Show simple item record

Actual problems of criminal liability in medical treatment in connection with advance directives
dc.contributor.advisorSovová, Olga
dc.creatorFranková, Petra
dc.date.accessioned2017-05-27T03:49:18Z
dc.date.available2017-05-27T03:49:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/67600
dc.description.abstractHlavním cílem práce bylo zanalyzovat úpravu dříve vyslovených přání, relativně čerstvě zakotveného institutu českého právního řádu, a jeho problematické rysy, zejména problematiku trestní odpovědnosti, která dosud není českou odbornou literaturou uceleněji zpracována. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a ty pro větší přehlednost i do dílčích podkapitol. První kapitola obsahuje úvod věnovaný osobnostním právům pacienta, která poskytují základní východiska zkoumaného tématu. Stručný historický exkurs práv pacientů přechází v náhled na právní úpravu práva na život, práva na sebeurčení a práva na ochranu lidské důstojnosti. V druhé kapitole je vymezen samotný institut dříve vyslovených přání. Základní charakteristika je zpracována s ohledem na právní úpravu, jednotlivý druhy, problémy a kritické aspekty. Třetí kapitola pojednává o právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Je rozdělena na čtyři podkapitoly, přičemž každá je věnovaná jedné z občanskoprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární odpovědnosti. S tím souvisí i následující kapitola, která se zabývá odpovědností trestněprávní. Té je, s ohledem na téma práce, věnován největší prostor. Je zde uvedena zásada subsidiarity trestní represe a ultima ratio. Zbývající část kapitoly tvoří teoretický souhrn podmínek trestní odpovědnosti. Otázkám...cs_CZ
dc.description.abstractTitle of thesis: Actual problems of criminal liability in medical treatment in connection with advance directives Abstract The main aim of this thesis is to analyze the topic of advance directives, recent institute in Czech legislation, its problems and mainly criminal liability in medical treatment, which is not summarized complexly in Czech professional literature. This thesis is composed of seven chapters, which are divided into sections and subsections. Chapter One is introductory and is dedicated to moral rights of a patient, which provide the basic starting points of this thesis. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes evolution of rights of patients and part Two presents right to life, right to self-determination and finally right to protection of human dignity. Chapter Two analyzes advance directives. This chapter is subdivided into five sections. The basic characteristic is processed with respect to legislation, particular types, issues and critical aspects of advance directives. Chapter Three discusses the legal liability in healthcare. Chapter is divided into four sections; each is devoted to one of the civil, labor, administrative and disciplinary liability. Chapter Three is related to the following chapter, which deals with criminal liability and represents, with respect to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdříve vyslovená přánícs_CZ
dc.subjecttrestněprávní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectzdravotnické právocs_CZ
dc.subjectadvance directivesen_US
dc.subjectcriminal liabilityen_US
dc.subjectmedical lawen_US
dc.titleAktuální problémy trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka v souvislosti s dříve vyslovenými přánímics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-01-27
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143566
dc.title.translatedActual problems of criminal liability in medical treatment in connection with advance directivesen_US
dc.contributor.refereeCísařová, Dagmar
dc.identifier.aleph001924871
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním cílem práce bylo zanalyzovat úpravu dříve vyslovených přání, relativně čerstvě zakotveného institutu českého právního řádu, a jeho problematické rysy, zejména problematiku trestní odpovědnosti, která dosud není českou odbornou literaturou uceleněji zpracována. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a ty pro větší přehlednost i do dílčích podkapitol. První kapitola obsahuje úvod věnovaný osobnostním právům pacienta, která poskytují základní východiska zkoumaného tématu. Stručný historický exkurs práv pacientů přechází v náhled na právní úpravu práva na život, práva na sebeurčení a práva na ochranu lidské důstojnosti. V druhé kapitole je vymezen samotný institut dříve vyslovených přání. Základní charakteristika je zpracována s ohledem na právní úpravu, jednotlivý druhy, problémy a kritické aspekty. Třetí kapitola pojednává o právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Je rozdělena na čtyři podkapitoly, přičemž každá je věnovaná jedné z občanskoprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární odpovědnosti. S tím souvisí i následující kapitola, která se zabývá odpovědností trestněprávní. Té je, s ohledem na téma práce, věnován největší prostor. Je zde uvedena zásada subsidiarity trestní represe a ultima ratio. Zbývající část kapitoly tvoří teoretický souhrn podmínek trestní odpovědnosti. Otázkám...cs_CZ
uk.abstract.enTitle of thesis: Actual problems of criminal liability in medical treatment in connection with advance directives Abstract The main aim of this thesis is to analyze the topic of advance directives, recent institute in Czech legislation, its problems and mainly criminal liability in medical treatment, which is not summarized complexly in Czech professional literature. This thesis is composed of seven chapters, which are divided into sections and subsections. Chapter One is introductory and is dedicated to moral rights of a patient, which provide the basic starting points of this thesis. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes evolution of rights of patients and part Two presents right to life, right to self-determination and finally right to protection of human dignity. Chapter Two analyzes advance directives. This chapter is subdivided into five sections. The basic characteristic is processed with respect to legislation, particular types, issues and critical aspects of advance directives. Chapter Three discusses the legal liability in healthcare. Chapter is divided into four sections; each is devoted to one of the civil, labor, administrative and disciplinary liability. Chapter Three is related to the following chapter, which deals with criminal liability and represents, with respect to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV