Show simple item record

Dance and movement education of the first degree of the primary school
dc.contributor.advisorHájková, Jana
dc.creatorKobyláková, Karolína
dc.date.accessioned2017-05-27T06:23:36Z
dc.date.available2017-05-27T06:23:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68355
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá doplňujícím vzdělávacím oborem Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy. Hlavním cílem je zjistit zkušenosti z pilotního programu zavedení Taneční a pohybové výchovy. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy - pohyb, tanec, jeho přínos pro vývoj člověka a vysvětlen význam taneční a pohybové výchovy jako výchovného prostředku. Vzhledem ke specifikaci 1 stupně je jedna z částí věnována problematice mladšího školního věku. V textu je také zmapován legislativní proces prosazování koncepce zavedení Taneční a pohybové výchovy a jeho konečné ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Podrobně se zabývá koncepcí Taneční a pohybové výchovy, jejím vzdělávacím obsahem, charakteristikou a cíli. V neposlední řadě se věnuje problému kvalifikovanosti vyučujících daného předmětu. Výzkumná část zpracovává aktuální poznatky a zkušenosti z pětiletého cyklu výuky předmětu na pilotní ZŠ v Praze 5 - Slivenci prostřednictvím dotazníku pro 1. (vstupní) a 5. (výstupní) ročník. Mapuje aktuální stav zavádění výuky Taneční a pohybové výchovy v základních školách.cs_CZ
dc.description.abstract: Diploma thesis deals with complementary educational field of dance and movement education to the first stage of primary school. The main objective is to find out expierences from the pilot programmes established dance and movement education. In the theoretical part explainig the basic concepts- movement, dance and its contribution to human deveploment and explains the meaning of dance and movement education as an educational provider. Due to specification the first stage is one of the sections devoted to problems of primary school age. In text is also mapped legislative process and promoting the concept introduction of dance and movement education, and its finally grounded in the Framework educational programme for basic education. Deals in detail with the concept of dance and movement education, its educational content, features and goals. Finally, it addresses the problem of teacher competency of the subject. The research part of current knowledge and experience of the five-year cycle teaching of subject in pilot elementary school Prague 5- Slivenec through questinnaires for the first (imput) and the fifth (output) class. It describes the current status of efforts to learn the dance and movement education in elementary schools.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecttaneční a pohybová výchovacs_CZ
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectdoplňující vzdělávací oborcs_CZ
dc.subjectmladší školní věkcs_CZ
dc.subjectharmonický rozvoj osobnostics_CZ
dc.subjecttaneccs_CZ
dc.subjectpohybcs_CZ
dc.subjecttvořivostcs_CZ
dc.subjectdance and movement educationen_US
dc.subjectFramework Educational Programme,additional educational fielden_US
dc.subjectjunior school ageen_US
dc.subjectharmonious development of personalityen_US
dc.subjectdanceen_US
dc.subjectaktivity,creativityen_US
dc.titleTaneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-21
dc.description.departmentKatedra tělesné výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId132120
dc.title.translatedDance and movement education of the first degree of the primary schoolen_US
dc.contributor.refereeDvořáková, Hana
dc.identifier.aleph002003434
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá doplňujícím vzdělávacím oborem Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy. Hlavním cílem je zjistit zkušenosti z pilotního programu zavedení Taneční a pohybové výchovy. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy - pohyb, tanec, jeho přínos pro vývoj člověka a vysvětlen význam taneční a pohybové výchovy jako výchovného prostředku. Vzhledem ke specifikaci 1 stupně je jedna z částí věnována problematice mladšího školního věku. V textu je také zmapován legislativní proces prosazování koncepce zavedení Taneční a pohybové výchovy a jeho konečné ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Podrobně se zabývá koncepcí Taneční a pohybové výchovy, jejím vzdělávacím obsahem, charakteristikou a cíli. V neposlední řadě se věnuje problému kvalifikovanosti vyučujících daného předmětu. Výzkumná část zpracovává aktuální poznatky a zkušenosti z pětiletého cyklu výuky předmětu na pilotní ZŠ v Praze 5 - Slivenci prostřednictvím dotazníku pro 1. (vstupní) a 5. (výstupní) ročník. Mapuje aktuální stav zavádění výuky Taneční a pohybové výchovy v základních školách.cs_CZ
uk.abstract.en: Diploma thesis deals with complementary educational field of dance and movement education to the first stage of primary school. The main objective is to find out expierences from the pilot programmes established dance and movement education. In the theoretical part explainig the basic concepts- movement, dance and its contribution to human deveploment and explains the meaning of dance and movement education as an educational provider. Due to specification the first stage is one of the sections devoted to problems of primary school age. In text is also mapped legislative process and promoting the concept introduction of dance and movement education, and its finally grounded in the Framework educational programme for basic education. Deals in detail with the concept of dance and movement education, its educational content, features and goals. Finally, it addresses the problem of teacher competency of the subject. The research part of current knowledge and experience of the five-year cycle teaching of subject in pilot elementary school Prague 5- Slivenec through questinnaires for the first (imput) and the fifth (output) class. It describes the current status of efforts to learn the dance and movement education in elementary schools.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV