Show simple item record

Current possibilities and resources of enteral nutrition
dc.contributor.advisorHeczková, Jana
dc.creatorHrnčířová, Naďa
dc.date.accessioned2017-05-27T05:00:41Z
dc.date.available2017-05-27T05:00:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67947
dc.description.abstract0BABSTRAKT Práce je zaměřena na oblast enterální výživy. Toto téma je nedílnou součástí intenzivní a resuscitační péče, ale i péče standardní a následné. Stále přibývá nových prostředků a přípravky k enterální výživě se zdokonalují. Teoretická část se zabývá malnutricí, rozebírá jednotlivé složky výživy. Velkou část práce tvoří cesty podání výživy. Jedná se o nazogastrickou a nazojejunální sondu, perkutánní endoskopickou gastrostomii, perkutánní endoskopickou jejunostomii, výživový knoflík a sipping. Dále popisuje jejich zavedení, ošetřovatelskou péči, indikace a kontraindikace. V dalších kapitolách pak režimy podávání enterální výživy, její výhody a nevýhody oproti výživě parenterální a komplikace. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření pomocí anonymních dotazníků v oblasti enterální výživy. Šetření proběhlo na čtyřech odděleních tří pražských fakultních nemocnic. Bylo zaměřeno na všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře na jednotkách intenzivní metabolické péče. Zúčastnilo se ho 73 respondentů. Cílem bylo zjistit, jaký režim podávání výživy sestry upřednostňují a jak ho provádějí, analyzovat do jaké míry se v této problematice aktivně zapojují, jak se orientují v přípravcích a zda správně pečují o nazogastrickou a nazojejunální sondu. Výsledky jsou znázorněny v tabulkách, grafech a slovně...cs_CZ
dc.description.abstract0BABSTRACT This thesis is focused on enteral nutrition. This issue is an integral part of intensive and resuscitation care, but it is also a part of standard and follow-up care. There are more and more new resources and the products for enteral nutrition are improving. The theoretical part deals with malnutrition, discusses the different components of nutrition. Much of the thesis forms ways of application of nutrition. The issue is a nasogastric tube, a nasojejunal tube, percutaneous endoscopic gastrostomy, percutaneous endoscopic jejunostomy, feeding button or sipping. There are further expanded the introductions, nursing care, indications and contraindications of these options. The following chapters analyse the modes of enteral feeding, advantages and disadvantages of enteral nutrition compared to parenteral. The practical part is focused on research using anonymous questionnaires in the area of enteral nutrition. The survey was conducted in four departments of three teaching hospitals in Prague. It was focused on nurses and paramedics in medical intensive metabolic care units. The survey had 73 respondents. The aim was to identify the mode of feeding that nurses prefer and how they apply it, analyze the extent to which the nurses actively involve themselves in this, how they are oriented in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectEnterální výživacs_CZ
dc.subjectnazogastrická sondacs_CZ
dc.subjectnazojejunální sondacs_CZ
dc.subjectperkutánní endoskopická gastrostomiecs_CZ
dc.subjectperkutánní endoskopická jejunostomiecs_CZ
dc.subjectsippingcs_CZ
dc.subjectEnteral nutritionen_US
dc.subjectnasogastric tubeen_US
dc.subjectnasojejunal tubeen_US
dc.subjectpercutaneous endoscopic gastrostomyen_US
dc.subjectpercutaneous endoscopic jejunostomyen_US
dc.subjectsippingen_US
dc.titleSoučasné možnosti a prostředky enterální výživycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-12
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId131850
dc.title.translatedCurrent possibilities and resources of enteral nutritionen_US
dc.contributor.refereeMeisnerová, Eva
dc.identifier.aleph001783150
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
thesis.degree.disciplineNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
uk.degree-discipline.enNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.cs0BABSTRAKT Práce je zaměřena na oblast enterální výživy. Toto téma je nedílnou součástí intenzivní a resuscitační péče, ale i péče standardní a následné. Stále přibývá nových prostředků a přípravky k enterální výživě se zdokonalují. Teoretická část se zabývá malnutricí, rozebírá jednotlivé složky výživy. Velkou část práce tvoří cesty podání výživy. Jedná se o nazogastrickou a nazojejunální sondu, perkutánní endoskopickou gastrostomii, perkutánní endoskopickou jejunostomii, výživový knoflík a sipping. Dále popisuje jejich zavedení, ošetřovatelskou péči, indikace a kontraindikace. V dalších kapitolách pak režimy podávání enterální výživy, její výhody a nevýhody oproti výživě parenterální a komplikace. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření pomocí anonymních dotazníků v oblasti enterální výživy. Šetření proběhlo na čtyřech odděleních tří pražských fakultních nemocnic. Bylo zaměřeno na všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře na jednotkách intenzivní metabolické péče. Zúčastnilo se ho 73 respondentů. Cílem bylo zjistit, jaký režim podávání výživy sestry upřednostňují a jak ho provádějí, analyzovat do jaké míry se v této problematice aktivně zapojují, jak se orientují v přípravcích a zda správně pečují o nazogastrickou a nazojejunální sondu. Výsledky jsou znázorněny v tabulkách, grafech a slovně...cs_CZ
uk.abstract.en0BABSTRACT This thesis is focused on enteral nutrition. This issue is an integral part of intensive and resuscitation care, but it is also a part of standard and follow-up care. There are more and more new resources and the products for enteral nutrition are improving. The theoretical part deals with malnutrition, discusses the different components of nutrition. Much of the thesis forms ways of application of nutrition. The issue is a nasogastric tube, a nasojejunal tube, percutaneous endoscopic gastrostomy, percutaneous endoscopic jejunostomy, feeding button or sipping. There are further expanded the introductions, nursing care, indications and contraindications of these options. The following chapters analyse the modes of enteral feeding, advantages and disadvantages of enteral nutrition compared to parenteral. The practical part is focused on research using anonymous questionnaires in the area of enteral nutrition. The survey was conducted in four departments of three teaching hospitals in Prague. It was focused on nurses and paramedics in medical intensive metabolic care units. The survey had 73 respondents. The aim was to identify the mode of feeding that nurses prefer and how they apply it, analyze the extent to which the nurses actively involve themselves in this, how they are oriented in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990017831500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV