Show simple item record

Immaterial harm in civil law
dc.contributor.advisorŠvestka, Jiří
dc.creatorKalábová, Eliška
dc.date.accessioned2017-05-27T06:29:14Z
dc.date.available2017-05-27T06:29:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68381
dc.description.abstractImateriální újma v občanském právu - Resumé Moje diplomová práce se zabývá imateriální újmou v občanském právu. Jedná se o téma v dnešní době velmi diskutované, neboť její vznik je nejčastěji spojován se zásahy do osobnostních práv člověka a její důsledky jsou tudíž velmi citelné. Tato práce si dává za cíl podat ucelený přehled možností vzniku imateriální újmy a způsobů napravování jejích následků. Práce se zabývá účinnou právní úpravou a vychází především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"). V některých částech práce je však poukázáno na právní úpravu dnes již neúčinného zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen "OZ"), občanský zákoník, jehož úprava je v mnoha případech odlišná od NOZ: První kapitola vymezuje základní pojmy, které jsou s tématikou imateriální újmy spojeny. Následující kapitola přibližuje vývoj vzniku imateriální újmy na našem území a důvody nutnosti zavedení ochrany osobnosti a povinnosti k náhradě újmy za neoprávněné zásahy. Třetí kapitola se zabývá jednotlivými dílčími osobnostními hodnotami člověka, a u každé této hodnoty hodnotí její úpravu a způsoby ochrany. V souvislosti s každým pojmem je podána jeho definice a podmínky možností uplatnění jejich ochrany. Čtvrtá kapitola obsahuje úpravu zvláštního aktivně legitimovaného subjektu, konkrétně právnické osoby, která může...cs_CZ
dc.description.abstractImmaterial harm in civil law - Abstract My thesis is focused on immaterial harm in civil law. It is a topic nowadays broadly discussed because its creation is most often associated with interference in the personal rights and its consequences are very severe. The aim of my thesis is to provide a comprehensive overview of the possibilities of creation immaterial harm and the ways of remedying its consequences. The work deals with the effective legislation, meaning mainly the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code (hereinafter "the new Civil Code"). In some parts of my work is pointed towards now uneffective legislation of Act No. 40/1964 Coll. Civil Code from the year 1964 which is siginificantly different from the new Civil Code. The first chapter defines the basic terms associated with the topic of immaterial harm. The following chapter discusses the development of creation of immaterial harm in our area and describes the reasons for the necessity of protecting the personal rights and also creation of obligation to compensate for losses by unlawful encroachments. The third chapter deals with individual partial values of human personality and evaluates its regulation and protection method. Associated with each term is given its definition and terms of exercising their protection. The fourth chapter is concerned...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectImateriální újma. Občanské právocs_CZ
dc.subjectImmaterial harm. Civil lawen_US
dc.titleImateriální újma v občanském právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-15
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId141557
dc.title.translatedImmaterial harm in civil lawen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001997456
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csImateriální újma v občanském právu - Resumé Moje diplomová práce se zabývá imateriální újmou v občanském právu. Jedná se o téma v dnešní době velmi diskutované, neboť její vznik je nejčastěji spojován se zásahy do osobnostních práv člověka a její důsledky jsou tudíž velmi citelné. Tato práce si dává za cíl podat ucelený přehled možností vzniku imateriální újmy a způsobů napravování jejích následků. Práce se zabývá účinnou právní úpravou a vychází především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"). V některých částech práce je však poukázáno na právní úpravu dnes již neúčinného zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen "OZ"), občanský zákoník, jehož úprava je v mnoha případech odlišná od NOZ: První kapitola vymezuje základní pojmy, které jsou s tématikou imateriální újmy spojeny. Následující kapitola přibližuje vývoj vzniku imateriální újmy na našem území a důvody nutnosti zavedení ochrany osobnosti a povinnosti k náhradě újmy za neoprávněné zásahy. Třetí kapitola se zabývá jednotlivými dílčími osobnostními hodnotami člověka, a u každé této hodnoty hodnotí její úpravu a způsoby ochrany. V souvislosti s každým pojmem je podána jeho definice a podmínky možností uplatnění jejich ochrany. Čtvrtá kapitola obsahuje úpravu zvláštního aktivně legitimovaného subjektu, konkrétně právnické osoby, která může...cs_CZ
uk.abstract.enImmaterial harm in civil law - Abstract My thesis is focused on immaterial harm in civil law. It is a topic nowadays broadly discussed because its creation is most often associated with interference in the personal rights and its consequences are very severe. The aim of my thesis is to provide a comprehensive overview of the possibilities of creation immaterial harm and the ways of remedying its consequences. The work deals with the effective legislation, meaning mainly the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code (hereinafter "the new Civil Code"). In some parts of my work is pointed towards now uneffective legislation of Act No. 40/1964 Coll. Civil Code from the year 1964 which is siginificantly different from the new Civil Code. The first chapter defines the basic terms associated with the topic of immaterial harm. The following chapter discusses the development of creation of immaterial harm in our area and describes the reasons for the necessity of protecting the personal rights and also creation of obligation to compensate for losses by unlawful encroachments. The third chapter deals with individual partial values of human personality and evaluates its regulation and protection method. Associated with each term is given its definition and terms of exercising their protection. The fourth chapter is concerned...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV