Show simple item record

Substance abuse among people with hearing impairment and their barriers to accessing substance abuse treatment
dc.contributor.advisorČablová, Lenka
dc.creatorPostránecká, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-27T05:47:23Z
dc.date.available2017-05-27T05:47:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68180
dc.description.abstractPráce se zabývala vlivem sluchového postižení na vývoj člověka a jeho postavení ve společnosti v kontextu rizikových životních situací vzhledem k užívání návykových látek. Teoretická část je zaměřena na psychosociální vývoj sluchově postižených a sociální jevy, které mohou mít vliv na psychické zdraví neslyšících a nedoslýchavých. Cílem praktické části bylo především popsat výskyt užívání návykových látek ve výzkumném souboru, frekvenci, prevalenci, začátek užívání a případné nadužívání za pomoci vybraných screeningových metod a diagnostických nástrojů, subjektivní vnímání užívání návykových látek v okolí respondenta, výskyt diskriminace či šikany v průběhu života, pobytu na internátních školách a jiných zásadních životních událostí, které by mohly s užíváním návykových látek souviset. Ke sběru dat byly použity dotazníky v papírové a elektronické podobě. Pro lepší srozumitelnost byly k otázkám pořízeny videonahrávky ve znakovém jazyce. Dotazníky byly šířeny záměrným účelovým výběrem ve školách pro sluchově postižené v Praze a klubu České unie neslyšících (ČUN), dále metodou sněhové koule a samovýběrem skrze sociální sítě, organizace a weby, které se zabývají tématikou sluchového postižení. Jediným výběrovým kritériem pro účast na výzkumu byla sluchová ztráta 26 dB a více na lepším uchu, věkově ani...cs_CZ
dc.description.abstractThe theme of study was the influence of hearing impairment on human development and his status in society in context of risk situation for substance abuse development. Theoretical part is aimed on psychosocial development of hearing impaired people and social situations, which can have an influence on mental health of deaf and hard of hearing people. The aim of practical part is mainly to describe the presence of substance use among the target group, frequency, prevalence, initiation and abuse of substances with choosen screening methods and diagnostic tools, subjective perception of substance use around the respondent, presence of discrimination or bullying, staying in residential schools and other situation of capital importance which could relate to substance abuse. Used tool of data collecting was a questionnaire in paper and electronical form. To better understanding there were made a videos in sign language. Questionnaires was spread in public school in Prague and in club named Česká unie neslyšících (Czech Union of Deaf), through the social networks, organisation and webs which are focused on hearing impairment, by the snowball method. The only one selection criterion to participate the study was the hearing loss 26 dB and more on better ear. There was no local or age selection. The final...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectsluchové postiženícs_CZ
dc.subjectužívání drogcs_CZ
dc.subjectnávykové látkycs_CZ
dc.subjectvývojové teoriecs_CZ
dc.subjectpsychologiecs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectbariérycs_CZ
dc.subjectkomunikacecs_CZ
dc.subjectdotazníková studiecs_CZ
dc.subjectprevalencecs_CZ
dc.subjecthearing impairmenten_US
dc.subjectsubstance abuseen_US
dc.subjectsubstancesen_US
dc.subjectdevelopment theoriesen_US
dc.subjectpsychologyen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectbarriersen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectquestionnaire studyen_US
dc.subjectprevalenceen_US
dc.titleUžívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látekcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-10
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId142604
dc.title.translatedSubstance abuse among people with hearing impairment and their barriers to accessing substance abuse treatmenten_US
dc.contributor.refereeJaníková, Barbara
dc.identifier.aleph001782327
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývala vlivem sluchového postižení na vývoj člověka a jeho postavení ve společnosti v kontextu rizikových životních situací vzhledem k užívání návykových látek. Teoretická část je zaměřena na psychosociální vývoj sluchově postižených a sociální jevy, které mohou mít vliv na psychické zdraví neslyšících a nedoslýchavých. Cílem praktické části bylo především popsat výskyt užívání návykových látek ve výzkumném souboru, frekvenci, prevalenci, začátek užívání a případné nadužívání za pomoci vybraných screeningových metod a diagnostických nástrojů, subjektivní vnímání užívání návykových látek v okolí respondenta, výskyt diskriminace či šikany v průběhu života, pobytu na internátních školách a jiných zásadních životních událostí, které by mohly s užíváním návykových látek souviset. Ke sběru dat byly použity dotazníky v papírové a elektronické podobě. Pro lepší srozumitelnost byly k otázkám pořízeny videonahrávky ve znakovém jazyce. Dotazníky byly šířeny záměrným účelovým výběrem ve školách pro sluchově postižené v Praze a klubu České unie neslyšících (ČUN), dále metodou sněhové koule a samovýběrem skrze sociální sítě, organizace a weby, které se zabývají tématikou sluchového postižení. Jediným výběrovým kritériem pro účast na výzkumu byla sluchová ztráta 26 dB a více na lepším uchu, věkově ani...cs_CZ
uk.abstract.enThe theme of study was the influence of hearing impairment on human development and his status in society in context of risk situation for substance abuse development. Theoretical part is aimed on psychosocial development of hearing impaired people and social situations, which can have an influence on mental health of deaf and hard of hearing people. The aim of practical part is mainly to describe the presence of substance use among the target group, frequency, prevalence, initiation and abuse of substances with choosen screening methods and diagnostic tools, subjective perception of substance use around the respondent, presence of discrimination or bullying, staying in residential schools and other situation of capital importance which could relate to substance abuse. Used tool of data collecting was a questionnaire in paper and electronical form. To better understanding there were made a videos in sign language. Questionnaires was spread in public school in Prague and in club named Česká unie neslyšících (Czech Union of Deaf), through the social networks, organisation and webs which are focused on hearing impairment, by the snowball method. The only one selection criterion to participate the study was the hearing loss 26 dB and more on better ear. There was no local or age selection. The final...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV