Show simple item record

The Concept of Virtues in the Work of John Amos Comenius
dc.contributor.advisorHalama, Jindřich
dc.creatorProvazníková, Tereza
dc.date.accessioned2017-05-27T00:58:50Z
dc.date.available2017-05-27T00:58:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66792
dc.description.abstractEtika je jedním z témat, které patří mezi stěžejní oblasti v dílech Komenského, přesto se jí v současné době věnuje velmi málo pozornosti. Cílem diplomové práce Pojetí ctností v díle Jana Amose Komenského je vytvořit přehlednou strukturu Komenského etiky a systematicky popsat, jak pojímá a chápe jednotlivé ctnosti. Práce nastiňuje východiska, na nichž Komenský staví své uvažování o etice a zdůvodňuje její potřebnost. Popisuje cíle, k jakým má mravní jednání přivést jedince i celou společnost, a rozvádí potřebné předpoklady k ctnostnému chování, ze kterých poukazuje především na rozumnost. Blíže se zabývá pojetím termínu ctnost, jak jej v obecné rovině chápe Komenský. Nejvíce pozornosti je v textu věnováno podrobné charakteristice konkrétních ctností, které lze ve vybraných primárních dílech nalézt. Celkem šestnáct ctností je roztříděno do dvou kategorií - kategorie etika jako souhrn ctností, které člověk zachovává vůči sobě, a symbiotika jako ctnosti, které člověk uplatňuje ve vztahu s druhými lidmi. Jsou zde uvedeny projevy ctností, jejich účel, popis ideálního chování člověka, konkrétní rady k jednání a často i popis příslušných neřestí. Klíčová slova: ctnost, neřest, Jan Amos Komenský, rozumnost, jedinec, společnost, vztahy, etikacs_CZ
dc.description.abstractEthicsisoneofthekeytopics in Comenius'sworks. However, itispaidlittleattention these days. Theaimofthediploma thesis "TheConceptofVirtues in theWorkofJohn Amos Comenius"is to establish a clearstructureofComenius'sethics and to systematicallydescribe his concept and understandingofeachvirtue. The thesis outlinesthegroundsforComenius'sethicalthinking and givesreasonsforitsnecessity. Theworkdescribesthegoalsthatmoralbehaviourofindividuals and society shouldlead to, and explainsthenecessaryprerequisitesformoralbehaviour, especiallyprudence. Itfocuses on the term "virtue" according to theconceptofComenius. Closeattentionispaid to detailedcharacteristicsofparticularvirtues to befound in chosen prime works. Sixteenvirtues in total are dividedintotwocategories - thecategory "ethics" is a set ofvirtuesthatanindividualmaintains to himselfwhilethecategory "symbiotics" covers a set ofvirtuesmaintained in relationshipswithotherpeople. The thesis dealswiththeexpressionsofvirtues, theirpurpose, idealofhumanbehaviour, specificadvice on how to act, and oftenwithdescriptionofthecorrespondingvices. Keywords:virtue, vice, John Amos Comenius, prudence, individual, society, relationships, ethicsen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectctnostcs_CZ
dc.subjectneřestcs_CZ
dc.subjectJan Amos Komenskýcs_CZ
dc.subjectrozumnostcs_CZ
dc.subjectjedineccs_CZ
dc.subjectspolečnostcs_CZ
dc.subjectvztahycs_CZ
dc.subjectetikacs_CZ
dc.subjectvirtueen_US
dc.subjectviceen_US
dc.subjectJohn Amos Comeniusen_US
dc.subjectprudenceen_US
dc.subjectindividualen_US
dc.subjectsocietyen_US
dc.subjectrelationshipsen_US
dc.subjectethicsen_US
dc.titlePojetí ctností v díle Jana Amose Komenskéhocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-16
dc.description.departmentDepartment of Theological Ethicsen_US
dc.description.departmentKatedra teologické etikycs_CZ
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId144588
dc.title.translatedThe Concept of Virtues in the Work of John Amos Comeniusen_US
dc.contributor.refereeMoree, Pieter
dc.identifier.aleph002006884
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKřesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikacs_CZ
thesis.degree.disciplineChristian Social Practiceen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra teologické etikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Theological Ethicsen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKřesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikacs_CZ
uk.degree-discipline.enChristian Social Practiceen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csEtika je jedním z témat, které patří mezi stěžejní oblasti v dílech Komenského, přesto se jí v současné době věnuje velmi málo pozornosti. Cílem diplomové práce Pojetí ctností v díle Jana Amose Komenského je vytvořit přehlednou strukturu Komenského etiky a systematicky popsat, jak pojímá a chápe jednotlivé ctnosti. Práce nastiňuje východiska, na nichž Komenský staví své uvažování o etice a zdůvodňuje její potřebnost. Popisuje cíle, k jakým má mravní jednání přivést jedince i celou společnost, a rozvádí potřebné předpoklady k ctnostnému chování, ze kterých poukazuje především na rozumnost. Blíže se zabývá pojetím termínu ctnost, jak jej v obecné rovině chápe Komenský. Nejvíce pozornosti je v textu věnováno podrobné charakteristice konkrétních ctností, které lze ve vybraných primárních dílech nalézt. Celkem šestnáct ctností je roztříděno do dvou kategorií - kategorie etika jako souhrn ctností, které člověk zachovává vůči sobě, a symbiotika jako ctnosti, které člověk uplatňuje ve vztahu s druhými lidmi. Jsou zde uvedeny projevy ctností, jejich účel, popis ideálního chování člověka, konkrétní rady k jednání a často i popis příslušných neřestí. Klíčová slova: ctnost, neřest, Jan Amos Komenský, rozumnost, jedinec, společnost, vztahy, etikacs_CZ
uk.abstract.enEthicsisoneofthekeytopics in Comenius'sworks. However, itispaidlittleattention these days. Theaimofthediploma thesis "TheConceptofVirtues in theWorkofJohn Amos Comenius"is to establish a clearstructureofComenius'sethics and to systematicallydescribe his concept and understandingofeachvirtue. The thesis outlinesthegroundsforComenius'sethicalthinking and givesreasonsforitsnecessity. Theworkdescribesthegoalsthatmoralbehaviourofindividuals and society shouldlead to, and explainsthenecessaryprerequisitesformoralbehaviour, especiallyprudence. Itfocuses on the term "virtue" according to theconceptofComenius. Closeattentionispaid to detailedcharacteristicsofparticularvirtues to befound in chosen prime works. Sixteenvirtues in total are dividedintotwocategories - thecategory "ethics" is a set ofvirtuesthatanindividualmaintains to himselfwhilethecategory "symbiotics" covers a set ofvirtuesmaintained in relationshipswithotherpeople. The thesis dealswiththeexpressionsofvirtues, theirpurpose, idealofhumanbehaviour, specificadvice on how to act, and oftenwithdescriptionofthecorrespondingvices. Keywords:virtue, vice, John Amos Comenius, prudence, individual, society, relationships, ethicsen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra teologické etikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV