Show simple item record

Human Rights Commissioner of the Russian Federation (Ombudsman)
dc.contributor.advisorSádovský, Stanislav
dc.creatorRecinová, Pavla
dc.date.accessioned2017-05-26T22:16:32Z
dc.date.available2017-05-26T22:16:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65995
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce s názvem Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci si klade za cíl pomocí deskripce a analýzy podat ucelenější pohled na proces formování a rozvoje institutu veřejného ochránce lidských práv. Současně se snaží napomoci pochopení postavení této instituce ve společenském systému Ruské federace. Po vymezení institutu ombudsmana z hlediska historického i teoretického a jeho zasazení do postsovětského prostředí se další část práce dotýká klíčové právní úpravy daného institutu na území Ruské federace, způsobu jeho formování a zakotvení v ruském prostředí. Samostatná kapitola je pak věnována pravomocem a specifické činnosti úřadu veřejného ochránce lidských práv a je doložena daty ze souhrnných zpráv, které každoročně vydává úřad ruského ombudsmana. Poslední část práce se pak zabývá vztahem mezi ním, mocenskými strukturami státu a nevládními lidsko-právními organizacemi. Teoreticky vymezený vztah doplňuje i praktický pohled skrze konkrétní příklady. Klíčová slova Ombudsman, veřejný ochránce lidských práv, Federální ústavní zákon O veřejném ochránci lidských práv, lidská práva, svobody, Ruská federace, mocenské struktury státu, lidsko-právní organizacecs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis called The Human Rights Commissioner of the Russian Federation is to provide a comprehensive insight into the formation and development process of the institute of the human rights commissioner by means of description and analysis. At the same time, it attempts to facilitate a better understanding of this institute inside the Russian social system. The opening section defines the institute of ombudsman from the historical and theoretical point of view and puts it in the post-Soviet context. The following section touches on the key legislation related to this institute in the Russian Federation and on the way it was formed and embedded in Russia. A separate chapter addresses the competences and specific tasks of the public defender of rights. This chapter is supported by annual reports issued by the Russian ombudsman's office. The last section of the thesis deals with the relationship between the ombudsman, the Russian establishment and non-governmental human rights organizations. The relationship is defined theoretically and illustrated by practical examples and specific cases. Keywords Ombudsman, The Human Rights Commissioner, Federal Constitutional Act on the Human Rights Commissioner, Human Rights, Freedoms, the Russian Federation, Russian Establishment, Human...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectOmbudsmancs_CZ
dc.subjectveřejný ochránce lidských právcs_CZ
dc.subjectFederální ústavní zákon O veřejném ochránci lidských právcs_CZ
dc.subjectlidská právacs_CZ
dc.subjectsvobodycs_CZ
dc.subjectRuská federacecs_CZ
dc.subjectmocenské struktury státucs_CZ
dc.subjectlidsko-právní organizacecs_CZ
dc.subjectOmbudsmanen_US
dc.subjectThe Human Rights Commissioneren_US
dc.subjectFederal Constitutional Act on the Human Rights Commissioneren_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectFreedomsen_US
dc.subjectthe Russian Federationen_US
dc.subjectRussian Establishmenten_US
dc.subjectHuman Rights Organizationsen_US
dc.titleVeřejný ochránce lidských práv v Ruské federacics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-19
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId133985
dc.title.translatedHuman Rights Commissioner of the Russian Federation (Ombudsman)en_US
dc.contributor.refereeŠmejkal, Jan
dc.identifier.aleph001776992
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce s názvem Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci si klade za cíl pomocí deskripce a analýzy podat ucelenější pohled na proces formování a rozvoje institutu veřejného ochránce lidských práv. Současně se snaží napomoci pochopení postavení této instituce ve společenském systému Ruské federace. Po vymezení institutu ombudsmana z hlediska historického i teoretického a jeho zasazení do postsovětského prostředí se další část práce dotýká klíčové právní úpravy daného institutu na území Ruské federace, způsobu jeho formování a zakotvení v ruském prostředí. Samostatná kapitola je pak věnována pravomocem a specifické činnosti úřadu veřejného ochránce lidských práv a je doložena daty ze souhrnných zpráv, které každoročně vydává úřad ruského ombudsmana. Poslední část práce se pak zabývá vztahem mezi ním, mocenskými strukturami státu a nevládními lidsko-právními organizacemi. Teoreticky vymezený vztah doplňuje i praktický pohled skrze konkrétní příklady. Klíčová slova Ombudsman, veřejný ochránce lidských práv, Federální ústavní zákon O veřejném ochránci lidských práv, lidská práva, svobody, Ruská federace, mocenské struktury státu, lidsko-právní organizacecs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this diploma thesis called The Human Rights Commissioner of the Russian Federation is to provide a comprehensive insight into the formation and development process of the institute of the human rights commissioner by means of description and analysis. At the same time, it attempts to facilitate a better understanding of this institute inside the Russian social system. The opening section defines the institute of ombudsman from the historical and theoretical point of view and puts it in the post-Soviet context. The following section touches on the key legislation related to this institute in the Russian Federation and on the way it was formed and embedded in Russia. A separate chapter addresses the competences and specific tasks of the public defender of rights. This chapter is supported by annual reports issued by the Russian ombudsman's office. The last section of the thesis deals with the relationship between the ombudsman, the Russian establishment and non-governmental human rights organizations. The relationship is defined theoretically and illustrated by practical examples and specific cases. Keywords Ombudsman, The Human Rights Commissioner, Federal Constitutional Act on the Human Rights Commissioner, Human Rights, Freedoms, the Russian Federation, Russian Establishment, Human...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.identifier.lisID990017769920106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV