaracích zakotvena práva kolektivní. Závěr kapitoly předkládá definice kolektivních práv a také protiargumenty, které proti této koncepci zaznívají. Dospívá k tomu, že koncept kolektivních práv není v lidskoprávních dokumentech příliš rozšířen. Ve druhé části práce je pak stručně popsáno přijetí a obsah Evropské úmluvy o lidských právech a základních...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis focuses on the collective dimension of human rights. The focus of the interpretation is the analysis of the case law of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights. The work focuses on three rights protected by the European Convention on Human Rights. These rights are freedom of thought, conscience and religion, adjusted in Art. 9 of the ECHR, and the freedom of assembly and association, enshrined in Art. 11. The first part briefly describes the evolution of the concept of human rights. More is devoted to two different sources, which had a great influence on rather individualistic conception of human rights. This is the Reformation and the Enlightenment. It also describes the documents, in which the human rights were firstly enshrined. These are the American Declaration of Independence, the Virginia Declaration of Rights, the Charter of Rights and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. In addition, it focuses on the adoption of the first international documents containing provisions on human rights, and on whether in these conventions or declarations the collective rights are enshrined. The conclusion of the first chapter presents the definitions of collective rights and also counter- arguments which are heard against this...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectlidská právacs_CZ
dc.subjectkolektivní právacs_CZ
dc.subjectEvropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobodcs_CZ
dc.subjecthuman rightsen_US
dc.subjectcollective rightsen_US
dc.subjectEuropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsen_US
dc.titleKolektivní práva dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-17
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId148766
dc.title.translatedCollective rights under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsen_US
dc.contributor.refereeHonusková, Věra
dc.identifier.aleph001853975
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na kolektivní dimenzi lidských práv. Těžištěm výkladu je analýza judikatury Evropské komise pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva. Práce se soustředí na tři práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Těmito právy jsou svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, upravená v čl. 9 EÚLP a svoboda shromažďovací a sdružovací, zakotvená v čl. 11. Úvodní část práce stručně popisuje vývoj konceptu lidských práv. Více se pak věnuje dvěma zdrojům, které měly velký vliv na spíše individualistickou koncepci lidských práv. Jedná se o reformaci a osvícenství. Popisuje také dokumenty, ve kterých poprvé došlo k zakotvení lidských práv. Těmi jsou americké Prohlášení nezávislosti USA, Virginské Prohlášení práv, Listina práv a francouzská Deklarace práv člověka a občana. Dále se soustředí na přijetí prvních mezinárodněprávních dokumentů obsahujících úpravu lidských práv a na to, zda jsou v těchto úmluvách či deklaracích zakotvena práva kolektivní. Závěr kapitoly předkládá definice kolektivních práv a také protiargumenty, které proti této koncepci zaznívají. Dospívá k tomu, že koncept kolektivních práv není v lidskoprávních dokumentech příliš rozšířen. Ve druhé části práce je pak stručně popsáno přijetí a obsah Evropské úmluvy o lidských právech a základních...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on the collective dimension of human rights. The focus of the interpretation is the analysis of the case law of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights. The work focuses on three rights protected by the European Convention on Human Rights. These rights are freedom of thought, conscience and religion, adjusted in Art. 9 of the ECHR, and the freedom of assembly and association, enshrined in Art. 11. The first part briefly describes the evolution of the concept of human rights. More is devoted to two different sources, which had a great influence on rather individualistic conception of human rights. This is the Reformation and the Enlightenment. It also describes the documents, in which the human rights were firstly enshrined. These are the American Declaration of Independence, the Virginia Declaration of Rights, the Charter of Rights and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. In addition, it focuses on the adoption of the first international documents containing provisions on human rights, and on whether in these conventions or declarations the collective rights are enshrined. The conclusion of the first chapter presents the definitions of collective rights and also counter- arguments which are heard against this...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV