Show simple item record

Criminal-law protection of victim of domestic violence
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorStupková, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-26T23:04:44Z
dc.date.available2017-05-26T23:04:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66232
dc.description.abstractCílem této práce je shrnout a zhodnotit problematiku právní ochrany obětí domácího násilí v České republice především z trestněprávního hlediska. V úvodní části práce se autorka zabývá vymezením pojmu domácího násilí a otázkách s ním spojených. Pozornost je věnována zejména znakům, které musí násilné jednání splňovat, aby jej bylo možné považovat za domácí násilí. Dále se práce zmiňuje o druzích a příčinách domácího násilí a mýtech, které jsou o něm ve společnosti zakořeněny. Kromě toho se kapitola věnuje také charakterizování pachatelů a obětí domácího násilí. Druhá kapitola pojednává o vývoji přístupu k řešení problematiky domácího násilí. Zaměřuje se na bod zlomu, kdy si společnost uvědomila potřebu změny postoje k domácímu násilí. Jednotlivé části kapitoly mapují nejdůležitější legislativní milníky. Nejprve je pojednáno o zavedení skutkové podstaty týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě do trestního zákona. Dále je prezentována úprava v zákoně na ochranu před domácím násilím a jsou stručně zmíněny další legislativní změny v této oblasti. Tématem třetí kapitoly práce je úprava související s domácím násilím v trestním právu hmotném. Nejprve se práce zabývá rozborem skutkových podstat nejdůležitějších trestných činů páchaných v souvislosti s domácím násilím. Největší důraz je...cs_CZ
dc.description.abstract- Criminal-law protection of victim of domestic violence The aim of the thesis is to summarize and evaluate the issue of legal protection of domestic violence victims in the Czech Republic, especially what concerns criminal law. In the first part of the thesis, the author deals with the definition of domestic violence and issues associated with it. Attention is paid to the features which must be present so that violent behaviour may be considered domestic violence. The work also mentions the types and causes of domestic violence, as well as myths that are rooted about it in society. In addition, this chapter also focuses on the characterization of the perpetrators and victims of domestic violence. The second chapter discusses the development of the society's attitude towards solutions of domestic violence. It focuses on the breaking point when society realized the need for changing its attitudes towards domestic violence. Particular parts of the chapter focus on the most important legislative milestones. At first, it discusses the introduction of the fact of crime of battering a person living in a shared house or flat into the Criminal Code. Further on, the legal regulation on protection from domestic violence is presented, and other legislative changes in this area are briefly mentioned. The theme...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdomácí násilícs_CZ
dc.subjectpráva oběti domácího násilícs_CZ
dc.subjecttýrání osoby žijící ve společném obydlícs_CZ
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectrights of victim of domestic violenceen_US
dc.subjectcrime of domestic violenceen_US
dc.titleTrestněprávní ochrana oběti domácího násilícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-04-17
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143220
dc.title.translatedCriminal-law protection of victim of domestic violenceen_US
dc.contributor.refereeJelínek, Jiří
dc.identifier.aleph001992886
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této práce je shrnout a zhodnotit problematiku právní ochrany obětí domácího násilí v České republice především z trestněprávního hlediska. V úvodní části práce se autorka zabývá vymezením pojmu domácího násilí a otázkách s ním spojených. Pozornost je věnována zejména znakům, které musí násilné jednání splňovat, aby jej bylo možné považovat za domácí násilí. Dále se práce zmiňuje o druzích a příčinách domácího násilí a mýtech, které jsou o něm ve společnosti zakořeněny. Kromě toho se kapitola věnuje také charakterizování pachatelů a obětí domácího násilí. Druhá kapitola pojednává o vývoji přístupu k řešení problematiky domácího násilí. Zaměřuje se na bod zlomu, kdy si společnost uvědomila potřebu změny postoje k domácímu násilí. Jednotlivé části kapitoly mapují nejdůležitější legislativní milníky. Nejprve je pojednáno o zavedení skutkové podstaty týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě do trestního zákona. Dále je prezentována úprava v zákoně na ochranu před domácím násilím a jsou stručně zmíněny další legislativní změny v této oblasti. Tématem třetí kapitoly práce je úprava související s domácím násilím v trestním právu hmotném. Nejprve se práce zabývá rozborem skutkových podstat nejdůležitějších trestných činů páchaných v souvislosti s domácím násilím. Největší důraz je...cs_CZ
uk.abstract.en- Criminal-law protection of victim of domestic violence The aim of the thesis is to summarize and evaluate the issue of legal protection of domestic violence victims in the Czech Republic, especially what concerns criminal law. In the first part of the thesis, the author deals with the definition of domestic violence and issues associated with it. Attention is paid to the features which must be present so that violent behaviour may be considered domestic violence. The work also mentions the types and causes of domestic violence, as well as myths that are rooted about it in society. In addition, this chapter also focuses on the characterization of the perpetrators and victims of domestic violence. The second chapter discusses the development of the society's attitude towards solutions of domestic violence. It focuses on the breaking point when society realized the need for changing its attitudes towards domestic violence. Particular parts of the chapter focus on the most important legislative milestones. At first, it discusses the introduction of the fact of crime of battering a person living in a shared house or flat into the Criminal Code. Further on, the legal regulation on protection from domestic violence is presented, and other legislative changes in this area are briefly mentioned. The theme...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV