Show simple item record

Preference and Popularity of Individual Sport Activities among Older School - Age and Teenage Children in Kolín
dc.contributor.advisorKašpar, Ladislav
dc.creatorKeltner, Michal
dc.date.accessioned2017-05-27T00:45:42Z
dc.date.available2017-05-27T00:45:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66728
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem "Preference a popularita jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku v Kolíně". V teoretické části jsem se zaměřil na vymezení hlavních pojmů, jež figurují v názvu práce: preference, popularita, sportovní odvětví, děti staršího školního a děti dorostového věku. Získaná data jsem zpracovával na základě kvantitativní metody prostřednictvím dotazníkového šetření a vyhodnocení jsem provedl prostřednictvím tabulkového procesoru a statistických metod. Provedeným výzkumem jsem zjistil odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ze kterých vyplynulo, že o výkonnostně provozovaný sport mají větší zájem děti staršího školního věku. Nejčastěji výkonnostně provozovanými sporty se ukázaly fotbal a tanec u obou skupin respondentů. Dále pak, že by dívky neměnily výkonnostně provozovaný sport za svůj oblíbený. U dětí dorostového věku bylo zjištěno, že by chtěly provozovat své oblíbené sportovní odvětví na výkonnostní úrovni. A že oblíbenost tělesné výchovy se neliší u dětí provozujících sport výkonnostně a rekreačně. KLÍČOVÁ SLOVA sport, sportovní odvětví, děti, starší školní věk, dorostový věk, zdraví, tělesná výchova, životní styl, preference, popularitacs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic called "Preferences and Popularity of Individual Sports Branches by Children of Older School and Junior Age in Kolín". In the theoretic part I focused on definition of the main terms which occur in the name of the thesis as preferences, popularity, sports branch, children of older school age and children of junior age. Discovered data were processed on the basis of quantitative method via questionnaire survey and the evaluation was carried out via spreadsheet and statistical methods. The performed survey answered the stated survey questions from which emerged that children of older school age are more interested in performance sport. The most often performance sports done are football and dancing by both groups of the respondents. Further, girls would not change performance sport for their favourite one. Junior age children would like to do their favourite sport at performance level. Popularity of physical education does not vary by children doing sport for leisure or performance. KEYWORDS sport, sports branch, children, older school age, junior age, health, physical education, lifestyle, preferences, popularityen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectsportcs_CZ
dc.subjectsportovní odvětvícs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjectstarší školní věkcs_CZ
dc.subjectdorostový věkcs_CZ
dc.subjectzdravícs_CZ
dc.subjecttělesná výchovacs_CZ
dc.subjectživotní stylcs_CZ
dc.subjectpreferencecs_CZ
dc.subjectpopularitacs_CZ
dc.subjectsporten_US
dc.subjectsports branchen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectolder school ageen_US
dc.subjectjunior ageen_US
dc.subjecthealthen_US
dc.subjectphysical educationen_US
dc.subjectlifestyleen_US
dc.subjectpreferencesen_US
dc.subjectpopularityen_US
dc.titlePreference a popularita jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku v Kolíněcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-28
dc.description.departmentKatedra tělesné výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId119897
dc.title.translatedPreference and Popularity of Individual Sport Activities among Older School - Age and Teenage Children in Kolínen_US
dc.contributor.refereeDlouhý, Martin
dc.identifier.aleph002003469
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy technická a informační výchova - tělesná výchovacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Technology and Information Education - Physical Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra tělesné výchovycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy technická a informační výchova - tělesná výchovacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Technology and Information Education - Physical Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá tématem "Preference a popularita jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku v Kolíně". V teoretické části jsem se zaměřil na vymezení hlavních pojmů, jež figurují v názvu práce: preference, popularita, sportovní odvětví, děti staršího školního a děti dorostového věku. Získaná data jsem zpracovával na základě kvantitativní metody prostřednictvím dotazníkového šetření a vyhodnocení jsem provedl prostřednictvím tabulkového procesoru a statistických metod. Provedeným výzkumem jsem zjistil odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ze kterých vyplynulo, že o výkonnostně provozovaný sport mají větší zájem děti staršího školního věku. Nejčastěji výkonnostně provozovanými sporty se ukázaly fotbal a tanec u obou skupin respondentů. Dále pak, že by dívky neměnily výkonnostně provozovaný sport za svůj oblíbený. U dětí dorostového věku bylo zjištěno, že by chtěly provozovat své oblíbené sportovní odvětví na výkonnostní úrovni. A že oblíbenost tělesné výchovy se neliší u dětí provozujících sport výkonnostně a rekreačně. KLÍČOVÁ SLOVA sport, sportovní odvětví, děti, starší školní věk, dorostový věk, zdraví, tělesná výchova, životní styl, preference, popularitacs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the topic called "Preferences and Popularity of Individual Sports Branches by Children of Older School and Junior Age in Kolín". In the theoretic part I focused on definition of the main terms which occur in the name of the thesis as preferences, popularity, sports branch, children of older school age and children of junior age. Discovered data were processed on the basis of quantitative method via questionnaire survey and the evaluation was carried out via spreadsheet and statistical methods. The performed survey answered the stated survey questions from which emerged that children of older school age are more interested in performance sport. The most often performance sports done are football and dancing by both groups of the respondents. Further, girls would not change performance sport for their favourite one. Junior age children would like to do their favourite sport at performance level. Popularity of physical education does not vary by children doing sport for leisure or performance. KEYWORDS sport, sports branch, children, older school age, junior age, health, physical education, lifestyle, preferences, popularityen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV