Show simple item record

Maintenance and support of a minor (comparative study)
dc.contributor.advisorHendrychová, Michaela
dc.creatorNeumannová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-27T06:32:45Z
dc.date.available2017-05-27T06:32:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68398
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je komplexní shrnutí a rozbor pojmu výživné pro nezletilého po rekodifikaci soukromého práva v České republice a zpětného začlenění do občanského zákoníku, spolu se zasazením pojmu výživné do historického kontextu a zhodnocením vlivu předchozích právních úprav. Kromě představení tohoto pojmu v české právní úpravě se tato práce věnuje také právním úpravám Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky. Právní úpravě České republiky je věnována první kapitola. Po obecném vymezení výživného a jeho historickém vývoji následuje úprava vyživovací povinnosti a práva na výživné pro nezletilé dítě. Zaměřila jsem se na subjekty vyživovací povinnosti, tedy osobu oprávněného dítěte, které nemá schopnost se samo živit a osobu povinného, kterou je rodič nebo za určitých podmínek i další osoby, kupříkladu prarodiče. Dále jsem se zabývala jednotlivými podmínkami, které musí být splněny pro vznik zákonné povinnosti poskytovat výživné, její zánik nebo pro opětovné obnovení, spolu s kritérii pro určování výše výživného, kdy se hodnotí možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného a odůvodněné potřeby oprávněného. Nelze opomenout hledisko dobrých mravů a právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Za nezbytné jsem považovala vymezení výživného i z...cs_CZ
dc.description.abstractResümee Das Ziel dieser Diplomarbeit ist eine komplexe Zusammenfassung und Analyse des Begriffs Kindesunterhalt für Minderjährige nach der Neukodifizierung des Privatrechts in der Tschechischen Republik und Wiedereingliederung ins Bürgerlichen Gesetzbuch, zusammen mit der Einführung des Begriffs Kindesunterhalt in den historischen Kontext und mit der Bewertung der Einflüsse der vorherigen Regelungen. Diese Diplomarbeit wird sich außer der Vorstellung dieses Begriffs in der tschechischen Rechtsregelung auch mit den Rechtsregelungen der Slowakischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich beschäftigen. Das erste Kapitel wird der Rechtsregelung der Tschechischen Republik gewidmet. Nach der allgemeinen Abgrenzung des Unterhalts und seiner historischen Entwicklung folgt die Regelung der Unterhaltspflicht und des Kindesunterhalts für Minderjährige. Ich habe mein Augenmerk auf die Subjekte der Unterhaltspflicht, also auf den Unterhaltsberechtigten, der außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, und auf den Unterhaltsverpflichteten gerichtet, wo sich um die Eltern oder unter bestimmten Bedingungen um andere Personen handelt, z.b. Großeltern. Dann habe ich mich mit den einzelnen Bedingungen beschäftigt, die für die Entstehung der gesetzlichen Unterhaltspflicht, ihr Erlöschen und oder...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvýživné pro nezletiléhocs_CZ
dc.subjectvyživovací povinnostcs_CZ
dc.subjectalimony for minoren_US
dc.subjectmaintenance obligationen_US
dc.titleVýživné pro nezletilého (srovnávací studie)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-15
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId144863
dc.title.translatedMaintenance and support of a minor (comparative study)en_US
dc.contributor.refereeŠustek, Petr
dc.identifier.aleph001997461
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je komplexní shrnutí a rozbor pojmu výživné pro nezletilého po rekodifikaci soukromého práva v České republice a zpětného začlenění do občanského zákoníku, spolu se zasazením pojmu výživné do historického kontextu a zhodnocením vlivu předchozích právních úprav. Kromě představení tohoto pojmu v české právní úpravě se tato práce věnuje také právním úpravám Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky. Právní úpravě České republiky je věnována první kapitola. Po obecném vymezení výživného a jeho historickém vývoji následuje úprava vyživovací povinnosti a práva na výživné pro nezletilé dítě. Zaměřila jsem se na subjekty vyživovací povinnosti, tedy osobu oprávněného dítěte, které nemá schopnost se samo živit a osobu povinného, kterou je rodič nebo za určitých podmínek i další osoby, kupříkladu prarodiče. Dále jsem se zabývala jednotlivými podmínkami, které musí být splněny pro vznik zákonné povinnosti poskytovat výživné, její zánik nebo pro opětovné obnovení, spolu s kritérii pro určování výše výživného, kdy se hodnotí možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného a odůvodněné potřeby oprávněného. Nelze opomenout hledisko dobrých mravů a právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Za nezbytné jsem považovala vymezení výživného i z...cs_CZ
uk.abstract.enResümee Das Ziel dieser Diplomarbeit ist eine komplexe Zusammenfassung und Analyse des Begriffs Kindesunterhalt für Minderjährige nach der Neukodifizierung des Privatrechts in der Tschechischen Republik und Wiedereingliederung ins Bürgerlichen Gesetzbuch, zusammen mit der Einführung des Begriffs Kindesunterhalt in den historischen Kontext und mit der Bewertung der Einflüsse der vorherigen Regelungen. Diese Diplomarbeit wird sich außer der Vorstellung dieses Begriffs in der tschechischen Rechtsregelung auch mit den Rechtsregelungen der Slowakischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich beschäftigen. Das erste Kapitel wird der Rechtsregelung der Tschechischen Republik gewidmet. Nach der allgemeinen Abgrenzung des Unterhalts und seiner historischen Entwicklung folgt die Regelung der Unterhaltspflicht und des Kindesunterhalts für Minderjährige. Ich habe mein Augenmerk auf die Subjekte der Unterhaltspflicht, also auf den Unterhaltsberechtigten, der außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, und auf den Unterhaltsverpflichteten gerichtet, wo sich um die Eltern oder unter bestimmten Bedingungen um andere Personen handelt, z.b. Großeltern. Dann habe ich mich mit den einzelnen Bedingungen beschäftigt, die für die Entstehung der gesetzlichen Unterhaltspflicht, ihr Erlöschen und oder...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990019974610106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV