Show simple item record

The possibilities of prevention nosocomial infections of urinary tract at long-term intensive care department
dc.contributor.advisorHeczková, Jana
dc.creatorJánská, Pavla
dc.date.accessioned2017-05-26T22:32:18Z
dc.date.available2017-05-26T22:32:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66072
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá infekcí mo ových cest a jejich preventivním opat eními, která m žeme poskytnout p i realizaci ošet ovatelské pé e o pacienta s mo ovým katétrem. V teoretické ásti práce jsou zahrnuty kapitoly o obecném úvodu do nozokomiálních nákaz, epidemiologie a patogeneze, diagnostika a lé ba infekce mo ových cest. Obsahuje i jejich antibiotickou lé bu a rezistenci. Hlavní ást je zam ena na prevenci infekce mo ových cest. V nuji se p edevším správné indikaci katetrizace, alternativním možnostem, materiál m a ošet ovatelské pé i o mo ové katétry. Empirická ást práce obsahuje výzkum zam ený na zjišt ní preventivních opat ení, která jsou realizována v praxi. Jejich porovnání mezi sebou a srovnání s nejnov jšími výzkumy a doporu eními. Výzkumné šet ení p ineslo jak pozitivní tak negativní výsledky. N která z doporu ení prevence infekce mo ových cest jsou dodržována jiná opomíjená. Byly také zjišt ny rozdíly mezi respondenty na jednotlivých pracovištích i v porovnání mezi pracovišti. I p es p ítomnost standardu, nejsou postupy sjednocené. klí ová slova: nozokomiální nákaza, prevence, intenzivní pé e, mo ový trakt, ošet ovatelská pé ecs_CZ
dc.description.abstractThe graduation theses is about urinary tract infections and the preventive care that we are able to provide within nursing care of patients with urinary catheter. The theoretical part of graduation theses includes the chapters about general introduction to nosocomial infections, as well as epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of urinary tract infections. Furthermore, it relates to their antibiotic therapy and resistence to antibiotics. The main task is the prevention of urinary tract infections. Generally I have focused on the methods of urinary catheterization and their correct indications, the materials and design of urinary catheters, as well as on nursing care of urinary catheters. The thesis includes research aimed at providing preventive measures that are implemented in practice, comparing them to each other and comparison with the current studies and recommendations.. This research provides both positive and negative results. Some of the recommendations for preventive care of urinary tract infections are being followed, other are being omitted. There are also differences between respondents from different departments as well as among the departments. Nursing care procedures are not unified despite of presence of guidelines and standard procedures. keywords: nosocomial...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectnozokomiální nákazacs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectintenzivní péčecs_CZ
dc.subjectmočový traktcs_CZ
dc.subjectošetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjectnosocomial infectionen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectintensive careen_US
dc.subjecturinary tracten_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.titleMožnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péčecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-16
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId131819
dc.title.translatedThe possibilities of prevention nosocomial infections of urinary tract at long-term intensive care departmenten_US
dc.contributor.refereeZatočilová, Jana
dc.identifier.aleph002006855
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
thesis.degree.disciplineNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
uk.degree-discipline.enNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá infekcí mo ových cest a jejich preventivním opat eními, která m žeme poskytnout p i realizaci ošet ovatelské pé e o pacienta s mo ovým katétrem. V teoretické ásti práce jsou zahrnuty kapitoly o obecném úvodu do nozokomiálních nákaz, epidemiologie a patogeneze, diagnostika a lé ba infekce mo ových cest. Obsahuje i jejich antibiotickou lé bu a rezistenci. Hlavní ást je zam ena na prevenci infekce mo ových cest. V nuji se p edevším správné indikaci katetrizace, alternativním možnostem, materiál m a ošet ovatelské pé i o mo ové katétry. Empirická ást práce obsahuje výzkum zam ený na zjišt ní preventivních opat ení, která jsou realizována v praxi. Jejich porovnání mezi sebou a srovnání s nejnov jšími výzkumy a doporu eními. Výzkumné šet ení p ineslo jak pozitivní tak negativní výsledky. N která z doporu ení prevence infekce mo ových cest jsou dodržována jiná opomíjená. Byly také zjišt ny rozdíly mezi respondenty na jednotlivých pracovištích i v porovnání mezi pracovišti. I p es p ítomnost standardu, nejsou postupy sjednocené. klí ová slova: nozokomiální nákaza, prevence, intenzivní pé e, mo ový trakt, ošet ovatelská pé ecs_CZ
uk.abstract.enThe graduation theses is about urinary tract infections and the preventive care that we are able to provide within nursing care of patients with urinary catheter. The theoretical part of graduation theses includes the chapters about general introduction to nosocomial infections, as well as epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of urinary tract infections. Furthermore, it relates to their antibiotic therapy and resistence to antibiotics. The main task is the prevention of urinary tract infections. Generally I have focused on the methods of urinary catheterization and their correct indications, the materials and design of urinary catheters, as well as on nursing care of urinary catheters. The thesis includes research aimed at providing preventive measures that are implemented in practice, comparing them to each other and comparison with the current studies and recommendations.. This research provides both positive and negative results. Some of the recommendations for preventive care of urinary tract infections are being followed, other are being omitted. There are also differences between respondents from different departments as well as among the departments. Nursing care procedures are not unified despite of presence of guidelines and standard procedures. keywords: nosocomial...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990020068550106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV