Show simple item record

Miscarriage of justice
dc.contributor.advisorHerczeg, Jiří
dc.creatorSemrád, Matyáš
dc.date.accessioned2017-05-27T06:38:52Z
dc.date.available2017-05-27T06:38:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68428
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je komplexní rozbor problematiky omylu v trestním právu, nalezení slabých stránek současné úpravy a nastínění příslušného řešení. Omylem je myšlen jakýkoliv nesoulad něčí představy s realitou. Poznání omylu pachatele trestného činu je pro právní teorii velmi podstatné, v případě trestněprávně relevantních omylů jde o velmi závažný důsledek pro subjektivní stránku trestného činu. V českém trestním právu, spočívajícím na zásadě odpovědnosti za zavinění, se jedná o problematiku, bez níž by tento koncept nebyl úplný a jehož smysl by se vytrácel. Tato práce třídí problematiku omylu z pohledu aktuální právní úpravy, právní nauky a příslušné judikatury. První kapitola této práce se věnuje vysvětlení samotného pojmu omylu, jeho teoretickému zařazení do kontextu trestního práva a vysvětlení jeho důsledků. Zaměřuje se na pojem zavinění, zvláště jeho význam a složky, druhy samotného zavinění, což jsou úmysl a nedbalost (včetně jejich forem), či pojem vina, což jsou pojmy, které je třeba znát pro další orientaci v problematice omylů, a vlastně trestního práva vůbec. Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na historický vývoj trestněprávního pojetí omylu na straně pachatele na našem území. Mé srovnání začíná v roce 1918, při vzniku samostatného Československa, a dále je členěno vždy na...cs_CZ
dc.description.abstractError in criminal law The aim of this thesis is a comprehensive analysis of the problems of error in criminal law, finding weaknesses in the current legislation and outline appropriate solution. By error any inconsistency of someone's imagination with reality is meant. Knowing the offender's error is a very significant for legal theory, in case of relevant criminal errors it is a very serious consequence for the subjective aspect of the crime. In the Czech criminal law, which is based on the principle of liability for fault, it is an issue, without which this concept was not complete and whose meaning would be fading away. This thesis classifies the problems of error in terms of current legislation, legal doctrine and relevant case law . The first chapter of this thesis is devoted to an explanation of the term error itself, its theoretical inclusion in the context of criminal law and explains its implications. It focuses on the concept of fault, especially its importance and its components, the two faces of it, which are intent and negligence, or on the concept of guilt. Knowing these two concepts is essential for the next orientation in the issue of errors, and indeed in criminal law at all. In the second chapter the work focuses on the historical evolution of criminal law concept of error of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectomylcs_CZ
dc.subjectzaviněnícs_CZ
dc.subjectfyzická osobacs_CZ
dc.subjectprávnická osobacs_CZ
dc.subjectúmyslcs_CZ
dc.subjectnedbalostcs_CZ
dc.subjecterroren_US
dc.subjectculpabilityen_US
dc.subjectnatural personen_US
dc.subjectlegal personen_US
dc.subjectintentionen_US
dc.subjectnegligenceen_US
dc.titleOmyl v trestním právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-02
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143215
dc.title.translatedMiscarriage of justiceen_US
dc.contributor.refereeTlapák Navrátilová, Jana
dc.identifier.aleph002003696
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je komplexní rozbor problematiky omylu v trestním právu, nalezení slabých stránek současné úpravy a nastínění příslušného řešení. Omylem je myšlen jakýkoliv nesoulad něčí představy s realitou. Poznání omylu pachatele trestného činu je pro právní teorii velmi podstatné, v případě trestněprávně relevantních omylů jde o velmi závažný důsledek pro subjektivní stránku trestného činu. V českém trestním právu, spočívajícím na zásadě odpovědnosti za zavinění, se jedná o problematiku, bez níž by tento koncept nebyl úplný a jehož smysl by se vytrácel. Tato práce třídí problematiku omylu z pohledu aktuální právní úpravy, právní nauky a příslušné judikatury. První kapitola této práce se věnuje vysvětlení samotného pojmu omylu, jeho teoretickému zařazení do kontextu trestního práva a vysvětlení jeho důsledků. Zaměřuje se na pojem zavinění, zvláště jeho význam a složky, druhy samotného zavinění, což jsou úmysl a nedbalost (včetně jejich forem), či pojem vina, což jsou pojmy, které je třeba znát pro další orientaci v problematice omylů, a vlastně trestního práva vůbec. Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na historický vývoj trestněprávního pojetí omylu na straně pachatele na našem území. Mé srovnání začíná v roce 1918, při vzniku samostatného Československa, a dále je členěno vždy na...cs_CZ
uk.abstract.enError in criminal law The aim of this thesis is a comprehensive analysis of the problems of error in criminal law, finding weaknesses in the current legislation and outline appropriate solution. By error any inconsistency of someone's imagination with reality is meant. Knowing the offender's error is a very significant for legal theory, in case of relevant criminal errors it is a very serious consequence for the subjective aspect of the crime. In the Czech criminal law, which is based on the principle of liability for fault, it is an issue, without which this concept was not complete and whose meaning would be fading away. This thesis classifies the problems of error in terms of current legislation, legal doctrine and relevant case law . The first chapter of this thesis is devoted to an explanation of the term error itself, its theoretical inclusion in the context of criminal law and explains its implications. It focuses on the concept of fault, especially its importance and its components, the two faces of it, which are intent and negligence, or on the concept of guilt. Knowing these two concepts is essential for the next orientation in the issue of errors, and indeed in criminal law at all. In the second chapter the work focuses on the historical evolution of criminal law concept of error of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV