Show simple item record

Linguistic analysis of weather forecasts as an informative text. Action research
dc.contributor.advisorHájková, Eva
dc.creatorZítka, Martin
dc.date.accessioned2017-05-27T00:46:46Z
dc.date.available2017-05-27T00:46:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66733
dc.description.abstract1 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Jazyková analýza předpovědi počasí je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a praktickou. V první seznamujeme čtenáře s obecnými poznatky z mediální oblasti: vymezujeme pojem mediální komunikace a popisujeme její specifika, věnujeme se mediálnímu produktu, jeho obsahu a významu. Poté volně přecházíme k mediálnímu publiku se zřetelem k žákovi jako ke zvláštnímu typu příjemce. Následuje charakteristika televizní předpovědi počasí v rámci mediální komunikace a analýza jejích typických výrazových prostředků. Celou část završuje popis školního kurikula, především mediální výchovy, neboť samotný výzkum probíhal ve školském zařízení a hlavní cíle byly na požadavcích kurikulárních dokumentů ČR postaveny. Praktická část představuje motivaci zkoumání a zvolenou metodu akčního výzkumu. Největším oddílem celku je část obsahující vyhodnocování a interpretaci výsledků dílčích aktivit, a to jak propedeutických, tak proaktivních s mediálním produktem. Mezi hlavní cíle práce patří tvorba a následná aplikace akčního plánu s návrhem činností pro učitele českého jazyka na druhém stupni ZŠ, konkrétně v 7. ročníku. Plán umožňuje: 1) vhodně zařadit televizní předpověď počasí do vyučování, 2) rozvíjet žákovu schopnost porozumění danému typu mediálního produktu, 3) zefektivnit žákovu práci s...cs_CZ
dc.description.abstract1 ABSTRACT This thesis is named Linguistic Analysis of weather forecasts and is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part of this thesis readers can find general knowledge of field of media: the term media communication is defined, specifics are described, it is talked about a media product, content and meaning. After that we mention media audience with respect to the pupil as a special type of recipient. The following is a characteristic of television weather forecasts within the media communication and analysis of its typical means of expression. The last part of this section is the description of the school curriculum, especially the media education, because the research was made in the schools and the main goals of this thesis were based on requirements of curricula of the Czech Republic. The second part presents the motivation of investigation and the method of the action research that was chosen. The largest part of this section is the part containing the whole evaluation and interpretation of the results of particular activities, both propaedeutic and proactive with the media product. The main goals of this thesis are the development and subsequent application of an action plan with projected activities for the Czech language teachers at primary school, especially in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectakční výzkumcs_CZ
dc.subjectčeský jazyk a literaturacs_CZ
dc.subjectdidaktikacs_CZ
dc.subjectinformační hodnotacs_CZ
dc.subjectkomunikátcs_CZ
dc.subjectkurikulumcs_CZ
dc.subjectmédiacs_CZ
dc.subjectmediální komunikacecs_CZ
dc.subjectmediální výchovacs_CZ
dc.subjectpředpověď počasícs_CZ
dc.subjecttelevizní předpověď počasícs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectvzdělávánícs_CZ
dc.subjectzákladní školacs_CZ
dc.subjectžákcs_CZ
dc.subjectaction researchen_US
dc.subjectCzech language and literatureen_US
dc.subjectdidacticsen_US
dc.subjectinformation valueen_US
dc.subjectcommuniquésen_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjectmediaen_US
dc.subjectmedia communicationen_US
dc.subjectmedia educationen_US
dc.subjectweather forecasten_US
dc.subjecttelevision weather forecasten_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectelementary schoolen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.titleJazyková analýza předpovědi počasí jako informačního komunikátu. Akční výzkumcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-20
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId96202
dc.title.translatedLinguistic analysis of weather forecasts as an informative text. Action researchen_US
dc.contributor.refereeJanovec, Ladislav
dc.identifier.aleph002001269
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Jazyková analýza předpovědi počasí je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a praktickou. V první seznamujeme čtenáře s obecnými poznatky z mediální oblasti: vymezujeme pojem mediální komunikace a popisujeme její specifika, věnujeme se mediálnímu produktu, jeho obsahu a významu. Poté volně přecházíme k mediálnímu publiku se zřetelem k žákovi jako ke zvláštnímu typu příjemce. Následuje charakteristika televizní předpovědi počasí v rámci mediální komunikace a analýza jejích typických výrazových prostředků. Celou část završuje popis školního kurikula, především mediální výchovy, neboť samotný výzkum probíhal ve školském zařízení a hlavní cíle byly na požadavcích kurikulárních dokumentů ČR postaveny. Praktická část představuje motivaci zkoumání a zvolenou metodu akčního výzkumu. Největším oddílem celku je část obsahující vyhodnocování a interpretaci výsledků dílčích aktivit, a to jak propedeutických, tak proaktivních s mediálním produktem. Mezi hlavní cíle práce patří tvorba a následná aplikace akčního plánu s návrhem činností pro učitele českého jazyka na druhém stupni ZŠ, konkrétně v 7. ročníku. Plán umožňuje: 1) vhodně zařadit televizní předpověď počasí do vyučování, 2) rozvíjet žákovu schopnost porozumění danému typu mediálního produktu, 3) zefektivnit žákovu práci s...cs_CZ
uk.abstract.en1 ABSTRACT This thesis is named Linguistic Analysis of weather forecasts and is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part of this thesis readers can find general knowledge of field of media: the term media communication is defined, specifics are described, it is talked about a media product, content and meaning. After that we mention media audience with respect to the pupil as a special type of recipient. The following is a characteristic of television weather forecasts within the media communication and analysis of its typical means of expression. The last part of this section is the description of the school curriculum, especially the media education, because the research was made in the schools and the main goals of this thesis were based on requirements of curricula of the Czech Republic. The second part presents the motivation of investigation and the method of the action research that was chosen. The largest part of this section is the part containing the whole evaluation and interpretation of the results of particular activities, both propaedeutic and proactive with the media product. The main goals of this thesis are the development and subsequent application of an action plan with projected activities for the Czech language teachers at primary school, especially in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV