Show simple item record

Co-morbidity of eating disorders and alcoholabuse among femal: risk and protective factors
dc.contributor.advisorČablová, Lenka
dc.creatorVycpálková, Veronika
dc.date.accessioned2017-05-26T22:22:59Z
dc.date.available2017-05-26T22:22:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66025
dc.description.abstractVýchodiska: Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti na alkoholu je aktuálním tématem. Poruchy příjmu potravy můžeme vnímat jako nemoc moderní ženy a užívání alkoholu jako časté a společností tolerované. Jejich komorbiditě však není věnována dostatečná pozornost. Cíle: Teoretická část této práce vymezuje základní pojmy v oblasti poruch příjmu potravy, závislosti na alkoholu a komorbidity těchto dvou poruch. V praktické části bylo mým cílem identifikovat rizikové a protektivní faktory, osobnostní charakteristiky společné pro ženy s touto komorbiditou a nastínit subjektivní vnímání této problematiky respondentkami. Metody a soubor: Data byla získání pomocí polostrukturovaného interview, jejichž respondenty bylo 5 klientek ženské doléčovací skupiny pro závislé na alkoholu. Pro analýzu dat byly využity dvě metody: vytváření trsů a zachycování gestaltů. Výsledky: Byl popsán vliv rizikových faktorů na úrovni individuální, rodinné i společenské. Dále pak určité osobnostní charakteristiky respondentek, které se překrývaly s rizikovými faktory. Mohou být tedy považovány také za faktory rizikové v individuální rovině. Z protektivních faktorů byl pozorován zejména pozitivní vliv vrstevníků, vlastní zájmy a vědomí vlastní hodnoty. Také samy respondentky a jejich subjektivní pohled na tuto problematiku...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: Co-morbidity of eating disorders and alcohol use among women is a topical theme. Eating disorders can be seen as a disease of modern women and alcohol use as very frequent and tolerated by society. Co-morbidity of these disorders is not given enough attention. Aim: The theoretical part defines basic terms of eating disorders, alcohol abuse and their co-morbidity. In the practical part my goal was to identify the risk and protective factors, personal characteristics that were common for women suffering with co-morbidity and to outline the subjective perception of respondents regarding this issue. Methods and sample: Data were obtained by the method of a semistructured interview with five respondents - clients of the aftercare group for alcohol addicts. Two methods were used for the purpose of data analysis: qualitative type of an approach and a pattern (gestalt) recognition method. Results: The thesis described risk factors on the individual, familial and social level. It also described personal characteristics of respondents that overlapped with the risk factors. They can therefore be taken as risk factors on the individual level. Protective factors are mainly positive influence of peers, hobbies and awareness of one's value. Respondents and their subjective view on this issue point out...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectporuchy příjmu potravycs_CZ
dc.subjectkomorbiditacs_CZ
dc.subjectrizikové faktorycs_CZ
dc.subjectprotektivní faktorycs_CZ
dc.subjectosobnostní charakteristikycs_CZ
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjecteating disordersen_US
dc.subjectco-morbidityen_US
dc.subjectrisk factorsen_US
dc.subjectprotective factorsen_US
dc.subjectpersonal characteristicsen_US
dc.titleKomoribidita poruch příjmu potravy a závislodti na alkoholu u žen: rizikové a preventivní faktory"cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-19
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId142532
dc.title.translatedCo-morbidity of eating disorders and alcoholabuse among femal: risk and protective factorsen_US
dc.contributor.refereeReichelová, Lenka
dc.identifier.aleph002010436
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska: Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti na alkoholu je aktuálním tématem. Poruchy příjmu potravy můžeme vnímat jako nemoc moderní ženy a užívání alkoholu jako časté a společností tolerované. Jejich komorbiditě však není věnována dostatečná pozornost. Cíle: Teoretická část této práce vymezuje základní pojmy v oblasti poruch příjmu potravy, závislosti na alkoholu a komorbidity těchto dvou poruch. V praktické části bylo mým cílem identifikovat rizikové a protektivní faktory, osobnostní charakteristiky společné pro ženy s touto komorbiditou a nastínit subjektivní vnímání této problematiky respondentkami. Metody a soubor: Data byla získání pomocí polostrukturovaného interview, jejichž respondenty bylo 5 klientek ženské doléčovací skupiny pro závislé na alkoholu. Pro analýzu dat byly využity dvě metody: vytváření trsů a zachycování gestaltů. Výsledky: Byl popsán vliv rizikových faktorů na úrovni individuální, rodinné i společenské. Dále pak určité osobnostní charakteristiky respondentek, které se překrývaly s rizikovými faktory. Mohou být tedy považovány také za faktory rizikové v individuální rovině. Z protektivních faktorů byl pozorován zejména pozitivní vliv vrstevníků, vlastní zájmy a vědomí vlastní hodnoty. Také samy respondentky a jejich subjektivní pohled na tuto problematiku...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: Co-morbidity of eating disorders and alcohol use among women is a topical theme. Eating disorders can be seen as a disease of modern women and alcohol use as very frequent and tolerated by society. Co-morbidity of these disorders is not given enough attention. Aim: The theoretical part defines basic terms of eating disorders, alcohol abuse and their co-morbidity. In the practical part my goal was to identify the risk and protective factors, personal characteristics that were common for women suffering with co-morbidity and to outline the subjective perception of respondents regarding this issue. Methods and sample: Data were obtained by the method of a semistructured interview with five respondents - clients of the aftercare group for alcohol addicts. Two methods were used for the purpose of data analysis: qualitative type of an approach and a pattern (gestalt) recognition method. Results: The thesis described risk factors on the individual, familial and social level. It also described personal characteristics of respondents that overlapped with the risk factors. They can therefore be taken as risk factors on the individual level. Protective factors are mainly positive influence of peers, hobbies and awareness of one's value. Respondents and their subjective view on this issue point out...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV