Show simple item record

The change of circumstances and its impact upon the duration of obligations
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorKašpar, Jakub
dc.date.accessioned2017-05-27T04:48:19Z
dc.date.available2017-05-27T04:48:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67886
dc.description.abstractZměna okolností a její vliv na trvání závazkově právního vztahu V průběhu platnosti závazku nastávají situace, kdy neočekávaná událost následně zásadně naruší původní rovnováhu závazku, nebo se v jejím následku stane plnění jedné ze stran natolik obtížné, že již není možné spravedlivě plnění daného závazku po stranách požadovat. V takovýchto situacích, kdy se jedna ze stran dostane do potíží s plněním, může nastat rozpor mezi základními principy a zásadami smluvního práva. Na jedné straně stojí zásady autonomie vůle, zásada pacta sunt servanda a zásada právní jistoty, a na straně druhé zásada poctivosti a dobré víry a zásada obecné spravedlnosti. Princip pacta sunt servanda, který je vlastní všem důležitým právním řádům, stanoví, že obligace, které byly právoplatně uzavřeny, musí být splněny. Strany jsou smlouvou plně vázány. V případě změny okolností však přísné lpění na této zásadě může vést k situacím, kdy bude dlužník nucen plnit, ačkoliv je takové plnění zjevně nespravedlivé. Téma této diplomové práce je tak tématem navýsost polemickým a kontroverzním. Tématem práce je změna okolností a její vliv na trvání platného závazku. Cílem je vymezit popsat hlavní právní doktríny, instituty a přístupy k řešení problému změny okolností. Dalším cílem se pak analyzovat přístup různých právních řádů k dané...cs_CZ
dc.description.abstractChange of circumstances and its effect on a duration of an obligation In particular cases, an unexpected supervening event may substantially affect original equilibrium of a contract, or make the performance for one of the parties much more burdensome, so that it would be greatly unjust to hold the parties to their obligations. In such situations, when the performance of one of the parties has become much more onerous, a conflict may rise between the classical principles of contractual freedom, sanctity of the contract, certainty of the law and pacta sunt servanda, on the one hand, and principle of contractual fairness, equity and good faith on the other. Pacta sunt servanda, principle accepted by most of developed legal systems, determines that obligations which are validly concluded, must be fulfilled, parties are bound by their agreement. In case of change of circumstances, this may lead to situations, when it would be unjust to hold the debtor to the obligation. This makes the topic of the thesis very controversial and polemic. The topic of this thesis is a change of circumstances and its impact on an existing obligation. The aim of the thesis is to focus and describe relevant legal doctrines, institutes, and possible solutions of the problem. Another purpose is to analyze different legislations and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectZměna okolností,závazekcs_CZ
dc.subjectnemožnost plněnícs_CZ
dc.subjecthardshipcs_CZ
dc.subjectChange of circumstancesen_US
dc.subjectObligationen_US
dc.subjectImpossibility of performanceen_US
dc.subjectHardshipen_US
dc.titleZměna okolností a její vliv na trvání závazkově právního vztahucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-29
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId102060
dc.title.translatedThe change of circumstances and its impact upon the duration of obligationsen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.identifier.aleph001779198
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csZměna okolností a její vliv na trvání závazkově právního vztahu V průběhu platnosti závazku nastávají situace, kdy neočekávaná událost následně zásadně naruší původní rovnováhu závazku, nebo se v jejím následku stane plnění jedné ze stran natolik obtížné, že již není možné spravedlivě plnění daného závazku po stranách požadovat. V takovýchto situacích, kdy se jedna ze stran dostane do potíží s plněním, může nastat rozpor mezi základními principy a zásadami smluvního práva. Na jedné straně stojí zásady autonomie vůle, zásada pacta sunt servanda a zásada právní jistoty, a na straně druhé zásada poctivosti a dobré víry a zásada obecné spravedlnosti. Princip pacta sunt servanda, který je vlastní všem důležitým právním řádům, stanoví, že obligace, které byly právoplatně uzavřeny, musí být splněny. Strany jsou smlouvou plně vázány. V případě změny okolností však přísné lpění na této zásadě může vést k situacím, kdy bude dlužník nucen plnit, ačkoliv je takové plnění zjevně nespravedlivé. Téma této diplomové práce je tak tématem navýsost polemickým a kontroverzním. Tématem práce je změna okolností a její vliv na trvání platného závazku. Cílem je vymezit popsat hlavní právní doktríny, instituty a přístupy k řešení problému změny okolností. Dalším cílem se pak analyzovat přístup různých právních řádů k dané...cs_CZ
uk.abstract.enChange of circumstances and its effect on a duration of an obligation In particular cases, an unexpected supervening event may substantially affect original equilibrium of a contract, or make the performance for one of the parties much more burdensome, so that it would be greatly unjust to hold the parties to their obligations. In such situations, when the performance of one of the parties has become much more onerous, a conflict may rise between the classical principles of contractual freedom, sanctity of the contract, certainty of the law and pacta sunt servanda, on the one hand, and principle of contractual fairness, equity and good faith on the other. Pacta sunt servanda, principle accepted by most of developed legal systems, determines that obligations which are validly concluded, must be fulfilled, parties are bound by their agreement. In case of change of circumstances, this may lead to situations, when it would be unjust to hold the debtor to the obligation. This makes the topic of the thesis very controversial and polemic. The topic of this thesis is a change of circumstances and its impact on an existing obligation. The aim of the thesis is to focus and describe relevant legal doctrines, institutes, and possible solutions of the problem. Another purpose is to analyze different legislations and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV