Show simple item record

Relationship between egg size and incubation time in geckos (Squamata: Gekkota)
dc.contributor.advisorKratochvíl, Lukáš
dc.creatorMrskočová, Jana
dc.date.accessioned2017-05-27T04:21:45Z
dc.date.available2017-05-27T04:21:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67750
dc.description.abstractPředchozí studie vztahu mezi velikostí vejce a dobou embryonálního vývinu ukazovaly pozitivní korelaci mezi oběma veličinami na mezidruhové úrovni, tudíž se nabízí myšlenka, že doba vývinu by mohla být limitujícím faktorem pro zvětšování velikosti vajec během evoluce. Některé výzkumy plazů na mezidruhové i vnitrodruhové úrovni tuto korelaci nepotvrzují. Zároveň je vztah mezi dobou vývinu a velikostí vejce ovlivněn mnoha faktory, například posuny v ontogenetických stádiích embrya v době snesení vejce, vlivem teploty a vlhkosti prostředí, přítomností diapauzy během embryonálního vývinu či synchronizací doby líhnutí mláďat, které autoři předchozích studií vůbec nezohlednili, nebo je odfiltrovali nesprávným způsobem. Myslím si, že většinu těchto faktorů lze dobře kontrolovat u vnitrodruhových studií, zároveň ale v rámci druhu bývá malá variabilita ve velikosti vajec, což znemožňuje spolehlivý test přítomnosti korelace. Řešením může být porovnání blízce příbuzných druhů s velkou variabilitou ve velikostech vajec, zde provedené u gekonů rodu Paroedura a gekončíků (čeleď Eublepharidae). Vliv teploty jsem odstranila porovnáváním dob inkubace ve dvou stejných konstantních teplotách. Výsledky ukazují, že na této užší škále není patrná korelace doby vývinu s velikostí vejce. Zdá se tedy, že doba embryonálního...cs_CZ
dc.description.abstractPrevious studies of the relationship between egg size and the embryonic development time showed a positive correlation between the two variables at interspecies level, thus offering the idea that the evolution of the latter could be a limiting factor for enlarging the size of eggs during evolution. Some research into interspecies and intraspecific level of reptiles doesn't confirm this correlation. At the same time, the relationship between the development time and egg size is influenced by many factors, such as shifts in ontogenetic stages of the embryo at the time of ablation of eggs, due to temperature and humidity, the presence of embryonic diapause during embryogenesis or synchronization of hatching time, of which the authors of previous studies took no account or filtered out inaccurately. I think that most of these factors can be well controlled in intraspecific studies, but, variation in egg size within species also tends to be small, which prevents a reliable test for correlation. The solution can be to compare closely related species with high variability in the size of the eggs, in our case the geckos of the genus Paroedura and family Eublepharidae. I eliminated temperature effects by comparing the time of incubation in two equal constant temperatures. The results show that, in this...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectdoba inkubacecs_CZ
dc.subjectplazics_CZ
dc.subjecttrade-offcs_CZ
dc.subjectevoluční ekologiecs_CZ
dc.subjectincubation timeen_US
dc.subjectreptilesen_US
dc.subjecttrade-offen_US
dc.subjectevolutionary ecologyen_US
dc.titleVztah mezi velikostí vajec a dobou inkubace u gekonů (Squamata: Gekkota)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-02
dc.description.departmentDepartment of Ecologyen_US
dc.description.departmentKatedra ekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId149439
dc.title.translatedRelationship between egg size and incubation time in geckos (Squamata: Gekkota)en_US
dc.contributor.refereeFrynta, Daniel
dc.identifier.aleph001781632
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEcologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Ecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEcologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPředchozí studie vztahu mezi velikostí vejce a dobou embryonálního vývinu ukazovaly pozitivní korelaci mezi oběma veličinami na mezidruhové úrovni, tudíž se nabízí myšlenka, že doba vývinu by mohla být limitujícím faktorem pro zvětšování velikosti vajec během evoluce. Některé výzkumy plazů na mezidruhové i vnitrodruhové úrovni tuto korelaci nepotvrzují. Zároveň je vztah mezi dobou vývinu a velikostí vejce ovlivněn mnoha faktory, například posuny v ontogenetických stádiích embrya v době snesení vejce, vlivem teploty a vlhkosti prostředí, přítomností diapauzy během embryonálního vývinu či synchronizací doby líhnutí mláďat, které autoři předchozích studií vůbec nezohlednili, nebo je odfiltrovali nesprávným způsobem. Myslím si, že většinu těchto faktorů lze dobře kontrolovat u vnitrodruhových studií, zároveň ale v rámci druhu bývá malá variabilita ve velikosti vajec, což znemožňuje spolehlivý test přítomnosti korelace. Řešením může být porovnání blízce příbuzných druhů s velkou variabilitou ve velikostech vajec, zde provedené u gekonů rodu Paroedura a gekončíků (čeleď Eublepharidae). Vliv teploty jsem odstranila porovnáváním dob inkubace ve dvou stejných konstantních teplotách. Výsledky ukazují, že na této užší škále není patrná korelace doby vývinu s velikostí vejce. Zdá se tedy, že doba embryonálního...cs_CZ
uk.abstract.enPrevious studies of the relationship between egg size and the embryonic development time showed a positive correlation between the two variables at interspecies level, thus offering the idea that the evolution of the latter could be a limiting factor for enlarging the size of eggs during evolution. Some research into interspecies and intraspecific level of reptiles doesn't confirm this correlation. At the same time, the relationship between the development time and egg size is influenced by many factors, such as shifts in ontogenetic stages of the embryo at the time of ablation of eggs, due to temperature and humidity, the presence of embryonic diapause during embryogenesis or synchronization of hatching time, of which the authors of previous studies took no account or filtered out inaccurately. I think that most of these factors can be well controlled in intraspecific studies, but, variation in egg size within species also tends to be small, which prevents a reliable test for correlation. The solution can be to compare closely related species with high variability in the size of the eggs, in our case the geckos of the genus Paroedura and family Eublepharidae. I eliminated temperature effects by comparing the time of incubation in two equal constant temperatures. The results show that, in this...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990017816320106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV