Show simple item record

Comparison of Individual Performance in Intelligence Tests WAIS III and RPM (Raven's Progressive Matrices)
dc.contributor.advisorSoukupová, Tereza
dc.creatorPetrů, Vít
dc.date.accessioned2017-05-27T04:48:42Z
dc.date.available2017-05-27T04:48:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67888
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá otázkou nahrazení performa ní škály Wechslerova inteligen ního testu pro dosp lé (3. revize) prost ednictvím Ravenových standardních progresivních matic. V teoretické ásti jsou p edstaveny pojmy inteligence, p ístupy k jejímu zkoumání a psychologické testy inteligence. Teoretická ást se také v nuje popisu obou užitých metod a p edstavuje p ehled výzkum zabývajících se podobným tématem jako tato práce. V empirické ásti diplomové práce jsou zpracována data sebraná od 50 proband , kte í se podrobili testování výše uvedenými testy. Data byla zpracována korela ní a faktorovou analýzou. Záv ry statistického zpracování jsou v empirické ásti dále rozvíjeny. Diskuze se zam uje na reflexi jednotlivých ástí provedeného výzkumu a návrh možností pro budoucí výzkum, sou asn jsou analyzována také omezení této práce. Klí ová slova: inteligence, Wechslerova inteligen ní škála pro dosp lé, Ravenovy standardní progresivní maticecs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with replacement of performative scale of Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd revision) through Raven's standard progressive matrices. In the theoretical part introduces the concepts of intelligence, approaches to its exploration and intelligence tests. The theoretical part is also devoted to the description of the both used methods and presents an overview of the research on a similar theme as this work. In the empirical part of the thesis is processed data collected from 50 probands who underwent testing of the above tests. Data were processed by correlation and factor analysis. Conclusions of statistical processing are further developed in the empirical part. Discussion focuses on the reflection of the individual parts of the research, possibilities for future research and analysis of the limitations of this work Keywords: intelligence, Wechsler Adult Intelligence Scale, Raven's Standard Progressive Matricesen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectinteligence Wechslerova inteligenční škála Ravenovy progresivní maticecs_CZ
dc.titleSrovnání individuálních výkonů v inteligenčních testech WAIS - III a Ravencs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-27
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId132462
dc.title.translatedComparison of Individual Performance in Intelligence Tests WAIS III and RPM (Raven's Progressive Matrices)en_US
dc.contributor.refereeGoldmann, Petr
dc.identifier.aleph001778568
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá otázkou nahrazení performa ní škály Wechslerova inteligen ního testu pro dosp lé (3. revize) prost ednictvím Ravenových standardních progresivních matic. V teoretické ásti jsou p edstaveny pojmy inteligence, p ístupy k jejímu zkoumání a psychologické testy inteligence. Teoretická ást se také v nuje popisu obou užitých metod a p edstavuje p ehled výzkum zabývajících se podobným tématem jako tato práce. V empirické ásti diplomové práce jsou zpracována data sebraná od 50 proband , kte í se podrobili testování výše uvedenými testy. Data byla zpracována korela ní a faktorovou analýzou. Záv ry statistického zpracování jsou v empirické ásti dále rozvíjeny. Diskuze se zam uje na reflexi jednotlivých ástí provedeného výzkumu a návrh možností pro budoucí výzkum, sou asn jsou analyzována také omezení této práce. Klí ová slova: inteligence, Wechslerova inteligen ní škála pro dosp lé, Ravenovy standardní progresivní maticecs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with replacement of performative scale of Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd revision) through Raven's standard progressive matrices. In the theoretical part introduces the concepts of intelligence, approaches to its exploration and intelligence tests. The theoretical part is also devoted to the description of the both used methods and presents an overview of the research on a similar theme as this work. In the empirical part of the thesis is processed data collected from 50 probands who underwent testing of the above tests. Data were processed by correlation and factor analysis. Conclusions of statistical processing are further developed in the empirical part. Discussion focuses on the reflection of the individual parts of the research, possibilities for future research and analysis of the limitations of this work Keywords: intelligence, Wechsler Adult Intelligence Scale, Raven's Standard Progressive Matricesen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990017785680106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV