Show simple item record

Gene expression in early development of Xenopus laevis
dc.contributor.advisorJonák, Jiří
dc.creatorŠindelka, Radek
dc.date.accessioned2019-05-03T20:28:48Z
dc.date.available2019-05-03T20:28:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/6677
dc.description.abstractEveryhigherorganismconsistsof severalhundredsof differentcell types.The cell differentiationis a processwhich requireshighlypreciseregulationof mRNA productionand subsequentlyproteinsynthesis.Duringdevelopmentof an organism eachcellgainsa uniquepaletteof mRNAand proteinmolecules,whichreflectsthe cell'sfate.To understandthe basicfunction and regulationof genesthat are importantduringdevelopment,mRNA expressionprofilingis an irreplaceabletool. However, most techniquesto determine the mRNA content, such as Northern blot, microarraysand in situ hybridizationhave some limitationsin their specificity,dynamicrangeand/or sensitivity.Quantitativereal-timePCR analysis(qPCR)for nucleicacids quantificationwas introduced in the last decade and it has overcome the above mentioned drawbacks.qPCR has rapidly becomethe goldenstandardin basicresearchas well as in manyaspectsof appliedresearchsuchas moleculardiagnostic,food pathogendetectionand geneticallymodifiedorganism(GMO)analysis. We decidedto applyqPCRin studieswhere it helpsus to understandbasicbiologicalprocessesthattake placein the developingorganism.One of the focusareasof the Laboratoryof gene expressionat IMG AS CR,where Idid my PhDthesis,was the role of Src tyrosine kinasesin the early developmentof vertebratesstudied on the African clawed frog Xenopus...en_US
dc.description.abstractKaždývyššíorganismusse sk|ádá z něko|ikaset různýchbuněčnýchtypů. Buněčnádiferenciaceje proces, který vyžadujevysoce přesnou regulaciprodukce mRNA a nás|ednětaképroteinovousyntézu.Během vývojezískávákaždábuňka unikátnísadu mRNA a proteinovýchmo|eku|,kteréurčujíbuněčnýosud. Pro pochopenízák|adnífunkce a regu|acernivojových genůje nezastupite|nýmnástrojemurčeníčasovéhoa prostorovéhoprůběhujejich expresena úrovnimRNA. Bohuže|Většina technik pro stanoveníobsahu mRNA, jako Northern blotting, microarraysa in sítuhybridizace,trpí určitýmiomezenímiz h|ediska specificity, dynamickéhorozsahu a/nebo cit|ivosti. KVantitativníPCR v reá|némčase (qPCR) vypracovaná pro kvantifikacinuk|eov'ýchkyse|in v pos|ednímdeseti|etívšak překonává rnýšezmíněnéne{hody. qPcR se tak rych|e sta|a standartnímnástrojempro kvantifikacimRNA nejen vzák|adnímuýzkumu,a|e iveýzkumu ap|ikovaném,jako jsou např. moleku|árnídiagnostika,detekcepatogenův jíd|e,ana|ýzagenetickymodifikovanýchorganismů(GMo) atd. My jsme se rozhod|iVyužítqPcR k pochopenÍzák|adníchbio|ogickýchprocesůodehrávajícíchse ve vyvíjejícímse organismu.Jednou z oblastízájmu Laboratořegenovéexpresena Ústavu mo|eku|árnígenetikyAV ČR,kam jsem nastoupilna doktorandskéstudium,by|o objasněníú|ohySrc tyrosinov1ichkináz v časnémvývojiobratlovců,studovanéna žábědrápatce...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleGene expression in early development of Xenopus laeviscs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-05-28
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112431
dc.title.translatedGene expression in early development of Xenopus laevisen_US
dc.contributor.refereeBeneš, Vladimír
dc.contributor.refereeSvoboda, Petr
dc.identifier.aleph001227418
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
thesis.degree.programMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
uk.degree-program.enMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csKaždývyššíorganismusse sk|ádá z něko|ikaset různýchbuněčnýchtypů. Buněčnádiferenciaceje proces, který vyžadujevysoce přesnou regulaciprodukce mRNA a nás|ednětaképroteinovousyntézu.Během vývojezískávákaždábuňka unikátnísadu mRNA a proteinovýchmo|eku|,kteréurčujíbuněčnýosud. Pro pochopenízák|adnífunkce a regu|acernivojových genůje nezastupite|nýmnástrojemurčeníčasovéhoa prostorovéhoprůběhujejich expresena úrovnimRNA. Bohuže|Většina technik pro stanoveníobsahu mRNA, jako Northern blotting, microarraysa in sítuhybridizace,trpí určitýmiomezenímiz h|ediska specificity, dynamickéhorozsahu a/nebo cit|ivosti. KVantitativníPCR v reá|némčase (qPCR) vypracovaná pro kvantifikacinuk|eov'ýchkyse|in v pos|ednímdeseti|etívšak překonává rnýšezmíněnéne{hody. qPcR se tak rych|e sta|a standartnímnástrojempro kvantifikacimRNA nejen vzák|adnímuýzkumu,a|e iveýzkumu ap|ikovaném,jako jsou např. moleku|árnídiagnostika,detekcepatogenův jíd|e,ana|ýzagenetickymodifikovanýchorganismů(GMo) atd. My jsme se rozhod|iVyužítqPcR k pochopenÍzák|adníchbio|ogickýchprocesůodehrávajícíchse ve vyvíjejícímse organismu.Jednou z oblastízájmu Laboratořegenovéexpresena Ústavu mo|eku|árnígenetikyAV ČR,kam jsem nastoupilna doktorandskéstudium,by|o objasněníú|ohySrc tyrosinov1ichkináz v časnémvývojiobratlovců,studovanéna žábědrápatce...cs_CZ
uk.abstract.enEveryhigherorganismconsistsof severalhundredsof differentcell types.The cell differentiationis a processwhich requireshighlypreciseregulationof mRNA productionand subsequentlyproteinsynthesis.Duringdevelopmentof an organism eachcellgainsa uniquepaletteof mRNAand proteinmolecules,whichreflectsthe cell'sfate.To understandthe basicfunction and regulationof genesthat are importantduringdevelopment,mRNA expressionprofilingis an irreplaceabletool. However, most techniquesto determine the mRNA content, such as Northern blot, microarraysand in situ hybridizationhave some limitationsin their specificity,dynamicrangeand/or sensitivity.Quantitativereal-timePCR analysis(qPCR)for nucleicacids quantificationwas introduced in the last decade and it has overcome the above mentioned drawbacks.qPCR has rapidly becomethe goldenstandardin basicresearchas well as in manyaspectsof appliedresearchsuchas moleculardiagnostic,food pathogendetectionand geneticallymodifiedorganism(GMO)analysis. We decidedto applyqPCRin studieswhere it helpsus to understandbasicbiologicalprocessesthattake placein the developingorganism.One of the focusareasof the Laboratoryof gene expressionat IMG AS CR,where Idid my PhDthesis,was the role of Src tyrosine kinasesin the early developmentof vertebratesstudied on the African clawed frog Xenopus...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV