Show simple item record

Bid rigging in public procurement
dc.contributor.advisorHoráček, Tomáš
dc.creatorKohútová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-26T21:54:11Z
dc.date.available2017-05-26T21:54:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65885
dc.description.abstractResumé Práce se zabývá uceleným právním výkladem o bid riggingu a jeho projevech ve veřejných zakázkách. Bid rigging definován jako nikoli nevyhnutá koordinace soutěžitelů ve výběrových řízeních, která je realizována tím, že tito soutěžitelé podávají nabídky podle podmínek mezi nimi akceptovaných. Práce stručně shrnuje dostupné poznatky o výskytu bid riggingu a to zejména s ohledem na jediné dva případy bid riggingu, které se do dnešního dne v České republice podařilo identifikovat, prokázat a potrestat. Tyto poznatky dokládají, že ačkoliv je riziko výskytu bid riggingu vyšší zejména na trzích s omezeným počtem účastníků, může se vyskytovat na jakýchkoli trzích. Práce dále poskytuje výklad o bid riggingu jako zakázané dohodě narušující hospodářskou soutěž, která má vždy za následek narušení nebo vyloučení soutěže, a představuje tak jedno z nejzávažnějších protisoutěžních jednání, které může působit obrovské ekonomické škody. Samostatná kapitola je věnována projevům bid riggingu ve veřejných zakázkách. Tato kapitola analyzuje právní základ zákazu bid riggingu ve veřejných zakázkách, jeho dopady na principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti ve veřejných zakázkách, a poukazuje na faktory, které mohou výskyt bid riggingu podporovat. S ohledem na tuto analýzu práce formuluje několik doporučení pro prevenci...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis provides for a comprehensive legal overview of bid rigging and its manifestation in public procurement. Bid rigging is defined as coordination of competitors in tenders which is not necessary and which is executed when these competitors submit bids according to the conditions agreed among them. The thesis briefly sums up available information on occurrence of bid rigging with emphasis on the only two cases of bid rigging that have been identified, proved and sanctioned in the Czech Republic. This information suggests that despite the fact that the risk of bid rigging is higher at certain markets, notably markets with limited number of competitors present thereon, it may take place in any market. Bid rigging is further analysed as a prohibited agreement distorting competition which always distorts or prevents competitions and as such is considered one of the most serious anti- competitive practices capable of causing immense economic damage. A separate chapter tackles bid rigging in public procurement. This chapter analyses legal basis of prohibition of bid rigging in public procurement, its impact on principles of efficiency, effectiveness and expediency, and points out factors that may support occurrence of bid rigging. With regards to this analysis, the thesis formulates several...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectbid riggingcs_CZ
dc.subjecthospodářská soutěžcs_CZ
dc.subjectveřejné zakázkycs_CZ
dc.subjectkartelcs_CZ
dc.subjectbid riggingen_US
dc.subjectcompetitionen_US
dc.subjectpublic procurementen_US
dc.subjectcartelen_US
dc.titleBid rigging ve veřejných zakázkáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-18
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId144684
dc.title.translatedBid rigging in public procurementen_US
dc.contributor.refereeEichlerová, Kateřina
dc.identifier.aleph001797620
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Práce se zabývá uceleným právním výkladem o bid riggingu a jeho projevech ve veřejných zakázkách. Bid rigging definován jako nikoli nevyhnutá koordinace soutěžitelů ve výběrových řízeních, která je realizována tím, že tito soutěžitelé podávají nabídky podle podmínek mezi nimi akceptovaných. Práce stručně shrnuje dostupné poznatky o výskytu bid riggingu a to zejména s ohledem na jediné dva případy bid riggingu, které se do dnešního dne v České republice podařilo identifikovat, prokázat a potrestat. Tyto poznatky dokládají, že ačkoliv je riziko výskytu bid riggingu vyšší zejména na trzích s omezeným počtem účastníků, může se vyskytovat na jakýchkoli trzích. Práce dále poskytuje výklad o bid riggingu jako zakázané dohodě narušující hospodářskou soutěž, která má vždy za následek narušení nebo vyloučení soutěže, a představuje tak jedno z nejzávažnějších protisoutěžních jednání, které může působit obrovské ekonomické škody. Samostatná kapitola je věnována projevům bid riggingu ve veřejných zakázkách. Tato kapitola analyzuje právní základ zákazu bid riggingu ve veřejných zakázkách, jeho dopady na principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti ve veřejných zakázkách, a poukazuje na faktory, které mohou výskyt bid riggingu podporovat. S ohledem na tuto analýzu práce formuluje několik doporučení pro prevenci...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis provides for a comprehensive legal overview of bid rigging and its manifestation in public procurement. Bid rigging is defined as coordination of competitors in tenders which is not necessary and which is executed when these competitors submit bids according to the conditions agreed among them. The thesis briefly sums up available information on occurrence of bid rigging with emphasis on the only two cases of bid rigging that have been identified, proved and sanctioned in the Czech Republic. This information suggests that despite the fact that the risk of bid rigging is higher at certain markets, notably markets with limited number of competitors present thereon, it may take place in any market. Bid rigging is further analysed as a prohibited agreement distorting competition which always distorts or prevents competitions and as such is considered one of the most serious anti- competitive practices capable of causing immense economic damage. A separate chapter tackles bid rigging in public procurement. This chapter analyses legal basis of prohibition of bid rigging in public procurement, its impact on principles of efficiency, effectiveness and expediency, and points out factors that may support occurrence of bid rigging. With regards to this analysis, the thesis formulates several...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990017976200106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV