Show simple item record

The Genealogy of the Plzeň Revolt on June 1, 1953: An Analysis of Public Collective Protests of the Plzeň City Population in the Years 1948-1953
dc.contributor.advisorRandák, Jan
dc.creatorŠlouf, Jakub
dc.date.accessioned2018-10-29T21:24:30Z
dc.date.available2018-10-29T21:24:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66516
dc.description.abstractP edkládaná diserta ní práce analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protest éry eskoslovenského stalinismu, plze skou ervnovou revoltu proti pen žní reform v roce 1953. Metodologicky p itom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plze ských incident proto zasazuje do kontextu p edchozích protestních akcí, které se odehrály v plze ské lokalit v rozmezí let 1948-1953. Takový postup autorovi umož uje mapovat vývoj n kolika r zných protestních kultur, které dlouhodob p sobily v jednotlivých ástech spole nosti v západních echách a které v roce 1953 každá svým osobitým zp sobem inspirovaly vznik i pr b h plze ské revolty. Práce tak p ináší nejen výrazn zp esn ný kritický popis ervnových protest , ale též jejich kulturní rodokmen. Prost ednictvím tohoto rodokmenu autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty ú astnila, a s nimi spojený soubor spole enských konflikt , ze kterých protesty vycházely. Byly to zejména tyto t i: sociáln motivované stávkové hnutí pr myslových d lník , hnutí pro-západn orientované studentské i d lnické mládeže a latentní pnutí uvnit komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí její lenské základny v i lokálním stranickým "diktátor m".cs_CZ
dc.description.abstractThe presented dissertation thesis analyzes one of the largest protests of the Czechoslovak Stalinism-era - the Plze revolt against the currency reform in June 1953. From a conceptual perspective, the work draws on the theory of the so-called new social movements. Therefore it sets the well-known Plze incident into the context of previous protest actions that occurred in the Plze region in the course of the years 1948-1953. This method enables the author to chart the development of several varied protest cultures which had been employed in particular parts of society in Western Bohemia on a long term basis and which inspired the inception and the course of the Plze revolt in the year 1953. This way the work offers not only a considerably more precise critical description of the June protests but also their cultural genealogy. By the means of this genealogy the author reveals the structure of the main social movements that took part in the revolt and an associated complex of social conflicts that caused the protests. There were in particular the following three: a socially-motivated strike movement of industrial blue-collars, a pro-western movement of both student and blue-collar youth and a latent tension within the communist party which was becoming evident through a passive resistance of its rank...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectprotesten_US
dc.subjectdemonstrationen_US
dc.subjectstrikeen_US
dc.subjectPlzeňen_US
dc.subjectcurrency reformen_US
dc.subjectŠkoda Worksen_US
dc.subjectUS Armyen_US
dc.subjectresistanceen_US
dc.subject1953en_US
dc.subject1948en_US
dc.subjectCzechoslovakiaen_US
dc.subjectsocial democracyen_US
dc.subjectblue-collaren_US
dc.subjectstudentsen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.subjectcommunist partyen_US
dc.subjectsocial historyen_US
dc.subjectpolitical historyen_US
dc.subjectWest Bohemiaen_US
dc.subjectprotestcs_CZ
dc.subjectdemonstracecs_CZ
dc.subjectstávkacs_CZ
dc.subjectPlzeňcs_CZ
dc.subjectměnová reformacs_CZ
dc.subjectŠkodovy závodycs_CZ
dc.subjectAmerická armádacs_CZ
dc.subjectodporcs_CZ
dc.subject1953cs_CZ
dc.subject1948cs_CZ
dc.subjectČeskoslovenskocs_CZ
dc.subjectsociální demokraciecs_CZ
dc.subjectdělnícics_CZ
dc.subjectstudentics_CZ
dc.subjectmládežcs_CZ
dc.subjectkomunistická stranacs_CZ
dc.subjectsociální dějinycs_CZ
dc.subjectpolitické dějinycs_CZ
dc.subjectZápadní Čechycs_CZ
dc.titleGenealogie plzeňské revolty 1. června 1953: Analýza veřejných kolektivních protestů obyvatelstva města Plzně v letech 1948 - 1953cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-04-13
dc.description.departmentInstitute of Czech Historyen_US
dc.description.departmentÚstav českých dějincs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId103976
dc.title.translatedThe Genealogy of the Plzeň Revolt on June 1, 1953: An Analysis of Public Collective Protests of the Plzeň City Population in the Years 1948-1953en_US
dc.contributor.refereeKopeček, Michal
dc.contributor.refereeKřesťan, Jiří
dc.identifier.aleph002085487
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Historyen_US
thesis.degree.disciplineČeské dějinycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českých dějincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeské dějinycs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Historyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csP edkládaná diserta ní práce analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protest éry eskoslovenského stalinismu, plze skou ervnovou revoltu proti pen žní reform v roce 1953. Metodologicky p itom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plze ských incident proto zasazuje do kontextu p edchozích protestních akcí, které se odehrály v plze ské lokalit v rozmezí let 1948-1953. Takový postup autorovi umož uje mapovat vývoj n kolika r zných protestních kultur, které dlouhodob p sobily v jednotlivých ástech spole nosti v západních echách a které v roce 1953 každá svým osobitým zp sobem inspirovaly vznik i pr b h plze ské revolty. Práce tak p ináší nejen výrazn zp esn ný kritický popis ervnových protest , ale též jejich kulturní rodokmen. Prost ednictvím tohoto rodokmenu autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty ú astnila, a s nimi spojený soubor spole enských konflikt , ze kterých protesty vycházely. Byly to zejména tyto t i: sociáln motivované stávkové hnutí pr myslových d lník , hnutí pro-západn orientované studentské i d lnické mládeže a latentní pnutí uvnit komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí její lenské základny v i lokálním stranickým "diktátor m".cs_CZ
uk.abstract.enThe presented dissertation thesis analyzes one of the largest protests of the Czechoslovak Stalinism-era - the Plze revolt against the currency reform in June 1953. From a conceptual perspective, the work draws on the theory of the so-called new social movements. Therefore it sets the well-known Plze incident into the context of previous protest actions that occurred in the Plze region in the course of the years 1948-1953. This method enables the author to chart the development of several varied protest cultures which had been employed in particular parts of society in Western Bohemia on a long term basis and which inspired the inception and the course of the Plze revolt in the year 1953. This way the work offers not only a considerably more precise critical description of the June protests but also their cultural genealogy. By the means of this genealogy the author reveals the structure of the main social movements that took part in the revolt and an associated complex of social conflicts that caused the protests. There were in particular the following three: a socially-motivated strike movement of industrial blue-collars, a pro-western movement of both student and blue-collar youth and a latent tension within the communist party which was becoming evident through a passive resistance of its rank...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějincs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV