Show simple item record

Damage to health: comparative study
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorLachváčová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-27T00:51:19Z
dc.date.available2017-05-27T00:51:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66755
dc.description.abstractShrnutí Újma na zdraví: komparativní studie Diplomová práce se věnuje problematice újmy na zdraví v české, americké a francouzské právní úpravě a judikatuře. Práce se zabývá jednotlivými nároky vzniklých z újmy na zdraví a popisuje kritéria a způsoby odškodňování těchto nároků. Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a subkapitoly. První polovina diplomové práce popisuje úpravu újmy na zdraví v českém právu. Tato část práce se zaměřuje na předpoklady, které musí být splněny, aby vznikla povinnost k náhradě újmy na zdraví. Dále popisuje újmu na zdraví a její dílčí nároky, které lze odškodnit, a popisuje určování výše této kompenzace dle Metodiky Nejvyššího soudu. Závěrem této části se práce zabývá újmami na zdraví, které vznikly při poskytování lékařské péče. Druhá polovina práce se člení na dvě části, první část se zabývá americkou právní úpravou náhrady újmy na zdraví a druhá část se věnuje francouzské právní úpravě tohoto institutu. V kapitole věnované americkému právu práce popisuje jednotlivé typy náhrad újmy na zdraví, které se rozvinuly ve Spojených státech amerických. Práce poukazuje na složitost dokazování vzniku újmy a na určení výše její kompenzace na vybraných rozhodnutích amerických soudů v medicinsko-právních sporech. Závěrečná kapitola se zabývá...cs_CZ
dc.description.abstractDamage to health: comparative study The final thesis deals with the issue of damage to health in the Czech, American and French legislation and case law. The work deals with individual claims arising from injuries and thesis describes the criteria and methods of compensation for these claims. The thesis is divided into three chapters, which are further divided into subsections and subchapters. The first half of the thesis describes the legislation of damage to health and personal injury in the Czech law. This part focuses on the conditions that must be met in order to create an obligation of compensation for personal injury. It also describes the damage to health and its partial claims which may be compensated and it describes the process of determining the amount of damages according to the Methodology of the Supreme Court. Final part of this chapter deals with damages to health caused by medical malpractice. The second half of the thesis is divided into two parts, the first part deals with the US legislation of compensation for damage to health and the second part concentrates on the French legislation which deals with this institute. In the chapter devoted to American law, the work describes the different types of personal injury compensation, which developed in the United States. The thesis...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectújma na zdravícs_CZ
dc.subjectodškodněnícs_CZ
dc.subjectpochybení při poskytování zdravotních služebcs_CZ
dc.subjectdamage to healthen_US
dc.subjectdamagesen_US
dc.subjectmedical malpracticeen_US
dc.titleÚjma na zdraví: komparativní studiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-15
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId141976
dc.title.translatedDamage to health: comparative studyen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001997472
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Újma na zdraví: komparativní studie Diplomová práce se věnuje problematice újmy na zdraví v české, americké a francouzské právní úpravě a judikatuře. Práce se zabývá jednotlivými nároky vzniklých z újmy na zdraví a popisuje kritéria a způsoby odškodňování těchto nároků. Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a subkapitoly. První polovina diplomové práce popisuje úpravu újmy na zdraví v českém právu. Tato část práce se zaměřuje na předpoklady, které musí být splněny, aby vznikla povinnost k náhradě újmy na zdraví. Dále popisuje újmu na zdraví a její dílčí nároky, které lze odškodnit, a popisuje určování výše této kompenzace dle Metodiky Nejvyššího soudu. Závěrem této části se práce zabývá újmami na zdraví, které vznikly při poskytování lékařské péče. Druhá polovina práce se člení na dvě části, první část se zabývá americkou právní úpravou náhrady újmy na zdraví a druhá část se věnuje francouzské právní úpravě tohoto institutu. V kapitole věnované americkému právu práce popisuje jednotlivé typy náhrad újmy na zdraví, které se rozvinuly ve Spojených státech amerických. Práce poukazuje na složitost dokazování vzniku újmy a na určení výše její kompenzace na vybraných rozhodnutích amerických soudů v medicinsko-právních sporech. Závěrečná kapitola se zabývá...cs_CZ
uk.abstract.enDamage to health: comparative study The final thesis deals with the issue of damage to health in the Czech, American and French legislation and case law. The work deals with individual claims arising from injuries and thesis describes the criteria and methods of compensation for these claims. The thesis is divided into three chapters, which are further divided into subsections and subchapters. The first half of the thesis describes the legislation of damage to health and personal injury in the Czech law. This part focuses on the conditions that must be met in order to create an obligation of compensation for personal injury. It also describes the damage to health and its partial claims which may be compensated and it describes the process of determining the amount of damages according to the Methodology of the Supreme Court. Final part of this chapter deals with damages to health caused by medical malpractice. The second half of the thesis is divided into two parts, the first part deals with the US legislation of compensation for damage to health and the second part concentrates on the French legislation which deals with this institute. In the chapter devoted to American law, the work describes the different types of personal injury compensation, which developed in the United States. The thesis...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV