Show simple item record

Motivation and attitudes of students to study at the master's program of Intensive Care
dc.contributor.advisorHeczková, Jana
dc.creatorValachová, Ľubica
dc.date.accessioned2017-05-27T05:03:48Z
dc.date.available2017-05-27T05:03:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67963
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku percepce kvality studia u současných i bývalých studentů navazujícího magisterského programu Intenzivní péče (NMgr. IP) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) ve vztahu k jejich motivaci a postojům. Je zpracovaná ve dvou částech v rámci zadaného tématu diplomové práce motivace a postoje studentů ke studiu u NMgr. IP na 1. LF UK. Úvod do problematiky je zaměřený na motivaci a postoje ke studiu, kvalifikační, specializační, celoživotní a vysokoškolské vzdělávání, na přehled možností vzdělávaní v oboru Intenzivní péče, na kompetence a jejich srovnání u všeobecné sestry a sestry pro intenzivní péči. Výzkumná část práce je věnovaná zkoumání percepce kvality studia u studentů a absolventů NMgr. IP na 1. LF UK ve spojitosti s dalšími aspekty. Obsahuje aplikovaný empirický kvantitativní výzkum, který byl realizovaný metodou anonymního online dotazníku zasílaného přes e-mail. Získaná data byla analyzována matematickou statistikou a jsou prezentována v grafech a tabulkách. Do výzkumu se zapojilo 22 ze 44 studentů 1. a 2. ročníku a 26 z 87 oslovených absolventů NMgr. IP na 1.LF UK. Celkem tvořilo výzkumný soubor 48 respondentů. Z výsledků výzkumu jasně vyplývá, že studium je vnímané pozitivně z důvodu vysokého přínosu pro každého studenta v profesní oblasti....cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the perception of the education's quality of the master's degree program of Intensive Care (NMgr. IC) at the 1st Medical Faculty of Charles University (1st LF UK) of current and former students towards their motivation and attitudes. It is processed in two parts within the specified topic of the thesis motivation and attitudes of students to study in NMgr. IC at the 1st LF UK. Introduction to the topic is focused on motivation and attitudes to study, qualification, specialization, continuous and higher education, to the list of educational opportunities in the field of intensive care, the competencies and their comparison with nurses and nurses in intensive care. The research is devoted to explore the perception of the education's quality for students and graduates of NMgr. IC at the 1st LF UK in conjunction with other aspects. It contains the empirical quantitative research, which was carried out by an anonymous online questionnaire distributed via e-mail. The obtained data were analyzed by mathematical statistics and are presented in graphs or tables. In the study participated 22 of the 44 students in the 1st and 2nd year and 26 of the 87 surveyed graduates of NMgr. IC at the 1st LF UK. Total research sample consisted of 48 respondents. The research clearly shows that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectintenzivní péčecs_CZ
dc.subjectspecializační vzdělávánícs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectpostoje ke studiucs_CZ
dc.subject1. lékařská fakulta Univerzity Karlovycs_CZ
dc.subjectintensive careen_US
dc.subjectspecialized educationen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectattitudes to studyen_US
dc.subject1st Faculty of Medicine Charles Universityen_US
dc.titleMotivace a postoje studentů ke studiu u navazujícího magisterského programu Intenzivní péčecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-16
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId131808
dc.title.translatedMotivation and attitudes of students to study at the master's program of Intensive Careen_US
dc.contributor.refereeEckelová, Ivana
dc.identifier.aleph001783827
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
thesis.degree.disciplineNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
uk.degree-discipline.enNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce řeší problematiku percepce kvality studia u současných i bývalých studentů navazujícího magisterského programu Intenzivní péče (NMgr. IP) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) ve vztahu k jejich motivaci a postojům. Je zpracovaná ve dvou částech v rámci zadaného tématu diplomové práce motivace a postoje studentů ke studiu u NMgr. IP na 1. LF UK. Úvod do problematiky je zaměřený na motivaci a postoje ke studiu, kvalifikační, specializační, celoživotní a vysokoškolské vzdělávání, na přehled možností vzdělávaní v oboru Intenzivní péče, na kompetence a jejich srovnání u všeobecné sestry a sestry pro intenzivní péči. Výzkumná část práce je věnovaná zkoumání percepce kvality studia u studentů a absolventů NMgr. IP na 1. LF UK ve spojitosti s dalšími aspekty. Obsahuje aplikovaný empirický kvantitativní výzkum, který byl realizovaný metodou anonymního online dotazníku zasílaného přes e-mail. Získaná data byla analyzována matematickou statistikou a jsou prezentována v grafech a tabulkách. Do výzkumu se zapojilo 22 ze 44 studentů 1. a 2. ročníku a 26 z 87 oslovených absolventů NMgr. IP na 1.LF UK. Celkem tvořilo výzkumný soubor 48 respondentů. Z výsledků výzkumu jasně vyplývá, že studium je vnímané pozitivně z důvodu vysokého přínosu pro každého studenta v profesní oblasti....cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the perception of the education's quality of the master's degree program of Intensive Care (NMgr. IC) at the 1st Medical Faculty of Charles University (1st LF UK) of current and former students towards their motivation and attitudes. It is processed in two parts within the specified topic of the thesis motivation and attitudes of students to study in NMgr. IC at the 1st LF UK. Introduction to the topic is focused on motivation and attitudes to study, qualification, specialization, continuous and higher education, to the list of educational opportunities in the field of intensive care, the competencies and their comparison with nurses and nurses in intensive care. The research is devoted to explore the perception of the education's quality for students and graduates of NMgr. IC at the 1st LF UK in conjunction with other aspects. It contains the empirical quantitative research, which was carried out by an anonymous online questionnaire distributed via e-mail. The obtained data were analyzed by mathematical statistics and are presented in graphs or tables. In the study participated 22 of the 44 students in the 1st and 2nd year and 26 of the 87 surveyed graduates of NMgr. IC at the 1st LF UK. Total research sample consisted of 48 respondents. The research clearly shows that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV