Show simple item record

Casual link in medical disputes and ,,loss of chance,, concept
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorLoucká, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-27T05:17:07Z
dc.date.available2017-05-27T05:17:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68030
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v oblasti poskytování zdravotní péče, konkrétně se věnuje příčinné souvislosti v medicínsko- právních sporech, jejím specifikům, úskalím jejího prokazování a možným cestám ulehčování důkazního břemene ve vztahu k příčinné souvislosti, mezi nimi zejména konceptu ztráty naděje. Práce se nejprve v části druhé věnuje stručnému uvedení do problematiky odpovědnosti, jakožto specifického fenoménu nezbytného pro fungování lidské pospolitosti, která v oblasti poskytování zdravotní péče není představována pouze občanskoprávní odpovědností, ale je doplněna také odpovědností etickou, disciplinární či pracovněprávní. Právní odpovědnost je nicméně jednoznačně dominantním a nejúčinnějším nástrojem k regulaci chování adresátů právních norem. Právní odpovědnost, pojatá jako sekundární právní povinnost vyvstávající v důsledku porušení primární právní povinnosti, je dle jejích základních stavebních prvků popsána ve třetí části práce. Jedná se o prvky: protiprávní jednání, vznik újmy, zavinění a konečně příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem újmy. Stěžejní pozornost je přitom věnována příčinné souvislosti, specifikaci příčinné souvislosti jako pojmu a požadavku na míru jejího prokázání v českém právním řádu a také v právních řádech německém a...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the responsibility associated with the provision of health care, specifically it deals with the problem of causal link in medical disputes, its peculiarities, its obstacles related to its proving and possible ways of burden-of-proof- easement in relation to causation, including in particular the loss of chance concept. Second section of the thesis is dedicated to the brief introduction to the issue of liability, as a specific phenomenon necessary for the functioning of the human community, which is in the provision of health care represented not only by civil liability, but also by ethical disciplinary or labour liability. Legal liability is however clearly the dominant and most efficient instrument to regulate the conduct of the legal norm addressees. Legal liability, defined as secondary legal obligation, arising as a result of a breach of the primary legal obligation, is described in the third section of this thesis according to its basic structural elements. These basic structural elements are: infringement, emergence of damage, fault and finally causal link between the unlawful conduct and the damage. Crucial attention is paid to the causal link, to the specification of the causal link concept, to the requirement for level of proof in the Czech legal system and also in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpříčinná souvislostcs_CZ
dc.subjectdůkazní břemenocs_CZ
dc.subjectztráta nadějecs_CZ
dc.subjectcasual linken_US
dc.subjectburden of proofen_US
dc.subjectloss of chanceen_US
dc.titlePříčinná souvislost v medicínskoprávních sporech a Koncept ,,ztráty naděje,,cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-01-20
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId131202
dc.title.translatedCasual link in medical disputes and ,,loss of chance,, concepten_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001913347
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v oblasti poskytování zdravotní péče, konkrétně se věnuje příčinné souvislosti v medicínsko- právních sporech, jejím specifikům, úskalím jejího prokazování a možným cestám ulehčování důkazního břemene ve vztahu k příčinné souvislosti, mezi nimi zejména konceptu ztráty naděje. Práce se nejprve v části druhé věnuje stručnému uvedení do problematiky odpovědnosti, jakožto specifického fenoménu nezbytného pro fungování lidské pospolitosti, která v oblasti poskytování zdravotní péče není představována pouze občanskoprávní odpovědností, ale je doplněna také odpovědností etickou, disciplinární či pracovněprávní. Právní odpovědnost je nicméně jednoznačně dominantním a nejúčinnějším nástrojem k regulaci chování adresátů právních norem. Právní odpovědnost, pojatá jako sekundární právní povinnost vyvstávající v důsledku porušení primární právní povinnosti, je dle jejích základních stavebních prvků popsána ve třetí části práce. Jedná se o prvky: protiprávní jednání, vznik újmy, zavinění a konečně příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem újmy. Stěžejní pozornost je přitom věnována příčinné souvislosti, specifikaci příčinné souvislosti jako pojmu a požadavku na míru jejího prokázání v českém právním řádu a také v právních řádech německém a...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the responsibility associated with the provision of health care, specifically it deals with the problem of causal link in medical disputes, its peculiarities, its obstacles related to its proving and possible ways of burden-of-proof- easement in relation to causation, including in particular the loss of chance concept. Second section of the thesis is dedicated to the brief introduction to the issue of liability, as a specific phenomenon necessary for the functioning of the human community, which is in the provision of health care represented not only by civil liability, but also by ethical disciplinary or labour liability. Legal liability is however clearly the dominant and most efficient instrument to regulate the conduct of the legal norm addressees. Legal liability, defined as secondary legal obligation, arising as a result of a breach of the primary legal obligation, is described in the third section of this thesis according to its basic structural elements. These basic structural elements are: infringement, emergence of damage, fault and finally causal link between the unlawful conduct and the damage. Crucial attention is paid to the causal link, to the specification of the causal link concept, to the requirement for level of proof in the Czech legal system and also in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV