Show simple item record

Interaction of groundwater and surface water under extreme hydrological conditions in the floodplain of the upper Lužnice river
dc.contributor.advisorJanský, Bohumír
dc.creatorFialová, Petra
dc.date.accessioned2017-05-26T22:22:23Z
dc.date.available2017-05-26T22:22:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66022
dc.description.abstractPředmětem této práce je analýza vlivu extrémních hydrologických událostí (povodní a sucha) z hlediska interakce podzemní a povrchové vody v říční nivě. Cílem této práce je také zhodnocení hydrologického režimu vybraného povodí a důkaz retenčního potenciálu zachovalé přírodní nivy. Zvolené cíle práce byly řešeny na základě sledování chodu hladin podzemní a povrchové vody v zájmové lokalitě. Na základě dat z vrtů a digitálního modelu reliéfu, bylo možné vytvořit představu o kolísání hladiny podzemní vody v oblasti říční nivy ve vybraných hydrologických situacích. Data z povrchového toku byla získána z několika stanovišť ve směru toku Lužnice. Tím bylo umožněno graficky znázornit jednotlivé povodňové vlny a charakterizovat jejich velikost, rychlost a transformaci po průchodu zachovalou přírodní nivou Lužnice. Provedeným výzkumem byla potvrzena retenční schopnost nivy, která je nejvýznamnější při průtocích mírně převyšujících průtočnou kapacitu koryta řeky. V dobách extrémních povodní či v období se zvýšeným počtem kulminací v relativně krátké době za sebou se však retenční potenciál nivy snižuje. Naproti tomu se v období sucha gradient proudění podzemní vody otáčí a hladina v tocích je vodou z nivy nadlepšována. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že přítomnost přírodně zachovalé nivy...cs_CZ
dc.description.abstractThe object of this work is an analysis of the influence of extreme hydrological events (floods and droughts) in terms of interaction between groundwater and surface water in the river floodplain. The aim of this thesis is also the evaluation of the hydrological regime of the upper Lužnice basin and evidence of retention potential preserved natural floodplain. The selected objectives of the work were resolved on the basis of the values of groundwater levels and surface water in the area of interest. Based on data from underground wells and a digital terrain model, it was possible to create an image of the distribution of groundwater levels in river floodplains during selected hydrological situations. Data from surface flow was obtained from several habitats in the flow direction Lužnice. This has enabled graphically illustrate individual flood waves and characterize their size, speed and transformation after the passage of a preserved natural floodplain of Lužnice river. Carried out research has been confirmed retention capacity of the floodplain, which is most significant at flow rates slightly in excess of the flow capacity of the river bed. However, extreme floods or in periods with many culminations in a relatively short time leads to reduces water retention capability of the floodplain. In...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectříční nivacs_CZ
dc.subjectřeka Lužnicecs_CZ
dc.subjectpovodeňcs_CZ
dc.subjecthydrologické suchocs_CZ
dc.subjecttransformace povodňové vlnycs_CZ
dc.subjectretence vodycs_CZ
dc.subjectfloodplain areaen_US
dc.subjectLužnice riveren_US
dc.subjectflooden_US
dc.subjecthydrological droughten_US
dc.subjecttransformation of flood waveen_US
dc.subjectwater retentionen_US
dc.titleInterakce podzemní a povrchové vody za extrémních hydrologických situací v nivě horní Lužnicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-29
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId131076
dc.title.translatedInteraction of groundwater and surface water under extreme hydrological conditions in the floodplain of the upper Lužnice riveren_US
dc.contributor.refereeŠobr, Miroslav
dc.identifier.aleph002003721
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeaching of Biology for Secondary Schools - Teaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeaching of Biology for Secondary Schools - Teaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředmětem této práce je analýza vlivu extrémních hydrologických událostí (povodní a sucha) z hlediska interakce podzemní a povrchové vody v říční nivě. Cílem této práce je také zhodnocení hydrologického režimu vybraného povodí a důkaz retenčního potenciálu zachovalé přírodní nivy. Zvolené cíle práce byly řešeny na základě sledování chodu hladin podzemní a povrchové vody v zájmové lokalitě. Na základě dat z vrtů a digitálního modelu reliéfu, bylo možné vytvořit představu o kolísání hladiny podzemní vody v oblasti říční nivy ve vybraných hydrologických situacích. Data z povrchového toku byla získána z několika stanovišť ve směru toku Lužnice. Tím bylo umožněno graficky znázornit jednotlivé povodňové vlny a charakterizovat jejich velikost, rychlost a transformaci po průchodu zachovalou přírodní nivou Lužnice. Provedeným výzkumem byla potvrzena retenční schopnost nivy, která je nejvýznamnější při průtocích mírně převyšujících průtočnou kapacitu koryta řeky. V dobách extrémních povodní či v období se zvýšeným počtem kulminací v relativně krátké době za sebou se však retenční potenciál nivy snižuje. Naproti tomu se v období sucha gradient proudění podzemní vody otáčí a hladina v tocích je vodou z nivy nadlepšována. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že přítomnost přírodně zachovalé nivy...cs_CZ
uk.abstract.enThe object of this work is an analysis of the influence of extreme hydrological events (floods and droughts) in terms of interaction between groundwater and surface water in the river floodplain. The aim of this thesis is also the evaluation of the hydrological regime of the upper Lužnice basin and evidence of retention potential preserved natural floodplain. The selected objectives of the work were resolved on the basis of the values of groundwater levels and surface water in the area of interest. Based on data from underground wells and a digital terrain model, it was possible to create an image of the distribution of groundwater levels in river floodplains during selected hydrological situations. Data from surface flow was obtained from several habitats in the flow direction Lužnice. This has enabled graphically illustrate individual flood waves and characterize their size, speed and transformation after the passage of a preserved natural floodplain of Lužnice river. Carried out research has been confirmed retention capacity of the floodplain, which is most significant at flow rates slightly in excess of the flow capacity of the river bed. However, extreme floods or in periods with many culminations in a relatively short time leads to reduces water retention capability of the floodplain. In...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV