Show simple item record

Study conditions of persons with visual impairment at universities
dc.contributor.advisorKvětoňová, Lea
dc.creatorŠafránková, Markéta
dc.date.accessioned2017-05-26T21:58:48Z
dc.date.available2017-05-26T21:58:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65911
dc.description.abstract88 Abstrakt Prostudovaná diplomová práce se zaměřila na oblast terciárního vzdělávání, konkrétně bylo jejím cílem prozkoumat studijní podmínky vysokoškolských studentů se zrakovým postižením. Základem bylo studium odborné literatury a dalších pramenů pro vybudování teoretického základu. Bylo důležité vytvořit si představu o studentovi se zrakovým postižením tím, že byl popsán zrakový handicap a z něj vyplývající omezení a dále bylo nutné popsat specifika rané dospělosti. Důležitým krokem bylo charakterizování univerzitního prostředí, ve kterém se tito studenti pohybují. K tomu jsem využila legislativních dokumentů a opatření a snažila jsem se popsat eventuální obtíže těchto studentů a realizovaná řešení. Představila jsem také několik výzkumů, které tuto oblast již dříve zkoumaly a které taktéž poskytly relevantní informace. Toto byl základ pro praktickou část této práce. Její náplní bylo šetření, ve kterém jsem oslovila několik zrakově postižených studentů, kteří sdělili své poznatky ohledně svých studijních podmínek. Se studenty jsem provedla polostrukturované rozhovory a získaná data jsem analyzovala za pomoci metody otevřeného kódování. Výsledná zjištění jsem shrnula v závěrečné části a pokusila se navrhnout další kroky. První kapitola se zabývala vymezením zrakově postiženého jedince. Nejprve bylo...cs_CZ
dc.description.abstract89 Abstract This examined diploma thesis focuses on the sphere of tertiary education and its aim was especially to examine the study conditions of university students with visual impairment. The basis was to study professional literature and other sources to build a theoretical framework. It was essential to create an image of the student with visual impairment that the visual handicap and thereunder constraints were covered and it was also necessary to describe the young adulthood specifics. An important step was to characterize the environment wherein these student move. To do this I used legislative documents and provisions and tried to delineate any difficulties and implemented solutions. I also introduced research which previously examined this field and provided relevant information, too. This was the foundation for the practical part of this paper. It contained the survey wherein I addressed a few visually impaired students who conveyed their findings regarding their study conditions. I carried out semi-structural interviews with them and analyzed the obtained data with the help of the open coding method. I summarized the resulted findings in the final section and tried to suggest further steps. The first chapter dealt with the definition of the visually impaired individual. At first, visual...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectstudent se zrakovým postiženímcs_CZ
dc.subjectraná dospělostcs_CZ
dc.subjectterciární vzdělávánícs_CZ
dc.subjectpodmínky během studiacs_CZ
dc.subjectobtíže zrakově postižených studentůcs_CZ
dc.subjectpodpora a opatřenícs_CZ
dc.subjectstudent with visual impairmenten_US
dc.subjectyoung adulthooden_US
dc.subjecttertiary educationen_US
dc.subjectconditions during the studyen_US
dc.subjectdifficulties of visually impaired studentsen_US
dc.subjectsupport and measuresen_US
dc.titlePodmínky studia osob se zrakovým postižením na vysokých školáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-05
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId119196
dc.title.translatedStudy conditions of persons with visual impairment at universitiesen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
dc.identifier.aleph001781391
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs88 Abstrakt Prostudovaná diplomová práce se zaměřila na oblast terciárního vzdělávání, konkrétně bylo jejím cílem prozkoumat studijní podmínky vysokoškolských studentů se zrakovým postižením. Základem bylo studium odborné literatury a dalších pramenů pro vybudování teoretického základu. Bylo důležité vytvořit si představu o studentovi se zrakovým postižením tím, že byl popsán zrakový handicap a z něj vyplývající omezení a dále bylo nutné popsat specifika rané dospělosti. Důležitým krokem bylo charakterizování univerzitního prostředí, ve kterém se tito studenti pohybují. K tomu jsem využila legislativních dokumentů a opatření a snažila jsem se popsat eventuální obtíže těchto studentů a realizovaná řešení. Představila jsem také několik výzkumů, které tuto oblast již dříve zkoumaly a které taktéž poskytly relevantní informace. Toto byl základ pro praktickou část této práce. Její náplní bylo šetření, ve kterém jsem oslovila několik zrakově postižených studentů, kteří sdělili své poznatky ohledně svých studijních podmínek. Se studenty jsem provedla polostrukturované rozhovory a získaná data jsem analyzovala za pomoci metody otevřeného kódování. Výsledná zjištění jsem shrnula v závěrečné části a pokusila se navrhnout další kroky. První kapitola se zabývala vymezením zrakově postiženého jedince. Nejprve bylo...cs_CZ
uk.abstract.en89 Abstract This examined diploma thesis focuses on the sphere of tertiary education and its aim was especially to examine the study conditions of university students with visual impairment. The basis was to study professional literature and other sources to build a theoretical framework. It was essential to create an image of the student with visual impairment that the visual handicap and thereunder constraints were covered and it was also necessary to describe the young adulthood specifics. An important step was to characterize the environment wherein these student move. To do this I used legislative documents and provisions and tried to delineate any difficulties and implemented solutions. I also introduced research which previously examined this field and provided relevant information, too. This was the foundation for the practical part of this paper. It contained the survey wherein I addressed a few visually impaired students who conveyed their findings regarding their study conditions. I carried out semi-structural interviews with them and analyzed the obtained data with the help of the open coding method. I summarized the resulted findings in the final section and tried to suggest further steps. The first chapter dealt with the definition of the visually impaired individual. At first, visual...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990017813910106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV