Show simple item record

Assessment of the readiness of children at compulsory school teaching public and family
dc.contributor.advisorKropáčková, Jana
dc.creatorKopecká, Lucie
dc.date.accessioned2021-03-26T15:16:06Z
dc.date.available2021-03-26T15:16:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66691
dc.description.abstractZáměrem diplomové práce bylo odhalit a následně prezentovat komplexní názory odborné pedagogické veřejnosti a rodičů na současnou problematiku školní připravenosti a s ní spojenými otázkami týkajících se vysokého počtu odkladů školní docházky. K získání těchto názorů byla využita metoda semistrukturovaného rozhovoru s rodiči, s učiteli přípravných tříd a učiteli mateřských a základních škol. Po analýze získaných výpovědí byl dále zvolen postup vzájemné konfrontace těchto dat, posléze konfrontace s odbornými publikacemi, články, webovými diskusními fóry a také k tomuto tématu uspořádanou konferencí. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že problém školní připravenosti zasahuje do dalších problematik: vzdělanost a kvalifikovanost učitelů mateřských škol, kvalita spolupráce školy a rodiny, problematika kapacity mateřských škol a řešení počtu dětí na jedné třídě, věkové složení třídy, odpovědnost za školní připravenost dítěte atd. Výsledky diplomové práce poukazují, jaké názory má rodina a pedagogická veřejnost na aktuální stav nedostatků školní připravenosti dětí a rovněž na oblasti školní připravenosti, v nichž děti v dnešní době převážně vynikají. Hlavní přínos této práce spočívá v poukázání na důležitou a značnou propojenost jednotlivých oblastí školní připravenosti.cs_CZ
dc.description.abstractThe main goal of the thesis was to detect and subsequently present a comprehensive views of educational society and parents for the current issue of school preparedness and its related issues concerning the high number of school attendance delay. To obtain these views was used a method of semi-structured interviews with parents, teachers from preparatory classes and teachers from nursery and primary schools. When analysis of testimony was finished, has been used and also elected procedure confrontation between these dates, then confrontation with professional publications, articles, web discussion forums and also primary data which was find out at conference that was organized on this topic. After the research was found that the issue of school preparedness affects to other issues like: an education and qualification of nursery teachers, the quality of cooperation between school and family, problems of capacity classrooms in nursery and solving number of children and age composition of class, accountability for school readiness child etc. The results of this thesis indicate what opinions have the family and educational public on the current status of the school preparedness disadvantages of children and also parts of school preparedness, in which today's children mainly excel. The main contribution...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectpreschool childen_US
dc.subjectschool preparednessen_US
dc.subjectschool ripenessen_US
dc.subjectadaptationen_US
dc.subjectnursery and elementary school cooperationen_US
dc.subjectcooperation between educational institutions and familiesen_US
dc.subjectfamily educationen_US
dc.subjectpostponement of schoolen_US
dc.subjectpreparatory classen_US
dc.subjectthe requirements imposed on primary school childen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectdítě předškolního věkucs_CZ
dc.subjectškolní připravenostcs_CZ
dc.subjectškolní zralostcs_CZ
dc.subjectadaptacecs_CZ
dc.subjectspolupráce MŠ se ZŠcs_CZ
dc.subjectspolupráce vzdělávacích institucí a rodinycs_CZ
dc.subjectrodinná výchovacs_CZ
dc.subjectodklad školní docházkycs_CZ
dc.subjectpřípravná třídacs_CZ
dc.subjectpožadavky ZŠ kladené na dítěcs_CZ
dc.subjectžákcs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.titleHodnocení připravenosti dětí na zahájení povinné školní docházky pedagogickou veřejností a rodinoucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-26
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId146482
dc.title.translatedAssessment of the readiness of children at compulsory school teaching public and familyen_US
dc.contributor.refereeValentová, Lidmila
dc.identifier.aleph002002564
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZáměrem diplomové práce bylo odhalit a následně prezentovat komplexní názory odborné pedagogické veřejnosti a rodičů na současnou problematiku školní připravenosti a s ní spojenými otázkami týkajících se vysokého počtu odkladů školní docházky. K získání těchto názorů byla využita metoda semistrukturovaného rozhovoru s rodiči, s učiteli přípravných tříd a učiteli mateřských a základních škol. Po analýze získaných výpovědí byl dále zvolen postup vzájemné konfrontace těchto dat, posléze konfrontace s odbornými publikacemi, články, webovými diskusními fóry a také k tomuto tématu uspořádanou konferencí. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že problém školní připravenosti zasahuje do dalších problematik: vzdělanost a kvalifikovanost učitelů mateřských škol, kvalita spolupráce školy a rodiny, problematika kapacity mateřských škol a řešení počtu dětí na jedné třídě, věkové složení třídy, odpovědnost za školní připravenost dítěte atd. Výsledky diplomové práce poukazují, jaké názory má rodina a pedagogická veřejnost na aktuální stav nedostatků školní připravenosti dětí a rovněž na oblasti školní připravenosti, v nichž děti v dnešní době převážně vynikají. Hlavní přínos této práce spočívá v poukázání na důležitou a značnou propojenost jednotlivých oblastí školní připravenosti.cs_CZ
uk.abstract.enThe main goal of the thesis was to detect and subsequently present a comprehensive views of educational society and parents for the current issue of school preparedness and its related issues concerning the high number of school attendance delay. To obtain these views was used a method of semi-structured interviews with parents, teachers from preparatory classes and teachers from nursery and primary schools. When analysis of testimony was finished, has been used and also elected procedure confrontation between these dates, then confrontation with professional publications, articles, web discussion forums and also primary data which was find out at conference that was organized on this topic. After the research was found that the issue of school preparedness affects to other issues like: an education and qualification of nursery teachers, the quality of cooperation between school and family, problems of capacity classrooms in nursery and solving number of children and age composition of class, accountability for school readiness child etc. The results of this thesis indicate what opinions have the family and educational public on the current status of the school preparedness disadvantages of children and also parts of school preparedness, in which today's children mainly excel. The main contribution...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantPoche Kargerová, Jana
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990020025640106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV