Show simple item record

Fundamental problems of the psychological approach to human ecology
dc.contributor.advisorKoubová, Alice
dc.creatorSkála, Pavel
dc.date.accessioned2021-03-25T22:57:27Z
dc.date.available2021-03-25T22:57:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/6681
dc.description.abstractMgr. Pavel Skála: Zá'|<|adniproblémy psychologickéekologie člověka(doktorskádisertace)/ ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertacise pokoušímukézaturčiý vývoj současnéhopsychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz nietodologickéhoa, v návaznostina to, téžobecněhumánně-ekologického, dynamicko-psychologického a axiologickélro zejména patologickélro, a zvLáště pak environmentalistického- hlediska. Tento qýruojje předvedenna pěti výraznýcha relativněvlivných směrechpsychologické ekologie člověka:na environmentálnípsychologii, frommovskéneopsychoanalýze,hlubinné ekologii, roszakovské ekopsyclrologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera, která představuje určitézavršenítohoto vývoje. Závěrem zďe je, že jde o vývoj směrem k určité metodologické důslednosti, v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistickéa psychoterapeutickéoblasti. Je ukazováno,žezmetodologickéhohlediska sejedná o qfuoj od positivismupřes ruzné formy nepositivistickéhoobjektivismu až k hermeneutióea fenomenologii;i fenomenologický pr'ístupje všaku posledníhozmiňovanéhosměruspecificky,bý' problematickypřekonáván. Dále jsou předvedenyony důsledkytohotovyvoje pro způsobytoho' jak doýčnésměry nah|ižejíekologii ělověka,psychickoudynamiku' obecrrěaxiologii [a...cs_CZ
dc.description.abstractMgr. Pavel Skála: Zá|<|adníproblémy psychologickéekologie člověka(doktorskádisertace)/ ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertaci se pokoušímukétzaturčiý qývoj současnélropsychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz metodologickéhoa, v návaznostina to, téžobecněhumánně-ekologického, dynarnicko-psychologického a axiologického zejména patologického, a zvlášté pak environmentalistického- hlediska. Tento vývoj je předvederrna pěti výraznýcha relativněvlivnýclr směrechpsychologické ekologie člověka:na environrnentálnípsychologii' frommovskéneopsychoanalýze,hlubinné ekologii' roszakovské ekopsychologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera' která představuje určitézavršenítolroto qývoje. Závěrem zde je, Že jde o qývoj směrem k určité metodologické důslednosti' v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistickéa psychoterapeutickéoblasti. Je ukazováno,žez metodologickéhohlediska sejedná o v]fo'ojod positivismupřes ruzné for-y nepositivistickéhoobjektivismu až k hermeneutiÓea fenomenologii;i fenomenologický přístupje všaku posledníhozmiňovanélrosměruspecificky,byťproblematickypřekonáván. Dále jsou předvedenyony důsledkytohotovyvoje pro způsobytoho,jak doýčnésměry nah|ižejiekologii ělověka,psychickoudytramiku,obecněaxiologii [a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleZákladní problémy psychologické ekologie člověkacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-09-23
dc.description.departmentKatedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Philosophy and History of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112582
dc.title.translatedFundamental problems of the psychological approach to human ecologyen_US
dc.contributor.refereeMikota, Václav
dc.contributor.refereeSmékal, Vladimír
dc.identifier.aleph001230273
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programTeoretická a evoluční biologiecs_CZ
thesis.degree.programTeoretical and evolutionary biologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Philosophy and History of Scienceen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csTeoretická a evoluční biologiecs_CZ
uk.degree-program.enTeoretical and evolutionary biologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMgr. Pavel Skála: Zá'|<|adniproblémy psychologickéekologie člověka(doktorskádisertace)/ ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertacise pokoušímukézaturčiý vývoj současnéhopsychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz nietodologickéhoa, v návaznostina to, téžobecněhumánně-ekologického, dynamicko-psychologického a axiologickélro zejména patologickélro, a zvLáště pak environmentalistického- hlediska. Tento qýruojje předvedenna pěti výraznýcha relativněvlivných směrechpsychologické ekologie člověka:na environmentálnípsychologii, frommovskéneopsychoanalýze,hlubinné ekologii, roszakovské ekopsyclrologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera, která představuje určitézavršenítohoto vývoje. Závěrem zďe je, že jde o vývoj směrem k určité metodologické důslednosti, v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistickéa psychoterapeutickéoblasti. Je ukazováno,žezmetodologickéhohlediska sejedná o qfuoj od positivismupřes ruzné formy nepositivistickéhoobjektivismu až k hermeneutióea fenomenologii;i fenomenologický pr'ístupje všaku posledníhozmiňovanéhosměruspecificky,bý' problematickypřekonáván. Dále jsou předvedenyony důsledkytohotovyvoje pro způsobytoho' jak doýčnésměry nah|ižejíekologii ělověka,psychickoudynamiku' obecrrěaxiologii [a...cs_CZ
uk.abstract.enMgr. Pavel Skála: Zá|<|adníproblémy psychologickéekologie člověka(doktorskádisertace)/ ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertaci se pokoušímukétzaturčiý qývoj současnélropsychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz metodologickéhoa, v návaznostina to, téžobecněhumánně-ekologického, dynarnicko-psychologického a axiologického zejména patologického, a zvlášté pak environmentalistického- hlediska. Tento vývoj je předvederrna pěti výraznýcha relativněvlivnýclr směrechpsychologické ekologie člověka:na environrnentálnípsychologii' frommovskéneopsychoanalýze,hlubinné ekologii' roszakovské ekopsychologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera' která představuje určitézavršenítolroto qývoje. Závěrem zde je, Že jde o qývoj směrem k určité metodologické důslednosti' v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistickéa psychoterapeutickéoblasti. Je ukazováno,žez metodologickéhohlediska sejedná o v]fo'ojod positivismupřes ruzné for-y nepositivistickéhoobjektivismu až k hermeneutiÓea fenomenologii;i fenomenologický přístupje všaku posledníhozmiňovanélrosměruspecificky,byťproblematickypřekonáván. Dále jsou předvedenyony důsledkytohotovyvoje pro způsobytoho,jak doýčnésměry nah|ižejiekologii ělověka,psychickoudytramiku,obecněaxiologii [a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantHoráček, Ivan
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990012302730106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV